http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เผย 8 อาชีพสุดเสี่ยงจากเทคโนโลยี4.0 พร้อมรับมือหรือยัง

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

เผย 8 อาชีพสุดเสี่ยงจากเทคโนโลยี4.0 พร้อมรับมือหรือยัง

        เวทีเสวนาไทยแลนด์ 4.0 การจ้างงานและการปรับตัวก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนได้ประเมินกลุ่มอาชีพเสี่ยงจากเทคโนโลยี 4.0 ดังนี้
       
       1.พนักงานขายปลีกหน้าร้าน, ในห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ และพนักงานขายตรง จะถูกแทนที่ด้วยอี-คอมเมิร์ซ
       2.พนักงานโรงแรม จะถูกทดแทนด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะในการรับจองห้องพัก-การลงทะเบียนและต้อนรับ
       3.พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน จะถูกแทนที่ด้วย ระบบ ATM และกําลังเข้าสู่ E-Banking และพร้อมเพย์ (Prompt-Pay)
       4. แรงงานในอุตสาหกรรม จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทํางานได้ หลากหลาย เช่น งาน ทาสี, งานประกอบชิ 0นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
       
       5.แรงงานในภาคโลจิสติกส์ จะถูกแทนที่ด้วย รถยกสินค้าแบบอัตโนมัติไร้คนขับ, หุ่นยนต์คัด
        แยก-บรรจุสินค้า, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า
       
       6. บุรุษพยาบาลดูแลคนสูงวัยหรือผู้ป่วย จะถูกหุ่นยนต์หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่
       7 .คนขับรถทั 0งรถยนต์และรถบรรทุก จะเป็ นเชิงพาณิชย์จะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไร้คนขับ
       
       8. Counter Service ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น สนามบิน แอร์ไลน์ ขายตัzวต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วย IoT และ E-money
       
       นายธนิต โสรัตน์ รองประธานอีคอนไทยกล่าววว่า การก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือเป็นเอสเอ็มอีจะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ขณะเดียวกันภาคแรงงานจะต้องเห็นภาพในอนาคตการขับเคลื่อนแรงงานต้องขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งโครงสร้าง เนื่องจากแรงงานของไทยกระจายตัวไม่ได้อยู่แต่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนการจ้างงานเพียง 17.05% แรงงานไทยยังกระจายตัวไปอยู่ในภาคท่องเที่ยว ภาคบริการอื่นๆ ภาคโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการอิสระ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรซึ่งมีจํานวนถึง 11.2 ล้านคนคิดเป็น 30% ของแรงงานทั้งระบบ ดังนั้งการที่รัฐทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักอาจจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ มิฉะนั้นภาคแรงงานที่อยู่ขอบนอกซึ่งมีจํานวนมากจะกลายเป็นปัญหาของประเทศในอนาคตความเสียงและปัญหาของภาคแรงงานไทย
       “ แรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย อยู่ในระดับประถมและต่ากว่ามีสัดส่วนถึง46%หรือประมาณ 17.2 ล้านคนจะเป็นกลุ่มที่มีความท้าทายต่อการปรับตัวเนื่องจากมีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกัน โครงสร้างอายุแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็ นแรงงานสูงอายุ และแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยุค 2.0-2.5 จะต้องมีการประเมินว่าใน 10 ปี ข้างหน้าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะอยู่ตรงไหน การปรับใช้เทคโนโลยีมีสัดส่วนเท่าใด โอกาสการย้ายฐานการผลิตจะมีความเข้มข้นเพียงใด”นายธนิตกล่าว  


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อาชีพสุดเสี่ยง เทคโนโลยี4.0 พร้อมรับมือ

view

*

view