http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,394,786
เปิดเพจ24,227,680

ปิดสวิตช์แล้ว แต่เครื่องยังไม่ปิด : ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

        วันนี้มีคดีปกครองที่น่าสนใจ... กรณีศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยพฤติการณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ประชาชน โดยศาลวินิจฉัยว่าพฤติการณ์ดังกล่าว “ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย” ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะทำให้พ้นจากความรับผิดเพราะเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ หากแต่เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
       
       โดย มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติความหมาย “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า “เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”
       
       สำหรับข้อเท็จจริงของคดีมีอยู่ว่า เกิดเหตุขัดข้องในการทำงานของเครื่องกว้านระบายของเขื่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่หยุดการทำงาน โดยบานระบายน้ำบานหนึ่งได้ชำรุดหลุดออก ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำได้และน้ำได้ไหลไปทางเหนือเขื่อนสูงมาก
       
       เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องก็ได้รีบดำเนินการซ่อมแซมบานระบายน้ำที่ชำรุด แต่ก็ทำได้ยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงเพราะระดับน้ำต่างกันมาก เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดประตูบานระบายน้ำทั้งหมดที่มี 5 ช่อง เพื่อให้น้ำไหลกลับมาทางใต้เขื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อระดับน้ำสมดุลทั้งสองฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการซ่อมแซมเครื่องกว้านระบายน้ำได้สำเร็จและควบคุมการระบายน้ำได้ตามปกติ ซึ่งรวมระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 10 ชั่วโมง
       
       แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะชาวบ้านที่เลี้ยงปลาในกระชังเหนือเขื่อนได้มาร้องทุกข์ต่อหน่วยงานและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองว่า การขัดข้องของเครื่องกว้านระบายน้ำและในการซ่อมแซมได้มีการเปิดประตูบานระบายน้ำทั้งหมด ซึ่งทำให้น้ำไหลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดินข้างกระชังถล่มใส่กระชังปลาที่เลี้ยงไว้เสียหาย
       
       ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการระบายน้ำของเขื่อนมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมอเตอร์และลวดสลิงของบานระบายน้ำให้ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ การที่ปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานและบานระบายน้ำชำรุดจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่มิได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลตรวจสอบการทำงานของเครื่อง อีกทั้งในการซ่อมแซมเครื่อง เจ้าหน้าที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรอื่นที่เลี้ยงไว้บริเวณเหนือเขื่อน แต่ก็มิได้แจ้งประสานให้เจ้าหน้าที่
       
       กรมประมง ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนช่วยกระจายข่าวให้แก่ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเหนือเขื่อนที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ ได้ทราบถึงเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันความเสียหาย ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ ความเสียหายจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
       (คำพิพากษาที่ อ. 911/2558)
       
       คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ เครื่องจักร รวมทั้งต้องมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อหาวิธีป้องกันความเสียหายตามสมควรด้วย ซึ่งในกรณีนี้ คือการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกระจายข่าวให้
       ผู้เลี้ยงปลาที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้องกันความเสียหายนั่นเอง
       
       ป.ธรรมศลีญ์ 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปิดสวิตช์แล้ว เครื่องยังไม่ปิด ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย

view

*

view