http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

จารึกไว้ในโลกหล้า ร.๙ สถิติจอมราชัน

จากประชาชาติธุรกิจ

จารึกไว้ในโลกหล้า ร.๙ “สถิติจอมราชัน”

5.3KSHARES
Facebook
Twitter
Google+
LINE

70 ปี 4 เดือน กับอีก 4 วัน คือเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตลอดเวลาการครองราชย์ 25,000 กว่าวัน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรใต้ร่มบรมโพธิสมภาร ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

สิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอด ไม่ใช่เพียงเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยเท่านั้น แต่ยังประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ และนี่คือสถิติส่วนหนึ่งที่ยืนยันว่าในหลวง ร.9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกจะจดจำไปอีกแสนนาน

– ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

– ทรงครองราชย์ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก เป็นเวลา 70 ปี 4 เดือน 4 วัน มากกว่าสถิติเดิมของพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1837-1901 (พ.ศ. 2380-2444) รวมเวลา 63 ปีเศษ

– ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากที่สุดในโลก เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร ดังที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 4,685 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,204 โครงการ ด้านการเกษตร 169 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 177 โครงการ ด้านส่งเสริมอาชีพ 341 โครงการ ด้านสาธารณสุข 57 โครงการ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 86 โครงการ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 393 โครงการ โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่น ๆ 258 โครงการ

– ในพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นงานที่มีประมุขของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมตัวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก จำนวน 25 ประเทศจากทั้งหมด 29 ประเทศทั่วโลกที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี 13 ประเทศที่ประมุขเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เอง และอีก 12 ประเทศที่ประมุขทรงให้พระบรมวงศ์หรือผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

– เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลก (FIFA) กล่าวถวายพระพรในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 มีผู้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หลักพันล้านคน

– ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้รับรางวัล UNDP Human Development Lifetime Achievement Award จาก UN เมื่อปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ มอบโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื่องจาก UNDP เล็งเห็นถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

– ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้รับรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) แห่งสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เนื่องจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตฝนเทียม อีกทั้งทรงจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ไว้อีกมากมาย

– เมื่อปี พ.ศ. 2555 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดตั้งให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันดินโลก (World Soil Day) หลังจากที่มีมติเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองความสำคัญของดิน โดยการนำของราชอาณาจักรไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ “Global Soil Partnership”

– ทรงได้รับ 10 รางวัลจากงาน Brussels Eureka ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จัดโดย The Belgian Chamber of Inventors สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์เบลเยียม ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยในปี 2543 สิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา ได้รับ 5 รางวัล ต่อมาปี 2544 ทรงได้รับรางวัลอีก 5 รางวัล จากผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎีใหม่ ฝนหลวง และไบโอดีเซล

– ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างแท้จริง เห็นได้จากผลงานทางดนตรีที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากถึง 48 บทเพลง

– ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาหลายชนิด และยังทรงส่งเสริมกีฬา โดยเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมกีฬา และทรงรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5, 6, 8 และกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันคือกีฬาซีเกมส์) ครั้งที่ 4, 8 และ 13 ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 ผลการแข่งขันในครั้งนั้นพระองค์และพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงคว้าเหรียญทองร่วมกัน

– ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย การเสด็จสวรรคตของพระองค์นำความโศกาอาดูรมาสู่ปวงชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ มีการแสดงความอาลัยทั่วทุกมุมโลก และหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นับเป็นเวลา 337 วัน มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งหมด 12,739,531 คน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : จารึกไว้ในโลกหล้า ร.๙ สถิติจอมราชัน

view

*

view