http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การพัฒนา SME ไทย สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ช่วยกันคิด โดย จิตราพร ลีละวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โลกของเรากำลังเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือยุคที่การประกอบการที่แทบเป็นไปไม่ได้ในอดีต สามารถเป็นไปได้ในปัจจุบัน อันเป็นผลลัพธ์จากการที่โลกมีผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็วมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ Internet of Things

ดังนั้น Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Communication Technology และ Digital Security ที่ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการหน้าใหม่ เช่น เทคโนโลยีด้านชีวภาพ อาหาร การแพทย์ สปา ดิจิทัล และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีการเงิน เทคโนโลยีการออกแบบ การท่องเที่ยว และการให้บริการแบบอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทำให้ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นมาได้จริงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ทุกประเทศบนโลกจะมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ในทุกมิติ ทั้งทางกายภาพและแบบเสมือนจริง จึงย่อมเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย อาชีพเดิมหลายอาชีพจะสูญหายไป เกิดอาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับบริษัท และระดับผู้ประกอบการ


ในส่วนของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นั้น การเตรียมพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงไม่อาจละเลย ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา SME คือการพัฒนาที่ต้องมุ่งไปที่การพัฒนาตัวผู้ประกอบการเป็นหลัก ผู้ประกอบการ SME คือผู้เห็นโอกาสทางธุรกิจและสร้างธุรกิจ SME ให้อยู่รอดและยั่งยืน อีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือผู้ก่อตั้งธุรกิจ ยอมรับความเสี่ยงเพื่อผลแห่งกำไร ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดในกิจการ SME ที่ตนเองริเริ่มก่อตั้ง หรือต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเองให้ก้าวสู่ความเป็นยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้สำเร็จ

ในสังคมผู้ประกอบการยุคใหม่นั้น คณะกรรมาธิการยุโรป เคยให้นิยามคำว่า"ความเป็นผู้ประกอบการ" (Entrepreneurship) ไว้ว่า "เป็นความสามารถส่วนตัวในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ" ซึ่งรวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรม พร้อมกล้าได้กล้าเสีย อีกทั้งมีความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินชีวิตของบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการทั้งในชีวิตประจำวันในสังคมและในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ลูกจ้างในธุรกิจของบุคคลนั้นเข้าใจบริบทแวดล้อมของการทำงานอีกทั้งยังเป็นบุคคลที่สามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจเมื่อมาถึง และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการคนอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมทางสังคมหรือทางการค้า โดยจะต้องมีการปลูกฝังทัศนคติในเรื่องจิตวิญญาณและทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมกับเสริมประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติจริงให้แก่เขา 

คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้แนะนำว่า ในการศึกษาระดับมัธยม ควรจะเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักว่าการมีอาชีพอิสระหรือการมีกิจกรรมเป็นของตนเอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการผ่านทางการปฏิบัติจริง ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เริ่มปลูกฝังให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานจริงในเรื่องธุรกิจการค้า หรือให้นักเรียนรู้จักวิธีการก่อตั้งบริษัทเป็นของตนเอง โดยมีการฝึกงานทั้งในโรงเรียนและในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการฝึกงานดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการ แต่ยังช่วยเสริมทัศนคติและทักษะในการทำงานในบรรยากาศการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นควรมีการควบรวมเรื่องความเป็นผู้ประกอบการเข้าเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรพร้อมส่งเสริมหรือบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีการเรียนการสอนอย่างละเอียดว่าจะจัดตั้งบริษัทหรือบริหารธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และมีการสร้างนวัตกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

นอกจากนี้ ควรจะมีการเสริมวิชาความเป็นผู้ประกอบการในการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์และทางสายเทคนิคอีกด้วย พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์และเทคนิค กับนักศึกษาและบุคลากรทางสายบริหารธุรกิจให้มากขึ้น เช่น การตั้งทีมงานหรือทีมวิจัย ที่มีทั้งนักศึกษาและนักวิจัยในระดับปริญญาเอก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจอยู่ด้วยกันในทีมเดียวกัน ที่สำคัญทางภาครัฐจะต้องหามาตรการเพื่อให้บุคลากรในภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีอิสระที่จะออกไปรับงานวิจัยจากภายนอกได้อย่างสะดวก และไม่เสียตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ในประเทศไทย ระดับมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ผ่าน "สหกิจศึกษา" มากว่า 14 ปีแล้ว ซึ่ง "สหกิจศึกษา" ไม่ใช่เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาไทยให้เป็นลูกจ้างที่ดีในอนาคต แต่เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน กับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปทำงานจริงในระหว่างภาคการเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้

จุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทดลองประสบการณ์ทำงานจริงและมีการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมจะทำงานได้ดังนั้น"สหกิจศึกษา"จึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกรากฐานหนึ่งที่สามารถส่งเสริมและขยายตัวต่อยอดเพื่อพัฒนา "ความเป็นผู้ประกอบการ" ให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยได้อีกเส้นทางหนึ่ง


ในทางวิชาการ Carree & Thurik, 2008 และ Thurik, Audretsch, Carree & Van Stel 2008 พบว่าความเป็น "ผู้ประกอบการ" นั้น มีความเชื่อมโยงที่สำคัญต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ความเป็นผู้ประกอบการถูกหยิบยกให้เป็นจุดศูนย์รวมหรือเป้าหมายของเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เพื่อการสร้างความเจริญเติบโต สร้างตำแหน่งงานใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย

สภาพปัญหาระยะยาวของประเทศไทย เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองในอดีตที่เกิดขึ้นและสะสมตัว ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงอยู่หลายปัญหา รวมทั้งการที่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ตลอดจนการที่ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นฐานรากที่สำคัญของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศไทย จึงไม่อาจละเลยส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา SME ไทย นั่นคือการพัฒนาที่ต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาตัวผู้ประกอบการ SME ไทย ทั้งรายใหม่และรายเดิมเป็นหลัก


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การพัฒนา SME ไทย ยุคอุตสาหกรรม 4.0

view

*

view