http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย

       "ข้าพเจ้าเห็นพ้องกับรัฐบาลว่า โครงการอเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต และน้ำกับไฟฟ้าส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็ว ก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟฟ้าให้ทันความต้องการของพลเมือง"
       
       พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2507

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

“เขื่อนภูมิพล” มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

        จากพระราชดำรัสนี้ บอกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยของพระองค์เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงต้องการให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่องน้ำ มีแนวพระราชดำริเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเขื่อน เพื่อแก้ปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พระองค์จึงส่งเสริมให้มีการชลประทาน สร้างฝาย สร้างเขื่อน และนำไปสู่แนวพระราชดำริในการใช้ประโยชน์จากแหล่งผลิตไฟฟ้า ก่อให้เกิดการสร้าง “เขื่อนภูมิพล” ขึ้นมา ที่ให้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและการไฟฟ้า เป็นจุดเริ่มต้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทร ทรงพระดำริให้สร้างขึ้น ก่อเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อคนไทยทุกคนมาจนทุกวันนี้

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

ทัศนียภาพอันงดงาม เมื่อมองจากเขื่อนภูมิพล

       “เขื่อนภูมิพล” ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมมีชื่อเรียกว่า “เขื่อนยันฮี” เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ปีพ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระปรมาภิไธย ให้เป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร ยาม 486 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร และมีความสูง 154 เมตร ถือเป็นเขื่อนที่สูงติดอันดับ 8 ของโลก อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

บรรยากาศความสวยงามของเขื่อนภูมิพล

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2504 การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้าและอาคารโรงไฟฟ้า กระทั่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนภูมิพล ที่ทุกวันนี้ “เขื่อนภูมิพล” ได้ยังประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พื้นที่ถึง 10 ล้านไร่ต่อปี อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนจุน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

ความรื่นรมย์อันงดงามของเขื่อนภูมิพล

       นอกจากประโยชน์ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังสร้างประโยชน์มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันน้ำท่วม เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ชวนเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันเขื่อนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ ของจังหวัดตาก

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสันเขื่อน ชมเขื่อนภูมิพล

        ถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวยัง “เขื่อนภูมิพล” จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ในเขื่อนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมาเดินชมความอลังการของเขื่อนคอนกรีตโค้ง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามรอบเขื่อน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการล่องเรือ ล่องแพ ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขาน้อย-ใหญ่ ซึ่งในเส้นทางท่องเขื่อนมีจุดน่าสนใจให้แวะชม คือ พระพุทธบาทดอยเขาหนาม ที่เป็นเกาะกลางน้ำ มีวัดพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน ท่ามกลางทิวทัศน์รอบข้างอันบริสุทธิ์งดงาม

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

ป้ายชื่อเขื่อนภูมิพล มีพระราชดำรัสของในหลวงร. 9 จารึกไว้

        อีกทั้งยังมีเกาะวาเลนไทน์ เกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายสามารถเล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะทั้งสองได้โดยเช่าเรือจากเขื่อนภูมิพลล่องไปตามลำน้ำ ประมาณ 15 - 30 นาที ส่วนจุดแวะชมอื่นๆก็มี เขาคันเบ็ด วัดพระธาตุแก่งสร้อย ซึ่งถ้าหากใครติดใจบรรยากาศของเขื่อน อยากพักค้างคืนก็มีแพลักษณะโฮมสเตย์ให้นอนพักค้างคืน

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

ลักษณะของเขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้ง

      ขึ้นจากที่เที่ยวทางน้ำแล้ว ก็มาเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบนบกกันต่อ มีที่ชวนเที่ยวหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2542 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       
       โดยอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารหลังคาทรงไทยประยุกต์ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 2 หลัง เชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่เป็น ห้องโถงใหญ่ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งจัดแสดงโครงการพระราชดำริ 1 ห้อง และจัดบรรยาย ฉายสื่อ ขนาดบรรจุคนได้ 80 ที่นั่ง อีก 1 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีห้องจำหน่ายสินค้าของโครงการหลวง เช่นสินค้าจิตรลดา สินค้าสายใจไทย , ดอยคำ , ภูฟ้า ฯลฯ ภายนอกอาคาร มีการจัดแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม จัดแสดงแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ในพระราชดำริ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา , เสาอากาศสุธี และยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางแจ้งอีกด้วย

“เขื่อนภูมิพล” เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของเมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

ทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

       นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในบริเวณเขื่อนภูมิพลก็ยังมี การสักการะองค์พระสุริยเทพ และหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ ยอดเขาบนสันเขื่อน หรือใครจะออกกำลังกายเบาๆกับการเดินเล่นชมสวนน้ำพระทัย ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแนวสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น ที่สร้างขึ้นในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
       
       ส่วนถ้าใครชื่นชอบกิจกรรมแนวผจญภัยเล็กๆ ที่เขื่อนภูมิพลก็มีจักรยานเสือภูเขาให้ขี่เที่ยว มีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และมีเรือคายัค ให้พายในทะเลสาบ ชมทัศนียภาพความงดงามของเขื่อนภูมิพลกันอย่างเพลิดเพลิน 


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก เมืองไทย น้ำพระทัยจากพ่อหลวง หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย

view

*

view