http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สหกรณ์โคนมหนองโพฯ โครงการเพื่อปวงประชาเป็นสุข

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ จับกระแสตลาด

การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้พสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเริ่มต้นขึ้นระหว่างเสด็จประพาสต่างประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศช่วงปี 2503-2504 ทรงทอดพระเนตรกิจการโคนมในยุโรปแล้วเล็งเห็นว่าเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพมั่นคงเป็นหลักแหล่งหลังนิวัตกลับไทยจึงทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการโคนมในไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการเกิดขึ้นของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีเมื่อปี 2514"โกวิทไกรศรินท์" ผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เล่าว่า จากที่คนไทยแทบไม่รู้จัก ไม่เคยบริโภคนมวัวมาก่อน กว่า 50 ปีก่อนหน้านี้ กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้คนไทยเลี้ยงโคนมอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากขณะนั้น การขนส่งน้ำนมดิบไปยังโรงงานในกรุงเทพฯมีอุปสรรคจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก ความต้องการรับซื้อก็ยังมีจำกัด ทำให้เกิดภาวะน้ำนมดิบล้นตลาด เกษตรกรที่หนองโพจึงรวมตัวกันถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อขอความช่วยเหลือ

หลังทรงทราบความเดือดร้อนของชาวหนองโพ จึงทรงพระราชทานความช่วยเหลือ สร้างโรงงานผลิตนมผง ภายใต้ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์นมผงหนองโพ จำกัด ที่ราชบุรี ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีต้นแบบจากโรงงานที่สวนจิตรลดา รวมทั้งมีพระราชดำริให้เกษตรกรรวมกลุ่มเรียนรู้การดำเนินงานแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง โดยให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคอยให้ความรู้ ช่วยเหลือ เพื่อให้บริหารงานเป็นสหกรณ์ได้สำเร็จ และต่อมาได้พระราชทานโรงงานให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพ เพื่อให้เกษตรกรเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเอง อยู่ได้อย่างแข็งแรง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงงานผู้ผลิต และรับสหกรณ์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

"ที่ผ่านมาการดำเนินการของสหกรณ์โคนมหนองโพอยู่ในพระเนตรพระกรรณมาตลอดทรงคอยช่วยเหลือผ่านหน่วยงานราชการกรมกองต่างๆติดตามความเจริญก้าวหน้าของกิจการต่อเนื่องการเกิดขึ้นของสหกรณ์โคนมหนองโพตลอด40 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ลูกหลานเกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำงานต่างเมือง ชุมชนก็แข็งแรงยิ่งขึ้น"

ปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพมีรายได้เกือบ 4,000 ล้านบาท เกือบ 90% เป็นรายได้จากธุรกิจนม ส่วนการแตกไปทำธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอาหารสัตว์ ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิก มีหน่วยงานส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาน้ำนมให้มีคุณภาพมากขึ้นในต้นทุนการเลี้ยงที่ถูกลง ดำเนินงานยึดเรื่องความกินดีอยู่ดีของสมาชิกเป็นหลัก สมาชิกร่วมเป็นเจ้าของโรงงานผลิต ปันผลกำไรให้สมาชิกตามสัดส่วนหุ้น

ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 5,000 คน จาก 180 คนเมื่อวันแรกที่ร่วมกันจดชื่อสหกรณ์ ถือเป็นสหกรณ์โคนมแห่งแรก ๆ ของไทยที่กลายเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์โคนมต่าง ๆ ที่วันนี้มีกว่า 100 สหกรณ์ทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ สหกรณ์โคนมหนองโพยังได้นำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการบริหาร ไม่ลงทุนเกินตัว ไม่ใช้เครื่องจักรในส่วนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกได้มีงานทำ เกิดการจ้างงานในชุมชนตามแนวพระราชดำริ ค่อย ๆ เติบโตด้วยความมั่นคง และเป็นผู้ให้ ส่งต่อองค์ความรู้แก่สังคมทั้งความรู้เรื่องสหกรณ์โคนมหรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างห้องสมุดในโรงเรียนห่างไกลที่ทำมาทุกปี เหมือนที่สหกรณ์โคนมหนองโพเคยได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ไม่เพียงแต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวหนองโพ ราชบุรี การส่งเสริมกิจการโคนมไทยของพระองค์ยังช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนมไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง น้ำนมดิบที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น และมีความนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดึงดูดให้มีผู้ผลิตทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุน เพราะมีแหล่งวัตถุดิบที่ดี ซึ่งข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย ประเมินว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมนมไทยในปีนี้ (2559) จะมีมูลค่าประมาณ 58,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนราว 5-6% โดยไทยถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมที่มีคุณภาพสูงสุดในอาเซียน มีศักยภาพแข่งขันได้ในต่างประเทศ

จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยพสกนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทำให้วันนี้เกษตรกรไทยสามารถยึดอาชีพเลี้ยงโคนมหาเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งโปรตีราคาย่อมเยาได้ในวงกว้าง ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมนมไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งจวบจนปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรเป้าหมายสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยนิรันดร์


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สหกรณ์โคนมหนองโพฯ โครงการเพื่อปวงประชาเป็นสุข

view

*

view