http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,146
เปิดเพจ23,725,059

CSR ของ พ่อหลวง

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Inside-Out Story โดย ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์

ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งในพระราชดำรัสที่ประชาชนน้อมนำมาปฏิบัติ คือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"จากอดีตถึงปัจจุบันมีหลายเวทีด้านซีเอสอาร์ มีการกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในที่นี้ผู้เขียนขอเรียบเรียงบางช่วงบางตอนจากหนังสือ CSR ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถอดความจาก CSR Forum : CSR ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดขึ้นเมื่อปี 2554 โดย "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พูดถึงซีเอสอาร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน่าสนใจ

"จิรายุ" บอกว่าเมื่อปี 2542 มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่การนำหลักปรัชญาฯไปใช้กับ 8 กลุ่มเป้าหมาย หนึ่งในนั้นคือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะเห็นว่ากลุ่มนี้ประสบปัญหามากที่สุดกลุ่มหนึ่งเมื่อตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ทั้งนั้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเพิ่มคุณค่าของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และการบริหารธุรกิจกระแสหลักได้ด้วยการเน้นให้ความสำคัญกับความรู้ การใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและมีเหตุผล

กระบวนการทำธุรกิจต้องคำนึงถึงอัตภาพ ความสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม ประเทศ และตลาดโลก โดยไม่ขยายตัวเร็วเกินกำลังของตัวเอง แต่ก็ไม่น้อยจนต่ำกว่าศักยภาพที่มี นั่นคือความพอประมาณในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกัน ประเด็นที่ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องให้ความสำคัญคือระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรจึงต้องไม่ประมาท ต้องตั้งสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มาอย่างรวดเร็ว

"การเตรียมพร้อมรับจะต้องใช้ข้อมูล และความรู้ทางวิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้มีทางเลือกในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสำคัญมากที่สุดคือต้องอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม ใช้สติปัญญา ไม่ตัดสินใจหรือกระทำการใด ๆ ที่ออกนอกเส้นทางของความถูกต้อง"

ทั้งนั้น การทำธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกขั้นตอนต้องอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงคุณธรรมอื่น ๆ ซึ่งต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับของบริษัท ส่งเสริม และพัฒนาคนในบริษัทให้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ความช่วยเหลือ มีน้ำใจ การใช้ปัญญาในการทำงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้มั่นคงและยั่งยืน

"เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ปรัชญาฯเน้นความสมดุล กล่าวคือ เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจ หรือ เป้าหมายด้านรายได้ หรือเป้าหมายด้านการเงิน ให้มีความสมดุลกับการจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน โดยบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับสังคม และพึ่งพาอาศัยกันได้ เพราะถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็อยู่ลำบาก"

"จิรายุ" กล่าวอีกว่า ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของคุณธรรมคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน เพื่อสร้างความสมดุลในสังคม และสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยการแบ่งปันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีมากกว่าเมื่อมีเกินพอแล้ว ก็ควรแบ่งปันให้ผู้ที่ขาดแคลน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องแบ่งปันเฉพาะข้าวของเงินทองเท่านั้น การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความคิดดี ๆ ต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

จากตัวอย่างของการนำปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้กับวงการธุรกิจข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงหลักการที่สอดคล้องกันระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับซีเอสอาร์ ซึ่งหากจะกล่าวว่าผู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ เหมือนได้ใช้แนวทางซีเอสอาร์ไปในตัวคงไม่ผิดนัก ด้วยเพราะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ Triple Bottom Line (People-Planet-Profit) อันเป็นกรอบแนวคิดซีเอสอาร์ ต่างมีเป้าหมายปลายเดียวกันคือ มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : CSR ของ พ่อหลวง

view

*

view