http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไอเดียไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ของสตาร์ทอัพ

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรวัต ตันตยานนท์

ในยุคที่ธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังบูมและเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆ คนที่อยากก้าวเข้ามาสู่โลกของธุรกิจสตาร์อัพด้วยไอเดียทีเด็ดหลายๆอย่าง

แต่ธรรมชาติของการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องของการมีไอเดียดีๆ เพียงอย่างเดียว ไม่อาจนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่คิดไว้

ความจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทราบกันมาอยู่แล้ว และมีข้อเท็จจริงปรากฎให้เห็นมากมายว่า ธุรกิจสตาร์อัพที่ต้องประสบความล้มเหลว ไม่สามารถฝ่าด่านแห่งความสำเร็จไปได้ จะมีจำนวนมากมายกว่าสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหลายเท่าตัว อาจเป็นถึงเกือบร้อยเท่าเลยก็เป็นได้

เรียกได้ว่า ใน 100 โครงการของสตาร์อัพ อาจมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ราย

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ อะไรที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญของสตาร์อัพ นอกเหนือจากการมีไอเดียที่ดี???

อันดับแรกสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี เนื่องจากโดยคำนิยามแล้ว ธุรกิจสตาร์อัพจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับธุรกิจที่นำเสนอ เป็นตัวชูโรงให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และสามารถดึงดูดความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งแสดงว่า ตัวของสตาร์อัพ เองจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ประกอบในธุรกิจอย่างดีพอควร ในระดับที่สามารถอธิบายได้ว่า เทคโนโลยีที่เลือก จะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจตามไอเดียที่วางไว้ได้ และเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วจริง หรือเป็นเทคโนโลยีที่ต้องแสวงหา หรือต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด

หากตัวของสตาร์ทอัพหลัก ไม่มีองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีอยู่ด้วย ก็อาจจะต้องมีทีมงานที่รู้และเข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีร่วมทีมอยู่ได้ ในลักษณะที่ช่วยทำงานเต็มเวลาให้กับธุรกิจได้

การหวังพึ่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากแหล่งภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว อาจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตัวธุรกิจ

สตาร์ทอัพที่เป็นนักประดิษฐ์หรือ เมคเกอร์ ด้วยตัวเอง จึงจะมีภาษีกว่าในบริบทนี้

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในเรื่องที่ 2 ก็เห็นจะเป็นเรื่องของทักษะในการทำธุรกิจ เริ่มตั้งแต่เรื่องของการวางแผนธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ความเหมาะสมของแหล่งเงินสนับสนุนสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตในระยะต่างๆ

รวมถึงเรื่องของการบันทึกบัญชี ที่มักเรียกกันว่า bookkeeping

สตาร์ทอัพควรจะต้องมีทักษะเบื้องต้นในการดูตัวเลขความเคลื่อนไหวทางบัญชีและการเงิน พอที่จะมองเห็นได้ว่า การก่อตัวของธุรกิจใช้ทรัพยากรทางด้านใดมากหรือน้อยไป เหตุผลที่ทำให้แผนธุรกิจไม่เดินไปในอัตราเร็วที่ต้องการเกิดเนื่องมาจากปัจจัยทางการเงินหรือไม่ หรือมาจากปัจจัยด้านอื่น

จะเห็นได้ว่า ทักษะทั้ง 2 ด้านที่สำคัญนี้ มีน้อยมากที่จะอยู่ในตัวคนๆ เดียวกัน และหากไม่อยู่ในตัวคนๆ เดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านนี้ มักจะขัดแย้งกันโดยธรรมชาติของเนื้องาน

ฝั่งเทคโนโลยี ก็มักจะใช้จ่ายอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามต้องกัน ในขณะที่ฝั่งการเงินมักจะเป็นผู้คอยเบรกอยู่ตลอดเวลา กล่าวหาว่าใช้เงินมากไปเร็วไป

ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญเรื่องที่ 3 ก็คือ เรื่องของความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการวางแผนการตลาด ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในด้านโมเดลการสร้างรายได้ขึ้นจากนวัตกรรมธุรกิจที่จะนำเสนอ หรืออาจเรียกโดยรวมว่า เป็นความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ที่จะแสวงหากลไกในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ ที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการแปลกใหม่ที่นำเสนอจากสตาร์ทอัพ ให้กลายมาเป็นมูลค่าตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจแต่เจ้าของไอเดียหรือเจ้าของธุรกิจนั้นๆ

สำหรับสตาร์ทอัพแล้ว จะต้องพึงระลึกเสมอว่า ไอเดียที่เรียกว่าดีนั้น ต้องเป็นไอเดียที่เป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี เป็นไอเดียที่มีคนยินดีสนับสนุนแหล่งเงินช่วยเหลือในการสร้างเป็นธุรกิจ และเป็นไอเดียที่สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ขึ้นมาได้ในอัตราเติบโตที่รวดเร็วกว่าธุรกิจโดยปกติธรรมดาทั่วไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไอเดีย ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด สตาร์ทอัพ

view

*

view