http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2018
ผู้เข้าชม20,555,152
เปิดเพจ24,434,200
Gold charts on InfoMine.com

ปราบโกง…ปัญหาอยู่ที่บังคับใช้กฎหมาย

จากประชาชาติธุรกิจ

บทบรรณาธิการ

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 1 ส.ค. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนเสนอให้ สนช. พิจารณา

ก่อนหน้านี้เคยมีการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวหลายครั้ง แต่ต้องเก็บเข้าลิ้นชักเพราะเจอแรงต้าน จึงต้องจับตาดูว่าสัญญาณไฟเขียวจากรัฐบาลครั้งนี้จะทำให้กฎหมายผ่านฉลุย หรือล่มกลางคันอีก

เพราะภายใต้สถานการณ์พิเศษในปัจจุบัน หากรัฐบาลต้องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จริงจัง ให้เป็นดาบอาญาสิทธิ์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จ

แม้แรงต้านลึก ๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์อาจยังมีอยู่ เพราะจะได้รับผลกระทบโดยตรง หากร่างกฎหมายเจ็ดชั่วโคตร กฎเหล็กฉบับใหม่บังคับใช้ เนื่องจากการตรวจสอบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจะเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังครอบคลุมถึงบุพการี ผู้สืบสันดาน ตลอดจนเครือญาติของข้าราชการ นักการเมือง

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย กำหนดบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส บุตร มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น

ขณะเดียวกันก็ห้ามรับทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ ของที่ระลึก เว้นแต่ได้รับตามกฎหมาย หรือตามจำนวนสมควรตามปกติประเพณีนิยม ฯลฯ นอกจากนี้กรณีพ้นตำแหน่งไม่ถึงสองปี ห้ามนั่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ ในธุรกิจเอกชนที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เป็นต้น

ถือเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้นเพิ่มเติมจากกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ขณะที่หน่วยงานป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่นก็มีมากจนจำชื่อไม่หวาดไม่ไหว เช่นเดียวกับการรณรงค์ปลุก

จิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ทำต่อเนื่อง แต่การทุจริตยังฉาวโฉ่ไม่เว้นวัน ปัญหาใหญ่จึงน่าจะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดจริงจัง อุดช่องโหว่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่เคยทำแบบลูบหน้าปะจมูกก็ต้องปรับแก้ไข มิฉะนั้นการถอนรากถอนโคนการโกงกินจะสัมฤทธิผลไม่ได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปราบโกง ปัญหา อยู่ที่บังคับใช้กฎหมาย

view

*

view