http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,115,625
เปิดเพจ23,729,800

พระมหากรุณาธิคุณ ต่อมรดกโบราณคดี

จากประชาชาติธุรกิจ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ "เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" สมดังพระราชปณิธานที่ทรงประกาศในพระบรมราชโองการเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ ทรงสนพระราชหฤทัยสร้างสรรค์และทรงอุปถัมภ์บำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและแนวพระราชดำริด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณอันกว้างไกล ทรงตระหนักในคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานความเจริญและการพัฒนาประเทศ ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงให้ยั่งยืนมั่นคง เป็นสมบัติและเกียรติภูมิของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ว่า

"มรดกนี้ คำที่ถูกต้องคือเป็น บารมี ได้สร้าง บารมี ตั้งแต่โบราณกาลสะสมเรื่อยมา ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เมืองไทยถึงยังอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่ทำต่อ บารมีก็สลายไป เราอย่าไปเบิกบารมีที่บ้านเมืองที่ประเทศไทยได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องทำบ้างหรือเพิ่มพูนให้ประเทศชาติมีอนาคตแน่นอน"

พระราชดำรัสดังกล่าวครอบคลุมถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้และเป็นหน้าที่ของอนุชนต้องธำรงรักษาทั้งสร้างสรรค์พัฒนาอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อให้ธำรงอยู่สืบไป

มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนไทยสร้างสมสืบทอดมาแต่อดีตทั้งจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณวัตถุโบราณสถาน ประณีตศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี นาฏศิลป์และวรรณคดี เหล่านี้ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงความเป็นชาติอารยะเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยือนสถานที่สำคัญอันเป็นมรดกของประเทศเพื่อทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปโดยเฉพาะโบราณสถานสำคัญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล

การเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกโบราณคดีและประวัติศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเช่นเสด็จฯวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี เดิมเรียกวัดหน้าพระธาตุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นพระวิหารหลวงได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจถึง 3 ครั้ง

เสด็จพระราชดำเนินพระนครคีรี (เขาวัง) เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ขึ้นบนพระนครคีรี ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2496 ทอดพระเนตรเห็นความชำรุดทรุดโทรมของอาคารต่าง ๆ จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมศิลปากรซ่อมแซมรักษาให้คงสภาพที่งดงามดังเดิม อีกทั้งยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซ่อมแซมพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปสำริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับความเสียหายทั้งสองส่วนและเสด็จพระราชดำเนินอีกหลายครั้ง

เสด็จประพาสถ้ำจอมพลและถ้ำฤๅษีเขางูจังหวัดราชบุรีเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในภูเขาหินปูนลูกโดดขนาดเล็ก เรียกกันมาแต่เดิมว่า เขากลางเมือง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามหลายแห่ง ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ได้ทรงจารึกอักษรพระปรมาภิไธย จปร และเลข 114 อันหมายถึงปีที่เสด็จประพาส และทรงจารึกอักษรพระราชทานนามถ้ำว่า "ถ้ำจอมพล" ที่ปากถ้ำ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จประพาสถ้ำจอมพลและทรงจารึกพระปรมาภิไธย "ภปร" ที่หน้าถ้ำเช่นเดียวกัน

ทอดพระเนตรถ้ำพระยานคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่บนไหล่เขาลูกหนึ่งในทิวเขาสามร้อยยอด สันนิษฐานว่าพระยานครผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้พบถ้ำนี้ แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นพระยานครคนใดเสด็จพระราชดำเนินวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยเป็นเหตุให้เสด็จพระราชดำเนินวัดไชยวัฒนารามบ่อยครั้ง ทรงถ่ายรูปวัดไชยวัฒนารามด้วยความเพลิดเพลินพระราชหฤทัยยิ่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจึงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับวิธีการบูรณะถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นที่พอพระราชหฤทัย

พระมหากรุณาธิคุณต่อแหล่งมรดกโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เมืองเก่าสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในอดีตเคยเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ กำแพงเมืองเป็นกำแพงพูนดิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ชั้น มีประตู 4 ประตู มีโบราณสถานสำคัญ ดังนี้ วัดมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย, วัดชนะสงคราม, พระอจนะ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย บริเวณช่วงแหลมโค้งของแม่น้ำยม วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยา

ในการเสด็จประพาสภาคเหนือเมื่อพุทธศักราช 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา จนกระทั่งถึงจังหวัดพิษณุโลก ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระพุทธชินราช ในพระวิหารพระพุทธชินราช

ทรงนมัสการพระธาตุลำปางหลวงและวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นโบราณสถานสำคัญและเป็นศูนย์กลางชุมชนโบราณ จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปาง

ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวนตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหัวหน่าวของพระพุทธองค์ พระธาตุองค์นี้ได้พังทลายลงเมื่อพุทธศักราช 2513 ต่อมากรมศิลปากรได้สร้างขึ้นใหม่ ในพุทธศักราช 2520 ภายในวัดมีธาตุเจดีย์ 15 องค์ วิหาร 3 หลัง อุโบสถ 1 หลัง และเนินดินที่ยังไม่ได้ขุดแต่งอีกหลายแห่ง เจดีย์เหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบซึ่งบางรูปแบบแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจากล้านนาด้วย นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ "สัตตมหาสถาน" เป็นการจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ 7 แห่ง ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการบำรุงปฏิสังขรณ์พระธาตุบังพวน

ทอดพระเนตรปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทรงสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วัดสุทธจินดา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และทอดพระเนตรปราสาทพิมาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลพิมาย อำเภอพิมาย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแหล่งมรดกโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พระมหากรุณาธิคุณ มรดกโบราณคดี

view

*

view