http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสานการผลิตข้าวครบวงจรในศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน

       ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อน สร้างความสุข สร้างอาชีพ คืนรอยยิ้มให้กับพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้วันนี้ปวงชนชาวไทยจะไม่มีพระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่มเย็น แต่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงหลงเหลือไว้ให้ได้เป็นแนวทางแห่งการศึกษานั้นจะคงอยู่ เหมือนที่พระองค์จะสถิตอยู่ในใจชาวไทยทุกดวงตลอดกาล

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ

       พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติตลอดการครองราชย์ ได้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,447 โครงการ โดยโครงการส่วนมากจะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดาร มีปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง ทำให้การประกอบเกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่ดีประชาชนในพื้นที่จึงประสบปัญหารายได้น้อย ยากจน
        
       เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2525 พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดทั่วถึงทุกพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทรงรับทราบปัญหาในพื้นที่ทุกภูมิภาคอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2527 ที่ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

หมูดำ 1 ใน 3 ดำมหัศจรรย์ภูพาน

       โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ ที่เปิดให้เกษตรกร รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
       
       ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีงานพัฒนาและศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ได้เลือกศึกษา ถึง 10 กลุ่มงานด้วยกัน ได้แก่

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

ไก่ดำ 1 ใน 3 ดำมหัศจรรย์ภูพาน

       งานชลประทาน พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำ 15 อ่าง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ นอกจากนั้นยังให้สร้างฝายชะลอน้ำ ขุดสระทฤษฎีใหม่ และขุดสระประมง รวมถึงให้มีการแนะนำการจัดระบบส่งน้ำและการใช้น้ำแก่เกษตรกร
        
       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ แนะนำวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ทรุดโทรม ปลูกและบำรุงป่าธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน การปลูกหวายดง ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ และมีโครงการ “ปลูก 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง” คือการปลูกไม้สร้างบ้าน (ไม้เศรษฐกิจ) ไม้กินได้ และไม้ใช้สอย ซึ่งมีประโยชน์ทั้งได้อยู่ ได้กิน ได้ใช้ และได้อนุรักษ์ ตลอดจนมีการแนะนำเรื่องการควบคุมและป้องกันไฟป่า

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

โคเนื้อดำ 1 ใน 3 ดำมหัศจรรย์ภูพาน

       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาประมงน้ำจืด มีการแนะนำและส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อและในกระชังอ่างเก็บน้ำ ทั้งการเพาะพันธุ์ปลานิล เพาะพันธุ์ปลาดุก การแปลงเพศปลานิล รวมถึงการทำอาหารปลาภูพาน
       
       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ มีการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ และวิธีแก้ปัญหา เช่น การป้องกันและกำจัดโรคของสัตว์ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน ได้แก่ หมูดำ ไก่ดำ และโคเนื้อดำ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริที่สร้างรายได้อย่างดีให้กับผู้เลี้ยง

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

งานศึกษาและพัฒนาด้านข่าว

       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว มีการแนะนำและส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในแปลงเกษตร ซึ่งภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะให้เกษตรกรได้รวมตัวกันทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อกระจายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยให้เกษตรกรทุกคนที่เป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ และมีข้อบังคับที่ชัดเจน
       
       เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ได้จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้แก่ พันธุ์ข้าวสกลนคร, พันธุ์ข้าวกข 6, พันธุ์ข้าวกข 12, พันธุ์ข้าวกข 33 เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะวางจำหน่ายที่สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ก่อนเสมอ

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

ข้าวที่ปลูกในแปลงเกษตร

      กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม มีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบเกษตรผสมผสานในการทำการเกษตร ซึ่งจะให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การเกื้อกูลกัน มีประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
        
       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม ให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยอาศัยเทคนิควิธีการง่ายๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัวและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

สอนทำน้ำข้าวกล้อง เป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

        กลุ่มงานศึกษาพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของดินให้สามารถเพาะปลูกได้ แก้ปัญหาดินเค็ม ดินทราย และดินขาดน้ำ แนะนำการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์หน้าดินและช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินที่สูญเสียธาตุอาหารให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

การปลูกหม่อนของกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม

       กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน แนะนำและจัดฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การตีเหล็ก ผลิตมีด และเครื่องมือเกษตร ฝึกอบรมย้อมสีด้าย ทอผ้า เพื่อให้สามารถทำเครื่องใช้ในครัวเรือนได้เอง ซึ่งเป็นการประหยัดและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้
       
       งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

ซาบซึ้งน้ำพระทัยในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน” คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

การทอผ้าของกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน

       ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนอาชีพด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และวิชาชีพสำหรับครัวเรือน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอีสานให้ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดพระชนม์ชีพของท่านเสมอมา


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ซาบซึ้งน้ำพระทัย ในหลวง ร.9 ผู้ทรงริเริ่ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน คืนชีวิต สร้างความสุขให้แผ่นดินอีสาน

view

*

view