http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กรมสรรพากรปรับระบบรองรับการค้าออนไลน์ เดินหน้าเสนอเก็บภาษี E-Commerce

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       กรมสรรพากร กำชับสำนักงานบัญชีดูแลผู้ประกอบการจัดทำบัญชี ย้ำ 1 ก.ย.เอาผิดอาญาคนใช้ใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ คุก 1 ปี เดินหน้าเสนอเก็บภาษี E-Commerce 
       
       นายประสงค์ พูนเธนศ อธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงเรื่อง "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชี เพื่อการแนะนำภาษีอากรคุณภาพของกรมสรรพากร" ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อส่งเสริมการใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับหลายประเทศ เพราะต่างประเทศแม้แต่ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าริมทาง จะใช้บาร์โค้ท คิวอาร์โค้ท ชำระสินค้า กรมสรรพากรจึงส่งเสริมให้จัดทำบัญชีเดียว เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการยื่นขอกู้จากสถาบันการเงิน จึงเริ่มออกแนะนำและตรวจสอบภาษีอากรกับสำนักงานบัญชี อีกทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อไหลเข้ามาสู่ระบบบัญชี ดังนั้น การทำบัญชียุคใหม่จึงเปลี่ยนไป สำนักงานบัญชีจึงเป็นเพียงผู้แนะนำ กรมสรรพากรคอยติดตามดูแล
       
       นายประสงค์ กล่าวว่า กรมสรรพากรเตรียมประกาศบังคับใช้กฎหมายคุมเข้มเอาผิดการใช้ใบกำกับภาษีปลอมอย่างเด็ดขาด เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2560 แม้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมเพียง 1 ใบ คดีอาญาจำคุก 7 ปี จึงต้องการให้ผู้ประกอบการใช้ใบกำกับภาษีถูกต้อง รวมทั้งไทยเป็นสมาชิกของ FATTF ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจเส้นทางการเงินทุจริตอายัดทรัพย์สิน หากกระทำผิดสำหรับคดีอาญารายใหญ่ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป การขอคืนภาษีตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีการกระทำเป็นขบวนการ การกระทำผิดเหล่านี้เข้าข่ายต้องแจ้ง ปปง.พิจารณาอายัดทรัพย์
       
       สำหรับความคืบหน้าการจัดเก็บภาษี E-Commerce เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสโลก เนื่องจากร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าของสหรัฐปิดตัวจำนวนมาก เพราะชาวสหรัฐซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ การค้าขายออนไลน์ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น กรมสรรพากรจึงปรับตัวรองรับกระแสใหม่ เพราะมีผู้ประกอบการประมาณ 800,000 ราย ขณะนี้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อเสนอกฎหมายการจัดเก็บภาษี E-Commerce เพื่อรับทราบข้อมูลรายรับ รายจ่ายแท้จริง เบื้องต้นกำหนดเพดานร้อยละ 15 แต่การจัดเก็บจริงต้องออกกฎหมายลูกจัดเก็บจริงเพิ่ม เพื่อไม่ให้รับภาระสูงมากช่วงแรก คาดว่าสรุปหลักเกณฑ์ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเสนอกระทรวงคลังพิจารณา
       
       สำหรับการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินออกแบบฟอร์มให้เลือกช่องทางการชำระเงิน ทั้งการการชำระหนี้และการชำระสินค้า เพราะคงไม่มีใครชำระหนี้ตลอดทั้งเดือนผ่านแบงก์ ดังนั้น จึงต้องการให้แบงก์หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร จึงต้องการให้ผู้ประกอบการปรับตัวระบบบัญชียุคใหม่ ยอมรับว่าร้านค้ายังกังวลว่ากรมสรรพากรจะล้วงข้อมูล แต่ความจริงต้องการให้ทุกคนบันทึกบัญชีตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ยอมรับปัญหาการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรูดเงินให้ชาวบ้านซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิต มีร้านค้ายอมให้ติดตั้งเพียงร้อยละ 15 หรือประมาณ 90,000 เครื่อง จากร้านค้าทั้งหมดประมาณ 690,000 เครื่อง ขณะที่ร้านค้าอีกร้อยละ 85 ยังติดตั้งไม่ได้ตามเป้าหมาย
       
       ส่วนผลการจัดเก็บรายได้ภาษีรวม 6 เดือนแรกยังต่ำกว่าเป้าหมาย 40,000 ล้านบาท โดยยอดภาษีเดือนมิถุนายนจัดเก็บเองเกินเป้าหมาย ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มฝากให้หน่วยงานอื่นจัดเก็บยังติดลบ 2,000 ล้านบาท 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กรมสรรพากร ปรับระบบ รองรับการค้าออนไลน์ เดินหน้าเสนอ เก็บภาษี E-Commerce

view

*

view