http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เอสเอ็มอีเข้มแข็งเศรษฐกิจโตยั่งยืน

จากประชาชาติธุรกิจ

บทบรรณาธิการ


การประกาศนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นหนึ่งในแนวทางเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือว่าเดินมาถูกทาง แต่การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยกลไกหน่วยงานรัฐทั้งองคาพยพ

3 ปีเศษที่ผ่านมาที่รัฐบาลชุดนี้เข้าบริหารประเทศ แม้มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่มีต่อเนื่อง จะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดผลงานที่แท้จริงอยู่ที่แต่ละมาตรการที่ออกมาสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา และช่วยพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มากน้อยแค่ไหน

เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ จ้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

รวมทั้งเป็นซัพพลายเชนของธุรกิจและอุตสาหกรรมขาดใหญ่ ฯลฯ ขณะเดียวกัน ก็เกื้อหนุนและช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม ลดความแออัดของเมือง ช่วยกระจายความเจริญ เป็นต้น

การสนับสนุนส่งเสริมเอสเอ็มอีจึงเป็นเรื่องที่นานาประเทศตระหนักและให้ความสำคัญ แม้เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ว สินค้าและบริการของกลุ่มเอสเอ็มอีจะมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) น้อยกว่ามาก

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ช่วงไตรมาสที่ 2/2560 GDP ของธุรกิจเอสเอ็มอี มีมูลค่า 1.56 ล้านล้านบาท หรือเท่ากับ 42% ของ GDP ประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ GDP รวม 5.2 ล้านล้านบาท หรือ 39.6% ของ GDP รวมขณะที่ไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 2.7 ล้านราย หรือ 99.7% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ และมีการจ้างแรงงานในธุรกิจเอสเอ็มอีมากถึง 10.5 ล้านคน หรือ80.3% ของการจ้างงานทั้งประเทศ

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอีจึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องเน้นย้ำ และเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ควบคู่กับปรับแก้กฎกติกาลดล็อกข้อจำกัดหรืออุปสรรคให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อ แหล่งเงินทุน และบริการรัฐได้ทั่วถึง

ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หลายโครงการภายใต้แนวทางประชารัฐกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สนับสนุนเอสเอ็มอีให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ยกระดับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยให้ก้าวไปอีกขั้น เพราะถ้าเอสเอ็มอีเข้มแข็ง ฐานรากแข็งแกร่ง เศรษฐกิจประเทศก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เอสเอ็มอีเข้มแข็ง เศรษฐกิจโตยั่งยืน

view

*

view