http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การลงทุนใน เมียนมา ต้องรอบคอบระมัดระวัง

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ASEAN SECRET โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างห้วงปลายมกราคมจนถึงปลายกุมภาพันธ์ 2560 "เมียนมา" มีมหกรรมแห่งรัฐอันน่าระทึกใจ นั่นก็คือ กิจกรรมวันชาติของกองกำลังกะเหรี่ยง ไทใหญ่และมอญกับ กิจกรรมวันสหภาพของทางการเมียนมา

กิจกรรมประเภทแรกจัดขึ้นเพื่อรำลึกขบวนการปฏิวัติเฉพาะกลุ่ม และเชิดชูประวัติศาสตร์ฉบับชาติพันธุ์ชาตินิยม ขณะที่กิจกรรมประเภทหลัง จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง "สนธิสัญญาปางโหลง" ที่ลงนามเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 จนนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นสหภาพเอกราช ระหว่างดินแดนพม่าแท้กับดินแดนชาติพันธุ์ หากแต่ก็แฝงเร้นไปด้วยพลังจักรวรรดิชาตินิยมพม่าที่แผ่ซ่านครอบคลุมผู้คนและแผ่นดินชาติพันธุ์อื่น ๆ ในระยะเวลาต่อมา


ภาพจาก : B-Search.

การเกิดมหกรรมรัฐแกนกลางกับรัฐชายขอบทำนองนี้ แม้จะเกิดขึ้นเป็นปกติตามวงรอบประวัติศาสตร์ หากแต่การปะทะตีโต้กันไปมา มักมีผลต่อภูมิทัศน์การลงทุนและการจัดระเบียบชายแดนเมียนมาที่ดูจะยุ่งเหยิงซับซ้อนเป็นพัลวัน 

หนึ่งในชนวนปัญหาสำคัญ คือการอ้างเขตแดนหรือเขตอิทธิพลของกองกำลังต่าง ๆ ที่มีลักษณะเหลื่อมล้ำตัดสลับกันเป็นห้วง ๆ ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ กรณีกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและพรรคมอญใหม่ โดยในการประชุมที่มะละแหม่งเมื่อปี ค.ศ. 1947 ตัวแทนขบวนการปฏิวัติกะเหรี่ยง ได้ขอดินแดนรัฐใหม่ที่ต้องประกอบด้วยพื้นที่ภาคตะนาวศรี ภาคเอยาวดี รวมถึงย่านอินเซ่ง ชานเมืองย่างกุ้ง และเขตยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่อยู่แถบเมืองพะโค (หงสาวดี) และเมืองตองอู จนได้รับการตอบโต้ปฏิเสธจากขบวนการชาตินิยมพม่า ซึ่งถือเป็นการวาดภาพดินแดนที่กินลึกทับซ้อนกับถิ่นฐานของชาวพม่าแท้ในหลายส่วน

นอกจากนั้น จินตนาการทางภูมิศาสตร์ของรัฐกะเหรี่ยงยังถือเป็นความพยายามที่จะ "กินทับ" หรือ "ผนวก" ดินแดนรามัญเทศะของอาณาจักรหงสาวดีเดิม ซึ่งก็ทำให้กระบวนการสร้างรัฐกะเหรี่ยงได้รับการคัดค้านจากกลุ่มนักชาตินิยมมอญ

ทว่า ทางฟากมอญเองนั้น ก็มักหวนรำลึกถึงดินแดนรามัญที่เคยสูญเสียไปให้กับจักรวรรดิพม่าโบราณ ใต้รัชสมัยพระเจ้าอลองพญา จนทำให้เกิดการปฏิวัติเรียกร้องดินแดนคืนที่ทับซ้อนเข้าไปในถิ่นฐานของพวกพม่าและพวกกะเหรี่ยงในเขตปากน้ำเอยาวดีเช่นกัน

ต่อกรณีดังกล่าวจินตภาพเรื่องดินแดนที่ขัดฝืนตีปะทะกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจึงเป็นปฐมบทแห่งความขัดแย้งที่ไม่รู้จบโดยเฉพาะการลอบวางกำลังที่มีทั้งการตั้งป้อมอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายตนกับการรุกเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายอื่น จนดูเหมือนว่า เมียนมาคือรัฐที่อยู่ในกระบวนการจัดระเบียบดินแดนซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

โดยมหกรรมวันชาติกองกำลังชาติพันธุ์ มักแสดงให้เห็นถึงการฟื้นคืนดินแดนหรือการวาดภาพเขตแดนตามกระบวนการตีความประวัติศาสตร์ในอดีตของแต่ละฝ่ายซึ่งมักจบลงด้วยการนำกำลังทหารเข้าไปวางในพื้นที่ที่คิดว่าเป็นของฝ่ายตนในอดีตหากแต่กลับตกอยู่ใต้การครอบครองโดยชาติอื่นหรือกองกำลังอื่นในปัจจุบัน

ขณะที่ทางฟากรัฐบาลเมียนมาการเฉลิมฉลองในวันสหภาพเพื่อรำลึกถึงสัญญาปางโหลงพร้อมจัดแสดงระบำชนเผ่าในฐานะนาฏลีลาแห่งรัฐ ที่สื่อถึงความปรองดองสามัคคีของเหล่าพหุชนชาติ ก็มักถูกตีความว่าเป็นพฤติกรรมที่ สร้างภาพลักษณ์ มากกว่า สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ที่แท้จริงในหมู่ชาติพันธุ์

โดยเฉพาะการเคารพในสารัตถะข้อตกลงปางโหลง ซึ่งนักชาตินิยมและนักการเมืองไทใหญ่ มักยึดถือว่าเป็นข้อตกลงที่ช่วยค้ำประกันอำนาจปกครองอิสระของรัฐชายแดนภูเขา และปูทางไปสู่การรวมตัวกันระหว่างดินแดนชาติพันธุ์ต่าง ๆ จนประกอบสร้างขึ้นมาเป็นสหภาพเมียนมาได้ถึงทุกวันนี้ ทว่า นับแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลกลางเมียนมาก็ไม่เคยยอมกระจายอำนาจปกครองบริหารแบบเที่ยงธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จนทำให้เมียนมามีลักษณะเป็น สหพันธรัฐแบบจอมปลอม ที่ตกอยู่ใต้พลังของกองทัพจักรวรรดินิยมพม่าแท้เสียมากกว่า

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะที่มหกรรมวันสหภาพและวันชาติของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ผ่านพ้นไป กองทัพเมียนมาก็มักใช้เวทีผ่านวันถือกำเนิดกองทัพเมียนมา คือ วันที่ 27 มีนาคมของทุกปี เป็นวันจัดแสดงการสวนสนามที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรของทัพทหารพม่า พร้อมมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมักเน้นย้ำไปที่การสร้างเอกภาพชาติ และมีการส่งสัญญาณเตือนให้กองกำลังชาติพันธุ์หยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง การทหาร เพื่อปูทางไปสู่การสร้างความสงบเรียบร้อยภายในสหภาพ

ท้ายที่สุด มหกรรมวันชาติและวันสหภาพใต้การทาบทับของจักรวรรดิชาติพันธุ์ และการชิงดินแดนที่เก่าแก่ซับซ้อน ถือเป็นสัญญาณเตือนที่แสดงให้เห็นว่า เมียนมายังคงสภาพเป็นรัฐที่ขาดเสถียรในการจัดอาณาเขตภูมิศาสตร์ชาติพันธุ

ฉะนั้น การลงทุนกับผืนดินและผู้คน ที่ถือกุมทรัพยากรธรรมชาติอันมั่งคั่งแห่งนี้ กลับแฝงเร้นไปด้วยความเปราะบางรุนแรงคลุมเครือ ในเวลาเดียวกัน จึงจำเป็นต้องพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจกันอย่างรอบคอบระมัดระวัง อย่างน้อย การสะกดรอยผ่านนาฏลีลาแห่งรัฐตลอดช่วงต้นปี 2560 คงช่วยเผยให้เห็นถึง "รากลึก" ที่ซ่อนปมชนวนขัดแย้งในเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การลงทุน เมียนมา ต้องรอบคอบระมัดระวัง

view

*

view