http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

70 เส้นทางเที่ยว ตามรอยพระบาท

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย ณัฏฐพิชญ์ วงษ์สง่า montien_dear@yahoo.com โดย ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า montien_dear@yahoo.com

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พยายามโปรโมตการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่าน 3 โครงการหลัก ๆ

ประกอบด้วยโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด, โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus และโครงการเขาเล่าว่า...


แต่ทันทีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต อารมณ์การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยก็ชะงักทันที

ทางรัฐบาลนำโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี จึงปิ๊งไอเดียเตรียมโปรโมต 70 เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการในพระราชดำริ เพื่อให้คนไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงยังเป็นแนวทางหนึ่งที่คนไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติและเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานที่พ่อหลวงของเราได้ดำริไว้

ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ"กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ถึงแนวทางการโปรโมต 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ท่านรัฐมนตรีบอกว่า โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีมากกว่า 4,000 โครงการ แต่ ททท.ได้คัดเลือกมาแค่ 70 เส้นทางก่อนนั้น เพราะสถานที่เหล่านี้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้

โดยก่อนหน้านี้ทาง ททท.ได้จัดพิมพ์หนังสือ "70 เส้นทางตามรอยพระบาท" ออกมาเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ออกมาเผยแพร่อยู่แล้ว

สำหรับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทนั้นได้ครอบคลุมโครงการพระราชดำริในทุกภาคของประเทศ

หลายโครงการคือ "โครงการหลวง" ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว

หลายโครงการเป็นเสมือน "พิพิธภัณฑ์ชีวิต" ที่นำเสนอให้เห็นถึงแนวคิดและหลักการในการประกอบอาชีพตามหลักเแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อาทิ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาการระบายน้ำและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.สมุทรปราการ, ศูนย์เรียนรู้ชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยพันธุ์พืชและผลไม้เมืองหนาว และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่

โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จ.เชียงใหม่, ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน, ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดำริ จ.นครราชสีมา, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ฯลฯ

"กอบกาญจน์" ยังบอกด้วยว่า เพื่อช่วยกันกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีแผนจัดประชุม สัมมนา ในต่างจังหวัดให้ไปจัดและท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริแทน

จากนั้น ททท.จะทำหน้าที่โปรโมตให้เข้าถึงกลุ่มคนไทยในทุก ๆ กลุ่มต่อไป เพื่อให้คนไทยไปเที่ยว พร้อมหาความรู้และเรียนรู้ เพื่อให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้

สำหรับผู้เขียนเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จึงเชื่อว่าทุกโครงการที่ได้จัดสรรมานั้น เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก และเชื่อว่าหากคนไทยได้อ่าน ได้เที่ยว และได้สัมผัสสถานที่จริง จะยิ่งได้อะไรที่มากกว่า "การท่องเที่ยว" แน่นอน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : 70 เส้นทางเที่ยว ตามรอยพระบาท

view

*

view