http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไต้หวันร่วมน้อมแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์เสด็จฯเยือนครั้งประวัติศาสตร์

จากประชาชาติธุรกิจ

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2560 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เผยแพร่บทความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เขียนโดย ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาล พร้อมด้วยการเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยือนไต้หวัน ในวาระครบรอบ 1 ปีการสวรรคต มีใจความ ดังนี้

บทความแสดงความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยยุคปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาในการผลักดันการสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของคนในชนบท โดยเฉพาะทรงมีพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย จึงเป็นที่เทิดทูนรักใคร่ของชาวไทยทุกคน

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

พระนามของพระองค์ “ภูมิพล” ที่สมเด็จย่าทรงตั้งให้ แปลว่า พลังของแผ่นดิน ดังนั้นตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์จึงทรงส่งเสริมการปฏิรูปการเกษตร

รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง มาตั้งแต่ต้นจวบจนทุกวันนี้เป็นเวลา 40 กว่าปี

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

เมื่อหวนไปดูประวัติศาสตร์ปี ค.ศ.1971 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้ส่งพันธุ์ไม้เมืองหนาวและเมล็ดพันธุ์ผัก 2,000 ต้นมาทดลองปลูกในโครงการหลวงทางภาคเหนือของไทย ปี ค.ศ. 1972 โครงการหลวงนำคณะไปดูงานการปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่ฟาร์มฟูโซวซาน ไต้หวัน

ปี ค.ศ.1973 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเกษตร มาร่วมสำรวจพื้นที่ภาคเหนือของไทย ยังพื้นที่ดอยอ่างขางและดอยปุย ซึ่งเป็นสถานที่ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวในโครงการหลวง จากทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ขยายการทดลองไปยังพืชผัก ไม้ดอก ปลูกป่า และการพัฒนาชนบทเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกทางภาคเหนือของไทย จากปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเศรษฐกิจ

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

 

ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ยังได้นำประสบการณ์นี้ไปถ่ายทอดแนะนำให้กับประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย

จึงกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่ายกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นการกระชับมิตรความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีน

時間:1963年6月5日至8日
說明:泰國國王蒲美蓬陛下及王后詩麗吉殿下訪問臺灣,總統蔣中正及總統夫人蔣宋美齡女士率文武百官親往台北松山機場歡迎。
照片來源:中華民國外交部
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานซงซาน กรุงไทเป ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พุทธศักราช 2506 โดยมีประธานาธิบดีเจียงไค เช็ค พร้อมด้วยภริยา มาดาม ซ่งเหม่ยหลิง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จ

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2506 โดยได้รับการรับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากประธานาธิบดีเจียงไค เช็ค พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการระดับสูง และชาวไต้หวัน เฝ้ารอรับเสด็จ ที่ท่าอากาศยานซงซาน กรุงไทเป

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

ทุกหนแห่งที่พระองค็เสด็จฯไปถึง ชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พระองค์เสด็จฯไปทอดพระเนตรเขื่อนชลประทานซึเหมิน ที่อำเภอเถาหยวน สถาบันฝึกอบรมการปฏิรูปที่ดิน ทรงสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย “การลดค่าเช่าที่นา 375” การจัดสรรที่ทำกินของรัฐ นโยบายชาวนามีที่นาของตน และการจัดรูปที่ดินเกษตรกรรมเป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบาย มาตรการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้ว ตรัสว่า รัฐบาลให้กำลังใจกับเกษตรกร ทำให้พวกเขามีกำลังใจในการเพาะปลูก ผลผลิตการเกษตรจึงเพิ่มขึ้น พระองค์ทรงดำนา เอาปรัชญาความคิดนั้นมาส่งเสริมเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

ปี ค.ศ.1975 สถานการณ์โลกผันแปร ทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐจีนกับไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสกับพลเอก หม่า จี้จ้วง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีนคนสุดท้าย ซึ่งเข้าเฝ้าถวายบังคมลา ก่อนเดินทางกลับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว กระดาษแผ่นเดียวสามารถตัดขาดได้ แต่ความรู้สึกผูกพันไม่สามารถฉีกขาดได้

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ปวงประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และสถิตในดวงใจผองพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้นำชาวไทยก้าวไปข้างหน้ามาโดยตลอด ชาวโลกได้ประจักษ์ชัดแจ้งในพระปรีชาสามารถและผลงานอันใหญ่หลวงต่อสังคมโลก

(ภาพ: กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน)

ข้าพระพุทธเจ้าในนามผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ขอแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒันธรรมไทเปประจำประเทศไทย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จะมุมานะพยายามร่วมกับรัฐบาลและชาวไทยในการกระชับความร่วมมือทุกด้านเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศ
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไต้หวัน ร่วมน้อมแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9 เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ เสด็จฯเยือนครั้งประวัติศาสตร์

view

*

view