http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ความท้าทาย HR 2017

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย วัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 มีงานวิจัย และผลสำรวจจากต่างประเทศทั้งทางด้านสหรัฐอเมริกา และฝั่งยุโรปหลายสำนัก เสนอรายงานต่าง ๆ และการคาดคะเนว่า HR Trends ที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องใดบ้างที่น่าสนใจ ผู้เขียนจึงขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจสำหรับ HR Trends ในปี 2017 ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น 

ผลสำรวจนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรชั้นนำในต่างประเทศและผู้เขียนหวังว่าผลสำรวจนี้จะช่วยจุดประกายไอเดียให้กับท่านทั้งหลายสำหรับการเตรียมความพร้อมในการวางกลยุทธ์รองรับสำหรับปีนี้

ประการแรกแนวโน้มการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและผู้สมัครองค์กรชั้นนำต่างๆโดยใช้กลยุทธ์และศาสตร์ของการตลาดมาช่วยผสมผสานงานของ HR กล่าวคือ ทำอย่างไรให้ทั้งพนักงาน และผู้สนใจร่วมงานกับองค์กรมีความรู้สึกเชิงบวกกับองค์กร (Improving Their Candidate and Employee Experience)

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีงานวิจัยสรุปมาว่ากลุ่มผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยกว่า 70% ให้ความเห็นว่าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรที่ตนยื่นใบสมัคร และได้โพสต์ความรู้สึกนี้ผ่านทาง Social Media โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่าองค์กรที่ผู้สมัครไปสมัครงานนั้น ไม่แจ้งผลของสถานะใบสมัคร หรือผลการสัมภาษณ์ สิ่งเหล่านี้เอง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก สำหรับการดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถเข้ามาสู่องค์กร 

ประการที่สอง แนวโน้มเกิดการผสมผสานรูปแบบการจ้างงานประจำ และการจ้างงานแบบสัญญาชั่วคราว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาธุรกิจออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น และมีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจออกจากงานประจำ และเริ่มทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองผ่าน Social Media เนื่องจากได้อิสระด้านการบริหารจัดการเวลาด้วยตนเอง 

ด้วยเหตุนี้หลาย ๆ องค์กรจึงนำแนวความคิดนี้มาปรับนโยบายจ้างงานแบบผสมผสานระหว่างพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว หรือสัญญาจ้างในรูปแบบการกำหนดระยะเวลาโครงการ ซึ่งผลสำรวจของ SHRM สหรัฐอเมริกาพบว่าการจ้างงานผสมผสานในรูปแบบ Flexible Working Employment นี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น เนื่องจากตอบโจทย์ทั้งกลุ่มพนักงานที่ต้องการเวลาให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้น (Work-Life Integration) และตอบโจทย์องค์กรในมุมของการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการ และค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 

โดยรูปแบบการบริหารพนักงานกลุ่มนี้กล่าวคือเน้นที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลัก และส่งมอบงานผ่านทางอีเมล์

ประการที่ 3 แนวโน้มการปรับระบบงาน HR หรือ HR Practices ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) เริ่มเพิ่มจำนวนเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน นั่นหมายถึงกลุ่มคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าระบบประเมินผล การให้ฟีดแบ็ก (Feedback) ต่าง ๆ ควรจะปรับให้มีความรวดเร็ว และมีความถี่มากขึ้น 

เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่น ซี ต้องการความรวดเร็วในทุก ๆ เรื่อง เช่น ให้หัวหน้างานฟีดแบ็กในเรื่องผลการทำงานที่มีทั้งมุมที่เป็นคำชมเพื่อให้กำลังใจ และสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมทันที, ช่องทางการรับสมัครและการแจ้งผลต้องรวดเร็ว รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเหมาะไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

ประการที่ 4 แนวโน้มการดูแลพนักงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Workplace Wellness) องค์กรต่าง ๆ จะมีรูปแบบการออกแบบสวัสดิการในเรื่องของการดูแลสุขภาพพนักงานเชิงป้องกันมากกว่าสวัสดิการค่ารักษาพนักงานเพียงอย่างเดียว

และเน้นให้ความรู้พนักงานในด้านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอาทิอาหารการกินการออกกำลังกาย การบริหารจัดการความเครียด เป็นต้น 

โดยผลสำรวจ CIPD-RAND Employer Survey พบว่าทุก ๆ 1 USD (35 บาท) สำหรับการลงทุนในโครงการ Corporate Wellness จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 1.5-4 USD (52.50-140 บาท) เป็นต้น

ประการสุดท้าย แนวโน้มการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่นเวลา (Flexible Workplace) อย่างไรก็ดีผลสำรวจจาก Forbes พบว่าพนักงานส่วนมากต้องการให้องค์กรพิจารณาเรื่องของความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน 

เน้นที่ผลของงานมากกว่าการนั่งทำงานประจำเต็มเวลาที่ออฟฟิศ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ มาช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น การประชุมผ่าน Video Conference, Face Time, Line เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์การสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงาน, สร้างความต่างระหว่างองค์กรของท่านกับคู่แข่ง และใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับการดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กรของท่าน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ความท้าทาย HR 2017

view

*

view