http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ชี้ 5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       จ๊อบไทยเผยสถิติน่าสนใจเกี่ยวกับการหางานของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดข้อมูลการสมัครงาน สาขาอาชีพที่เปิดรับ สายงานที่แข่งขันสูงสุดและต่ำสุด พร้อมระดับเงินเดือน และทักษะที่ช่วยให้ได้งาน บริษัทส่วนใหญ่ชี้ 5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน แนะนักศึกษาต้องปรับตัวพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมีความสุข
       
       แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน คาดว่าในปีนี้จะมีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศกว่า 468,000 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมาก เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมในฐานะเว็บไซต์หางาน-สมัครงานได้รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมรวมกว่า 138,000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน พบว่ามีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหางานของนักศึกษาจบใหม่ 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        สำหรับระดับปริญญาตรี หนึ่ง-สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ ร้อยละ 15.3 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และงานวิศวกรรม ร้อยละ 9.2 งานบัญชี/การเงิน ร้อยละ 8.2 และงานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.3 สอง-สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย ร้อยละ 25.7 งานบริการลูกค้า ร้อยละ 9.9 งานอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 8 งานวิศวกรรม ร้อยละ 7.2 และงานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 10 อันดับแรก 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        สาม-สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล แข่งขัน 1:44 คน สื่อสารมวลชน แข่งขัน 1:25 คน วิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา แข่งขัน 1:24 คน โลจิสติกส์/ซัพพลายเชน แข่งขัน 1:15 คน และอาจารย์/วิชาการ แข่งขัน 1:13 คน สี่-สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม ขาย ช่างเทคนิค สุขภาพ/โภชนาการ และโยธา/สถาปัตย์ แข่งขัน ไม่เกิน 1:5 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        ส่วนระดับอาชีวศึกษา หนึ่ง-สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานช่างเทคนิค ร้อยละ 23.3 งานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 15.8 งานบัญชี/การเงิน ร้อยละ 10.9และงานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน ร้อยละ 7.1 สอง-สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย ร้อยละ 29.7 งานช่างเทคนิค ร้อยละ 16.8 งานอาหาร/เครื่องดื่ม ร้อยละ 12.9 งานบริการลูกค้า ร้อยละ 7.5 และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 6.6 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 10 อันดับแรก 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        สาม-สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา 1 ต่อ 17 คน งานบัญชี/การเงิน 1 ต่อ 11 คน งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน และงานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน และสี่-สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่ สุขภาพ/โภชนาการ อาหาร/เครื่องดื่ม ขาย ล่าม/นักแปลภาษา และออกแบบเว็บไซต์ แข่งขัน ไม่เกิน 1:3 

ชี้  5 ปัญหาสำคัญในการทำงาน พร้อมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่ที่องค์กรและผู้ปกครองควรรู้
        ขณะที่ระดับเงินเดือนนั้น สาขาอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอเงินเดือนให้ พบว่านักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 - 25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ได้ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000 - 25,000 บาท รองลงมาคืองานวิศวกรรม 15,000 - 25,000 บาท ตามด้วยงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้า และการตลาด มีจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 -15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
       อย่างไรก็ตาม 3 ทักษะที่องค์กรต้องการ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา และด้านความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยเพิ่มโอกาสทั้งการได้รับคัดเลือกเข้าทำงานและมีเงินเดือนเพิ่มจากระดับปกติ 
       นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอมได้สำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อ”ปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่” พบว่ามี 5 ข้อ ที่หลายองค์กรส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกัน ดังนี้ 1) เปลี่ยนงานบ่อย 2) ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 3) การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 4) มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป และ5) การไม่ทำตามกฎระเบียบ
       ดังนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการหางานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ต้องรู้จักตัวเองและรักในงานที่ทำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีความสำเร็จ

สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปัญหาสำคัญในการทำงานมสถิติการหางานของนักศึกษาจบใหม่มองค์กรมผู้ปกครองมควรรู้

view

*

view