http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

Green Business ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

Green Business  ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง
        

Green Business  ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง
        

Green Business  ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง
        ตามรายงานของ 2017 State of Green Business Report เมื่อไม่นานนี้ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาต่อยอด Green Business ในอนาคต
       สิ่งที่เป็นมุมของความก้าวหน้าและความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของ Green Business และจะเป็นธงของการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต ได้แก่
       ประการที่ 1 การนำเอาผลการทำความตกลง Paris Agreement เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ได้รับการตอบสนองและร่วมมือเกินความคาดหมาย ทั้งที่ก่อนหน้านั้น UN พยายามส่งเสริมกรอบแนวคิดนี้มาก่อนหน้าหลายปีแล้ว ก็ไม่สามารถปลุกจิตสำนึกของภาคธุรกิจได้อย่างจริงจัง
       ความร่วมมือกันของภาคธุรกิจตาม Paris Agreement ทำให้เกิดการผนึกพลังกันอย่างพร้อมเพรียงของการพัฒนา Green Businessทั่วโลก
       ประการที่ 2 ภาคธุรกิจส่วนใหญ่แสดงจุดยืนและพันธสัญญาว่าจะก้าวต่อไปสู่พลังงานทดแทน การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก การใช้ห่วงโซ่อุปทานบนหลักการความยั่งยืน การไม่สร้างผลกระทบต่อน้ำเสียและปนเปื้อนบนพื้นดิน ที่ส่งผลทางลบต่อ Green Business ในอนาคตต่อไป
       ประการที่ 3 การพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นยังคงเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดโซลูชั่นสำคัญของ Green Business โดยเฉพาะในด้านของอาคารกรีน พลังงานกรีน ภาคการขนส่งกรีน อาคารแนวกรีน 

Green Business  ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง
        ในทางกลับกัน ยังมีประเด็นที่ส่งสัญญาณทางลบในการพัฒนา Green Business ได้แก่
       1.ระดับของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศของโลกมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับเมื่อ 800,000 ปีที่แล้ว ทำให้สภาพแวดล้อมมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น โดยอุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะการวัดระดับพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในโลก 10 อันดับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1998 ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำลายสภาพแวดล้อมจากมนุษย์ทั้งสิ้น
       เช่นเดียวกันกับการเกิดภาวะน้ำท่วม การเสียชีวิตจากความร้อนเกินระดับ การเกิดไฟป่าและการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ยังไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์
       2. ต้นทุนที่เกิดจากการเติบโตที่ไม่ทันกันของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจสู่ Green Business และการดำเนินงานที่ทำลายสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
       ตามรายงานของ OECD มลภาวะทางอากาศอาจเป็นสาเหตุให้มนุษย์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านคนเป็น 9 ล้านคนต่อปี และคิดเป็นต้นทุน 1% ของ GDP ทั่วโลกในราวปี 2060 และประชากรโลกราว 650 ล้านคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยมีคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานในปี 2060 ตามรายงานของ The State of the World’s Water 2016
       ดังนั้น ภาพรวมสุทธิของการพัฒนาการของโลกธุรกิจจึงมีผลสุทธิแบบติดลบ ที่ทำให้น่าเป็นห่วงต่อไป แม้ว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะไปเปลี่ยนแนวทางจากเดิมสู่ Green Business มากขึ้นแล้วก็ตาม 

สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : Green Business ปี 2017 บนเส้นทางสองแพร่ง

view

*

view