http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หุ้นพีทีทีโออาร์ ต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ช่วยกันคิด

โดย สกุณา ประยูรศุข


หลังจากเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเมื่อปีที่แล้ว เมื่อคณะกรรมการ ปตท. (บอร์ด) มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยให้แยกธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกมาอยู่ในภายใต้บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือพีทีทีโออาร์ (PTTOR) โดยให้เหตุผลในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ว่า เนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

ธุรกิจพลังงานเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจพลังงาน ปตท.จะต้องปรับตัวและต้องเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจน้ำมันให้มีความแข็งแกร่ง สามารถขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ปตท.ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทพีทีทีโออาร์

มาวันนี้เรื่องของการปรับโครงสร้างแต่งตัวบริษัทลูก “พีทีทีโออาร์” เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับความสนใจถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งในแวดวงของตลาดหุ้น เมื่อนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกมาแถลงเพิ่มเติมว่า การแยกธุรกิจค้าปลีกออกไปเป็นบริษัทลูกและนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯจะเป็นการทำให้มีความชัดเจนเรื่องการแข่งขันของธุรกิจ ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจไปลงทุนในต่างประเทศได้คล่องตัวขึ้น และผู้ประกอบการรายย่อยจากท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตรกับ ปตท. ก็จะออกไปสู่ภูมิภาคอื่นด้วยกัน (อาเซียน) จับมือไปด้วยกัน ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

โดยธุรกิจที่ถูกโอนเข้าไปอยู่ภายใต้ พีทีทีโออาร์ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจน้ำมัน ซึ่งค้าปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการทั้งในและต่างประเทศ ค้าเชิงพาณิชย์น้ำมัน และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และเชื้อเพลิงอื่น อาทิ จำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยาน จำหน่ายแอลพีจีในครัวเรือนและสถานีบริการ จำหน่ายเชื้อเพลิงหล่อลื่นทั้งในและต่างประเทศ และบริหารโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจน้ำมัน อาทิ ด้านขนส่ง หรือจัดเก็บ 2.ธุรกิจค้าปลีกด้านอื่น ๆ และให้บริการด้านบำรุงรักษายานยนต์ ครอบคลุมการบริหารค้าปลีกและงานขายภายใต้แบรนด์ ปตท. และอื่น ๆ อาทิ คาเฟ่อเมซอน ฟิตออโต้ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม แฟรนไชส์ต่าง ๆ

แผนธุรกิจเรื่องนี้ของ ปตท.ขยับเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้น เมื่อมีข่าวออกมาว่า ปตท.เตรียมขั้นตอนนำพีทีทีโออาร์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการกระจายหุ้นสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกของบริษัท ผ่านการลงทุนในหุ้นของพีทีทีโออาร์ ซึ่งหุ้นสามัญพีทีทีโออาร์ที่จะเสนอขายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังรายการไอพีโอ

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของหุ้นสามัญของพีทีทีโออาร์ที่เสนอขาย 2.เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้พีทีทีโออาร์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญของพีทีทีโออาร์ที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ปตท. และพีทีทีโออาร์จะวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นไปสู่ประชาชนเร็ว ๆ นี้ ส่วนราคาเสนอขายยังไม่ได้กำหนด แต่จะพิจารณาจากความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญในส่วน Preferential Share Offering จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป

ขณะเดียวกัน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยืนยันเรื่องการกระจายหุ้นว่า ปตท.จะกระจายหุ้นให้คนไทยถือมากที่สุด เพราะฉะนั้น คนไทยที่จองหุ้นพีทีทีโออาร์ทุกคน

“อยากถือต้องได้ถือ จะมีการกำหนดจำนวนมินิมั่ม อย่างน้อยทุกคนที่จองต้องได้ เราพยายามทำให้ยุติธรรม”

แม้จะเป็นความพยายามตอบโจทย์เรื่องการกระจายหุ้นที่เป็นข้อสงสัยกันอย่างมาก ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถขจัดความกังวลที่มีอยู่ของคนไทยลงไปได้ เนื่องจากที่ผ่านมา พฤติกรรมของ ปตท.ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือและเกิดความรู้สึกว่าการกระจายหุ้นไม่โปร่งใสเพียงพอ มาครั้งนี้ พีทีทีโออาร์จึงนับเป็นโอกาสของ ปตท.ที่จะเรียกความเชื่อถือกลับคืน โดยการกระจายหุ้นอย่างโปร่งใสทั่วถึงสมดุลและเป็นธรรมกับประชาชน ให้รายย่อยได้ถือครองมากที่สุด


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หุ้นพีทีทีโออาร์ โปร่งใสและเป็นธรรม

view

*

view