http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เด่นสุทธิ-ชลธารานุรักษ์ เรือขจัดคราบน้ำมันพระราชทาน

จากประชาชาติธุรกิจ

ตลอดการครองราชย์ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในการพัฒนาทรัพยากรน้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินและประทับบนเรือนำร่องทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนเรือนำร่องปากแม่น้ำเจ้าพระยา

จากวันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเจิมเรือขจัดคราบน้ำมัน 2 ลำด้วยพระองค์เองคือเรือเด่นสุทธิและเรือชลธารานุรักษ์ ซึ่งกรมเจ้าท่า (จท.) หรือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีในขณะนั้น ได้จัดหาเพื่อใช้ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำใน 3 พื้นที่ คือ ฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ จ.เพชรบุรี-จ.ตราด รวม 9,500 ตร.กม. ฝั่งทะเลอันดามัน จ.ระนอง-จ.สตูล รวม 12,000 ตร.กม. และ จ.ประจวบคีรีขันธ์-จ.นราธิวาส รวม 25,000 ตร.กม.โดย "เรือเด่นสุทธิ" เป็นเรืออเนกประสงค์ขึ้นประจำการครั้งแรกในปี 2540 ใช้ขจัดคราบน้ำมัน ค้นหา ช่วยชีวิต และดับเพลิง ทางรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษา ในปี 2539 และพระราชทานให้กรมเจ้าท่าในวันที่ 25 ก.พ. 2540 เพื่อใช้ในภารกิจ

เป็นเรือมีขนาด 213 ตันกรอส ความยาวตลอดลำ 30.80 เมตร ความยาวที่แนวน้ำ 26 เมตร ความกว้าง 7.80 เมตร ความลึก 3.20 เมตร อัตรากินน้ำลึก 2.25 เมตร

ส่วน "เรือชลธารานุรักษ์" ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลลำที่ 2 มีการต่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 305 ล้านบาท โดยอู่เรือภายในประเทศ ใช้เวลา 720 วัน ทำการวางกระดูกงูในวันที่ 26 พ.ย. 2541 และประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ 12 ก.ค. 2543

เป็นเรือมีขนาด 292.53 ตันกรอส ความยาวสูงสุด 41.85 เมตร ความกว้างกลางลำ 8 เมตร กินน้ำลึก 2.20 เมตร ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 18 นอต มีห้องเก็บเสบียงอาหารและน้ำจืดเพียงพอสำหรับอยู่ปฏิบัติงานในทะเลได้ไม่น้อยกว่า 7 วันเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2550 ยังพระราชทานชื่อ "เรือสาครวิสัย" (M.V.SAKHON WISAI) เรือฝึกลำที่ 3 ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้กับกรมเจ้าท่า เป็นเรือใช้เวลาก่อสร้าง 700 วัน วงเงิน 1,112 ล้านบาท ออกแบบโดย IHI Marine Engineering Singapore ต่อโดยบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด มีขนาด 4,200 ตันกรอส 1,500 เดดเวตตัน ระยะทำการ 6,000 ไมล์ทะเล ความยาว 92 เมตร กว้าง 16.80 เมตร สูง 9.30 เมตร กินน้ำลึก 6 เมตร สามารถรับนักเรียนฝึกได้ 200 คน ครูฝึก 20 คน นายประจำเรือ 32 คน ภายในเรือประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องจำลองการเดินเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการฝึก


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เด่นสุทธิ-ชลธารานุรักษ์ เรือขจัดคราบน้ำมันพระราชทาน

view

*

view