http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

จากประชาชาติธุรกิจ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 พ.ย. 59 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ว่า เมื่อปีพุทธศักราช 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพบเห็นราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

พระองค์จึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 จะดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทำให้เกิดฝนตก เนื่องจากทรงเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน อยู่ในอิทธิพลของมรสุมทวีปเอเชีย โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งสภาพอากาศมีความเหมาะสมที่จะดัดแปรทำให้เกิดฝนตกได้ นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพอากาศ จนมั่นพระทัย ก่อนที่จะพระราชทานโครงการฝนหลวงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปทดลองจนประสบผลสำเร็จในปีพุทธศักราช 2512

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องจากถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะไม่เพียงแต่ทุกคนต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ “องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง” เท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่โลกต้องจารึกเอาไว้ถึงการกำเนิดของ “เทคโนโลยีฝนหลวง” นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้ ทำให้คนไทยและประชาชนอีกหลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤติขาดแคลนน้ำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับได้เป็นเวลา 61 ปีแล้วที่โครงการพระราชดำริฝนหลวงถือกำเนิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนจากภัยแล้ง สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย รวมทั้งได้รับการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในและต่างประเทศ กระทั่งมีหลายประเทศมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเทคนิคและวิธีการที่ทรงคิดค้นไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งในบ้านเมืองของตนเอง โครงการพระราชดำริฝนหลวงจึงเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” โดยใช้เทคโนโลยีภาพเพลงเล่าเรื่องตั้งแต่การเกิดพระราชดำริฝนหลวงจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “9 นวัตกรรมแห่งพระอัจฉริยภาพ” และ "วัสสานปรกณัม ตำนานแห่งฝน" เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ตำบลคอรุม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวจากเพชรบูรณ์ สุรินทร์ อุบลราชานี พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ มาร่วมกันจัด “ตลาดนัดข้าวอินทรีย์แท้” ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP มาจำหน่ายในราคาชาวนาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 20 บาท และยังมีข้าวฝนหลวงนาทีทองราคากิโลกรัมละ 10 บาท รวมทั้งนำสินค้าการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารสดและแปรรูป มาจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ อาทิ การสาธิตทำอาหารเมนูสุขภาพ การอบรมออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเทคนิคการเพ้นท์เดคูพาจ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอีกด้วย


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

view

*

view