http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ย้อนรำลึกในหลวงรับสั่ง ทางรอด ชาวนาอีสาน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กฤษณา ไพฑูรย์

หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทำให้เหล่าปวงพสกนิกรได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน และได้มีโอกาสย้อนกลับไปชมพระราชกรณียกิจ ได้ย้อนไปอ่านพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในวาระต่าง ๆ

หลายสิ่งที่พระองค์ท่านดำรัสไว้ ล้วนเป็นคำสอน เป็นแนวทาง เป็นทฤษฎีในการดำเนินชีวิต อันทรงคุณค่ายิ่ง

โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

หรือแม้กระทั่งเรื่องทางออกของข้าวหอมมะลิที่กำลังตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ดังพระราชดำรัสเรื่อง "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2540 และ2541 ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญ "วิกฤตต้มยำกุ้ง"

นั่นคือเรื่อง "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง" ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสถึงวิกฤตเศรษฐกิจ พอสรุปใจความสำคัญได้ว่า ประเทศไทยจะรอดเพราะมีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ แต่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัด และถึงเวลาจำเป็นต้องถอย เพื่อที่จะก้าวต่อไป ทรงให้แนวคิดอย่าเห่อนำไทยเป็น "เสือเศรษฐกิจ" แค่ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน (พาดหัวมติชน 5 ธ.ค. 40)

หรือตัวอย่างพระราชดำรัสในวันที่ 4 ธ.ค. 40 ตอนหนึ่งเรื่องข้าว "เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ การผลิตให้เพียงพอ ทำได้ อย่างข้าวที่ปลูก เคยสนับสนุนให้ปลูกข้าวให้เพียงพอกับตัวเองเก็บเอาไว้ในยุ้งเล็ก ถ้ามีพอก็ขาย แต่คนอื่นเขากลับบอกว่า ไม่สมควร โดยเฉพาะภาคอีสาน เขาบอกว่า ต้องปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย มันไม่ถูกต้อง ข้าวหอมมะลิขายได้ดี แต่เมื่อขายแล้วเมื่อตัวเองจะบริโภคเองต้องซื้อ ไปซื้อจากใคร ทุกคนปลูกข้าวหอมมะลิ

ในภาคอีสานส่วนมากชอบบริโภคข้าวเหนียว ก็ประกาศว่า คนปลูกข้าวเหนียวเป็นคนโง่ นี่เป็นสิ่งสำคัญ ควรสนับสนุนให้เขาปลูกข้าวบริโภค เขาชอบข้าวเหนียวให้เขาปลูกข้าวเหนียว เขาจะปลูกข้าวอะไรก็ตามให้เขาเก็บไว้บริโภคตลอดปี ถ้ามีที่จะให้ทำนาปรัง หรือมีที่มากพอก็ปลูกหอมมะลิ เพื่อที่จะขาย ที่พูดอย่างนี้ เพราะว่าข้าวที่ปลูกสำหรับบริโภคไม่ต้องเที่ยวรอบโลก ถ้าข้าวที่ซื้อมาต้องเที่ยวอาจจะไม่ถึงรอบโลก แต่ต้องเป็นข้าวจังหวัด หรืออาจจะข้ามประเทศมา ค่าขนส่งก็บวกเข้ามาในราคาข้าว ตกลงเขาต้องขายข้าวในราคาถูก เพราะว่าข้าวมันต้องขนส่งไปสู่ต่างประเทศที่จะขายได้กำไร ก็ต้องบวกค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็บวกเข้ามาในราคาข้าวก็หมายความว่า ราคาข้าวชาวนา ชาวสวนเกษตรกรจะถูกตัด ก็เขาบอกว่า ขายข้าวหอมมะลิได้ราคาแพง แต่คนขายถึงต่างประเทศ ต้นทางก็ไม่ได้ค่าตอบแทนมากนัก แล้วยังต้องไปซื้อข้าวบริโภค ซึ่งจะแพงกว่าเพราะว่าจะต้องขนส่งมาก สิ่งเหล่านี้คือเรื่องเศรษฐกิจแบบค้าขาย ภาษาฝรั่งเรียกว่า Trade Economy ไม่ใช่แบบพอเพียง ซึ่งฝรั่งเรียก Self-Sufficient Economy ที่ไหนทำแบบ Self-Sufficient Economy คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน อย่างทุกวันนี้ เราเดือดร้อน สำหรับข้าวก็เห็นชัด"


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ย้อนรำลึก ในหลวงรับสั่ง ทางรอด ชาวนาอีสาน

view

*

view