http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนด "ราคากลางยา" ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

จากประชาชาติธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงนามโดย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 )
โดยได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานของรัฐให้ทันสมัย คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 ให้ใช้ราคากลางของยา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ข้อ 3 ราคากลางของยาที่ประกาศนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559) จำนวน 9 รายการ เนื่องจากมีรายงานปัญหาในการจัดซื้อ ดังต่อไปนี้

1.Aminophylline tablet 100 mg

2.Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile powder 1 MU

3.Bisacodyl enteric-coated tablet 5 mg

4.Bisacodyl rectal suppository 10 mg

5.Chloramphenicol sodium succinate sterile powder 1 gm

6.Isosorbide dinitrate sublingual tablet 5 mg

7.Nicotinic acid tablet 50 mg

8.ยาเม็ดสูตรผสมชนิดเหน็บช่องคลอดที่มีตัวยา Nystatin 100,000 IU, diiodohydroxyquinoline 100 mg และ benzalkonium 7 mg

9.Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) tablet 50 mg

สําหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกําหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กําหนด

ส่วนราคากลางยา ท้ายประกาศนั้น มีประมาณกว่า 20 กลุ่ม อาทิ กลุ่มยาสําหรับโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง (Chronic Hepatitis C) กลุ่มยา other vasodilators กลุ่มยา antimetabolites กลุ่มยา antifungal drug กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดฉีด กลุ่มยา Insulins กลุ่มยา Drugs for treatment of glaucoma กลุ่มยาลดไขมัน เป็นต้น โดยรายละเอียดอ่านได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/090/48.PDF


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนดราคากลางยา ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

view

*

view