http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,889
เปิดเพจ23,735,275

ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติในสองทศวรรษ หลักคิดในเชิงคุณภาพ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ชาติบ้านเมืองจะต้องพัฒนาไปเบื้องหน้า เพราะประชากรเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและถดถอยในความอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการดำรงชีพของพลเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้น เหล่านี้คือเหตุผลในเชิงตรรกะ ที่ก่อให้เกิดความคิดและการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ 60 ปีมาแล้ว

แผนพัฒนาฯ 5 ปี กำหนดทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงเวลา ด้วยแนวนโยบายและมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการใช้ทรัพยากร ทั้งที่มีอยู่และที่จะจัดหามาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความเจริญทั้งในภาพรวมและด้านต่าง ๆ ของเมืองไทยในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมาอย่างมีนัยสำคัญ


เมื่อเริ่มการวางแผนพัฒนาฯ มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะให้มีการกำหนด"ยุทธศาสตร์" ที่มีมิติกาลเวลาซึ่งยาวไกล ครอบคลุมช่วงเวลาของแผนพัฒนาฯ 5 ปีหลาย ๆ แผน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในนโยบายและมาตรการ ทำให้การพัฒนาประเทศมีลักษณะเป็น เส้นตรงและชัดเจน

ไม่เบี่ยงเบนและชะงักงันไปกับปรากฏการณ์ระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติทั้งในบริบทของเหตุการณ์ภายในประเทศและในโลกกว้างเนื่องจากในขณะนั้นยังขาดข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาประเทศสำหรับที่จะสร้างวิสัยทัศน์อันเป็นที่ยอมรับดังนั้นจึงได้ข้อยุติเป็นนโยบายว่าสมควรให้รอการดำเนินงานของแผนพัฒนาฯ 5 ปีไปสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อสั่งสมข้อมูลและประสบการณ์อันจะเป็นฐานสำหรับวิสัยทัศน์ที่จำเป็นต่อการกำหนดยุทธศาสตร์

อย่างไรก็ตามกาลเวลาได้ผ่านไปหลายทศวรรษโดยที่ไม่มีโอกาสจะกระทำในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาดำเนินการในปัจจุบัน

การกำหนดยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อให้บรรลุจุดหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยวางกรอบการดำเนินงานตามแนวทางที่จะไปสู่จุดหมาย ซึ่งมีความแตกต่างจากการวางแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ที่ต้องมีความชัดเจนในเป้าประสงค์ นโยบายและมาตรการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวางแผนพัฒนาฯ จะต้องอยู่ในกรอบของยุทธศาสตร์ หากมีความยืดหยุ่นในการกำหนดเป้าประสงค์ นโยบายและมาตรการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาฯ

ในขณะที่นโยบายและมาตรการของรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพซึ่งเป็นปัญหาระยะสั้นการวางแผนพัฒนาฯระยะ 5 ปี เป็นการดำเนินการในระยะกลาง และการกำหนดยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนระยะยาว


สำหรับเมืองไทย ทั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และทั้งสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ที่พึงกำหนดสำหรับระยะเวลา 2 ทศวรรษข้างหน้า ควรจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การทำให้สถาบันทางการเมืองและการปกครอง มีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติมีความปลอดภัยในระดับสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทำให้พลเมืองไทยมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอย่างแท้จริง ตามเงื่อนไขในระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำให้พลเมืองไทยมีคุณภาพ ทั้งในด้านสุขอนามัย ในความรู้ความสามารถและในหลักที่ใช้คิด ตลอดจนจิตสำนึก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พึ่งตนเองได้ ในระยะที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งในทางเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การทำให้ระบบการคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสารในทุกรูปแบบ มีการพัฒนาที่ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 8
 การบริหารจัดการที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความพอเพียง ความสมดุล และมีเสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการที่ทำให้สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน จักมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดหมาย ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามยุทธวิธีที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงประเด็นต่าง ๆ 3 ประการดังต่อไปนี้

ยุทธวิธีที่ 1 ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านควรจะกำหนดขึ้นในลักษณะที่เป็น"คุณภาพ" มากกว่าในลักษณะที่เป็น "ปริมาณ" ทั้งนี้ เพราะในช่วงเวลา 2 ทศวรรษ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปสำหรับการแสดงออกในเชิงปริมาณ แม้กระนั้น ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านก็จะต้องระบุให้ชัดเจน และให้เป็นที่เข้าใจตรงกันของเจ้าหน้าที่ทุกระดับและประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่มีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและขัดแย้ง

ยุทธวิธีที่ 2
 ถึงแม้ว่าประชาชนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ก็ตาม แต่เนื่องจากยุทธศาสตร์เป็นเรื่องเทคนิค การวางแผน ดังนั้น ภารกิจในการจัดทำจึงเป็นความรับผิดชอบในวงจำกัด ต่อเมื่อได้จัดทำขึ้นมาแล้ว จะต้องอธิบายและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเมือง จะต้องมีความสามารถโน้มน้าวให้มหาชนยอมรับและให้ความสนับสนุนในชั้นนี้

การกำหนดยุทธศาสตร์จะเป็นการพิสูจน์ระดับคุณภาพของบุคคลที่จะเป็นผู้นำประเทศ


สำหรับยุทธวิธีที่ 3นั้นมีลักษณะเป็น "วิชาการ" มากกว่ายุทธวิธีทั้งสองข้างต้นอยู่บ้าง ยุทธศาสตร์นี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ให้พบว่าจะมีสิ่งใดบ้างที่จำเป็นจะต้องมี ก่อนที่การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านจะหวังได้ในความสำเร็จ

หากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า "สิ่งนั้น ๆ" มีพร้อมอยู่แล้ว ก็จะเป็น "ความน่าจะเป็น" ในระดับสูง ที่ยุทธศาสตร์ในด้านนั้นจะบรรลุจุดหมาย หากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า "สิ่งนั้น ๆ" ยังขาดอยู่ ก็จะต้องแสวงหาวิธีที่จะก่อให้เกิดขึ้น ก่อนที่จะคาดหวังในการบรรลุจุดหมายของวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือ จะทำฝนเทียมให้สำเร็จ ท้องฟ้าก็จะต้องมีเมฆฝน

สำหรับ "สิ่งนั้น ๆ" ที่กล่าวข้างต้นก็คือ prerequisite ในภาษาอังกฤษ ที่หมายถึงสิ่งที่จะต้องมี ก่อนที่สิ่งใดอื่นจะเกิดขึ้นได้ ความล้มเหลวของโครงการที่ผ่าน ๆ มาหลายโครงการ ก็เนื่องจากการมองข้ามความสำคัญของ prerequisite


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติในสองทศวรรษ หลักคิดในเชิงคุณภาพ

view

*

view