http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ในหลวงสถิตย์อยู่มิรู้วาย

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย วิไล อักขระสมชีพ

ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกล ๆ

ชุ่มชื่นฤทัย หวานใดจะปาน

ฟังเสียงบรรเลง ขับเพลงประสาน

จากทิพย์วิมาน ประทานกล่อมใจ


"ใกล้รุ่ง" เพลงพระราชนิพนธ์ของ "ในหลวง" นับเป็น 1 ใน 48 เพลงพระราชนิพนธ์ที่เราได้ฟังกันมาแต่เล็กแต่น้อย และเป็นเพลงที่โรงเรียนจะให้นักเรียนฝึกร้องเพลง และยังคงผูกพันและอยู่ในความทรงจำคนไทยมาตลอดถึงทุกวันนี้ และแล้วเพลงพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ อีกมากมายก็วนเวียนเข้ามาในใจคนไทยเมื่อได้รับข่าวเศร้าที่สุดของคนไทยทั้งแผ่นดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม 2559 ยามบ่ายของเวลา 15.52 นาฬิกา คนไทยทั้งประเทศรับรู้ข่าวจากสำนักพระราชวังว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" เสด็จสวรรคต เป็นถ้อยคำแถลงจากสำนักพระราชวังราวหนึ่งทุ่มในวันนั้น และเป็นวันที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย

นับเป็นวันที่เดือนดับในหัวใจของคนไทยทั้งปวงความรู้สึกนึกคิดวนเวียนแต่เรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทมากมายของ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกถึง 70 ปี ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านอย่างประเมินค่าหาที่สุดมิได้

"สมเด็จย่า"ทรงเคยตรัสว่า"เธอชื่อ ภูมิพล แปลว่า กำลังของแผ่นดิน" พระองค์ท่านได้รับยกย่องจากทั่วโลก อาทิ โครงการทำ "ฝนเทียม" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือที่เรียกเป็นทางการว่า โครงการ "ฝนหลวง" ที่ได้รับสิทธิบัตรในยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย, "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แก้ไขปัญหาน้ำเสีย, การสร้างเขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศ, โครงการ "แก้มลิง" ที่เป็นทฤษฎีแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำไม่พอใช้ รวมถึงยังมีงานประดิษฐ์ปรากฏอีกมากที่ได้สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทในประเทศไทยเป็นสำคัญ

แม้แต่ในยามวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 คนไทยได้น้อมนำหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการต่อยอดจากรากฐานที่พระองค์ท่านได้พัฒนา คนไทยตกงานได้กลับบ้านเกิดในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่างมีสุข มีกินมีใช้ หากมีเหลือ ขายเป็นเงินออมเก็บไว้ใช้ในภายหน้า

ไม่เว้นแม้แต่ในยามที่ลูก ๆ คนไทยระดับผู้มีอำนาจหลายกลุ่มทะเลาะกันเอง ก่อเกิดปัญหาขัดแย้งภายในประเทศ ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านก็ได้ทรงเข้ามาร่วมแก้ปัญหาคลี่คลายสถานการณ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี พระองค์ท่านทรงเตือนสติให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกภาพ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเอง โดยยึดหลัก "เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม" เป็นที่ตั้ง พระองค์ท่านทรงนำพาประเทศไทยกลับมาสู่ภาวะปกติสุขและเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พระองค์ท่านเป็น"ทั้งพลัง"ของแผ่นดินแล้ว ยังทรงเป็น "ยาวิเศษ" ของคนไทย


วันนี้แม้ "พระองค์ท่าน" ได้เสด็จสู่แดนสรวงสวรรค์ นายกรัฐมนตรี "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" กล่าวเตือนใจคนไทยทุกคนว่า พระองค์ท่านทอดพระเนตรคนไทยทั้งประเทศอยู่ ดังนั้นทุกคนจ-ะต้องก้าวเดินต่อไปและทำดีต่อไปให้สมกับที่พระองค์ท่านสร้างมาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้ส่วนการแสดงความจงรักภักดีสามารถทำได้ด้วยการกราบพระบรมศพพระองค์ท่านแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" เพราะคนไทยมีหัวใจดวงเดียวกัน

บรรยากาศของคนไทยยังคงซึมเศร้าและหนาวเหน็บในใจ แต่ในโลกแห่งความจริงของคนไทยก็ยังเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไป และรัฐบาลก็ยังทำหน้าที่เดินหน้าเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การค้าการลงทุนก็ยังคงขับเคลื่อนต่อไป นักลงทุนต่างประเทศยังมีความต้องการจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะจะได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้านเราพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางหลวง ทางด่วน ขนส่งต่าง ๆ วิทยาการเทคโนโลยี และยิ่งตอนนี้เข้าช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยว ขอให้เชื่อมั่นเถิดว่าประเทศไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามรอคุณอยู่ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามตรึงใจให้คุณเข้ามาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน

ที่สำคัญ ประเทศไทยมีเสน่ห์แน่นอน เพราะได้รับการติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก และวันนี้ ถ้าคุณมาเที่ยวเมืองไทย จะเห็นพระบารมีของ "พ่อหลวง" ทรงเป็นมรดกล้ำค่าอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนได้อิ่มอุ่นใจ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ในหลวงสถิตย์อยู่มิรู้วาย

view

*

view