หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,994,918
Page Views 23,555,540
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น (1)

โดย : 

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำรายการรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ปรากฏในประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลพึงแสวงหามาใช้ เพื่อให้จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง มาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ยอมให้มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรได้ ถือเป็นรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

วิสัชนา รายการผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมียอดคงเหลือยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ถือเป็นรายการรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ (Allowance) หักได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในทางบัญชีรายการผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว ไม่ใช่รายการรายจ่ายทางบัญชี

เหตุที่กฎหมายยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ก็เพราะหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น มุ่งจัดเก็บจาก “กำไรสุทธิ” ที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำ อันเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ตาม “หลักความสามารถในการเสียภาษี” (Ability to pay Principle) ดังนั้น ตราบเท่าที่กิจการยังไม่มีกำไรสุทธิอย่างแท้จริง รัฐก็จะยังไม่เก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งนั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐก็มีข้อจำกัดในการยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิเฉพาะที่เป็นขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรเท่านั้น และต้องไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน หากเกินกว่านั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็พึงต้องรับภาระไว้เอง

การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่าย ท่านให้นำมาใช้ได้ตามหลัก “ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นก่อน ให้นำมาหักก่อน” (First Loss-First Use) ซึ่งแม้จะมิได้เป็นกฎหมาย แต่ก็ยอมรับถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่นักบัญชีภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลาย

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับรายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการ อย่างไร

วิสัชนา ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เท่ากับหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย

2. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 23 พ.ย. 2548

3. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view