http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

งดงามทรงคุณค่า สวน หยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง เรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาบานในใจ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

สวนไฮไลท์ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา
สวนไฮไลท์ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา


คงไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถอธิบายคำว่า “หยาดเหงื่อพระราชา” ให้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่า “4,685 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ที่ได้ทรงมอบไว้ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานอย่างหนักเพื่อหวังให้ราษฎร มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า หยาดเหงื่อทุกหยดของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ไหลลงสู่พื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว เป็นดังน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน 

และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ คณะผู้จัดโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” โดย “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร” พร้อมทั้งตัวแทนทีมผู้จัดคือ “เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์” และ "แพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" (แพท วงเคลียร์) ที่เป็นตัวแทนในส่วนของภาคประชาชน ได้ร่วมกันริเริ่มจัดโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” ขึ้น เพื่อให้เป็นส่วนร่วมในการประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง


วันนี้โครงการหยาดเหงื่อพระราชา จึงได้เนรมิตพื้นที่กว่า 30 ไร่ บริเวณรัชดาภิเษกซอย 8 ให้เป็น สวน“หยาดเหงื่อพระราชา” เพื่อให้เป็นสวนดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งเหลืออร่ามสวยงาม 

พร้อมทั้งการจัดสวนสวยตามรอยพ่อ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การเนรมิตสวนแห่งความจงรักภักดีเท่านั้น หากแต่ยังได้สอดแทรกศาสตร์พระราชาซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรไว้ด้วย โดยย้อนรำลึกให้เห็นว่า พระองค์ทรงอยู่รอบตัวเรามาโดยตลอด อยู่ในดิน ในน้ำ ในนา ในข้าว และในใจคนไทยทุกคน เพียงเดินเข้ามาในบริเวณงาน ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้จากทุกมุมของสวนแห่งความภักดีนี้

สำหรับสวน “หยาดเหงื่อพระราชา” ได้จัดแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ให้เดินชมโดยรอบ ดังนี้

สัญลักษณ์เลข ๙ ที่สวนไฮไลท์ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา
สัญลักษณ์เลข ๙ ที่สวนไฮไลท์ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา


ส่วนที่ 1 : สวน Highlight ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา 

การจัดสวนประดับด้วยต้นดาวเรืองเต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เลข ๙ อยู่ตรงกลางเหนือบ่อน้ำวงกลม ที่จะสามารถใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงต้นดาวเรืองให้บานสะพรั่งตลอดเดือนตุลาคม จัดสถานที่ไว้ให้สามารถเก็บภาพสวน ”หยาดเหงื่อพระราชา” นี้ ได้จากมุมสูง

ส่วนที่ 2 : การจัดสวนด้วยนาข้าว...ขณะออกรวงสีเหลืองทอง (พระบิดาแห่งข้าวไทย) 

มีแปลงสาธิตการปลูกข้าว และมีพระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับข้าวและชาวนาให้ประชาชนได้อ่านกัน

แปลงสาธิตการปลูกข้าว
แปลงสาธิตการปลูกข้าว


ส่วนที่ 3 : ปลูกไร่ปอเทือง (เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการปรับปรุงดิน) 

จากแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อนำมาใช้แก้ความเป็นกรดให้แก่ดินของเกษตรกร ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพงได้ เพื่อลดต้นทุน ดังนั้นปุ๋ยพืชสดจึงเป็นวัสดุปรับปรุงดินเค็มที่เหมาะสม ใช้เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนแก่ดิน เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อินทรียวัตถุชนิดอื่นและไม่มีผลตกค้าง เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม 

ภายในโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” ได้จัดพื้นที่ปลูกต้นปอเทืองไว้ โดยแบ่งเป็นโซนรอบพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะเป็นการเนรมิตไร่ปอเทืองขนาดใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสวยงามของไร่ปอเทืองได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์พัฒนา ที่ดิน จ.สระบุรี เป็นผู้สนับสนุนเมล็ดปอเทือง เพื่อนำมาใช้ปลูกในโครงการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดอกดาวเรืองเบ่งบาน ในสวนหยาดเหงื่อพระราชา
ดอกดาวเรืองเบ่งบาน ในสวนหยาดเหงื่อพระราชา


ส่วนที่ 4 : บ่อพักน้ำ (พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ)

“…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 

น้ำคือชีวิตของราษฎร ในหลวงของเราจึงทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข มีงานทำตามอัตภาพ พระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการกินอยู่ของพสกนิกร ผ่านแนวพระราชดำริมากมาย อาทิ “โครงการแก้มลิง”จนถึง”โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้ประชาชนนำไปปรับใช้ เพื่อลดผลกระทบจากการต้องเผชิญภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสลับกันเรื่อยมา

บ่อพักน้ำ
บ่อพักน้ำ


ในกรณีน้ำท่วม พระองค์ทรงพระราชทาน “โครงการแก้มลิง” โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้

ในกรณีภัยแล้ง พระองค์ทรงพระราชทาน “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นการสร้างแหล่งน้ำบนผิวดิน โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งให้แบ่งพื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ขุดเป็นสระน้ำ ให้สามารถใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งเลี้ยงปลาได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ (โคกหนองนาโมเดล)

โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” นี้ ก็ได้มีการขุดสระไว้เพื่อเก็บกักน้ำฝน ไว้ใช้รดน้ำ หล่อเลี้ยงต้นไม้นานาพันธุ์ ที่ถูกนำมาปลูกในพื้นที่แห่งนี้ ให้บานสะพรั่งตลอดเดือนตุลาคมนี้อีกด้วย

กังหันชัยพัฒนา
กังหันชัยพัฒนา


ส่วนที่ 5 : พื้นที่จัดแสดง “สวนศาสตร์พระราชา”

โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” นี้ ได้ออกแบบให้มีพื้นที่จัดแสดงโครงการตามพระราชดำริไว้ ซึ่งจะไม่ใช่เพียงแค่การนำรูปภาพมาจัดนิทรรศการเท่านั้น แต่เป็นการจำลองผลงานจริงให้ปรากฏเป็นรูปธรรม อย่างเช่นการจัดสวนด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวง, การปลูกไร่ปอเทือง ซึ่งเป็นพืชบำรุงดิน, การจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ในชื่อ “สวนศาสตร์พระราชา” ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ บ่อปลานิล ฝายแม้ว หญ้าแฝก กังหันชัยพัฒนา เป็นต้น

ส่วนที่ 6 : พื้นที่จัดแสดง “สมบัติพระราชา”

พื้นที่การจัดแสดงนี้จะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมบัติพระราชา 12 ชิ้นซึ่งบ่อยครั้งที่พสกนิกรชาวไทยได้รับฟังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสอนให้ประชาชนของพระองค์ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"...ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ…" พระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541

บ่อพักน้ำจัดทำเป็นบ่อปลานิลด้วย
บ่อพักน้ำจัดทำเป็นบ่อปลานิลด้วย


พระองค์ท่านทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมา เพื่อให้คนไทยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นนั้นไม่เดือดร้อน อีกทั้งต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ ไม่หวังที่จะร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว หากทำได้จะเกิดความสุขถ้วนทั่วกัน นั่นก็เพราะพระองค์เองก็ทรงเป็นต้นแบบของความเรียบง่าย ความประหยัด และความพอเพียงมาโดยตลอด ดังที่เราชาวไทยเคยได้ยิน ได้ฟัง เรื่องราวของท่านมาหลายครั้งหลายครา

ส่วนที่ 7 : พื้นที่จัดกิจกรรมการประกวดและจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ

พื้นที่จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ เรือนกล้วยไม้ โดยสำนักงานเกษตรนครปฐมจัดแสดง กล้วยไม้, ดอกไม้, พืชผัก ผลไม้เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์

ศาลาชั่งหัวมัน
ศาลาชั่งหัวมัน


ส่วนที่ 8 : เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจัดจำหน่ายต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทางโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ให้เกษตรกรภาคอีสาน จากกลุ่มผลผลิตจังหวัด มหาสารคาม, ยโสธร, กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เข้ามาจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตสามารถนำสินค้าท้องถิ่นคุณภาพดี มาจัดจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตจากต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งมีศักยภาพได้มากขึ้น

ส่วนที่ 9 : เปิดพื้นที่ให้ Food truck มาจำหน่ายอาหาร ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เปิดพื้นที่ให้ Food Truck ร้านอาหารต่างๆ นำสินค้ามาจำหน่ายในงานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

จุดแสดงรากหญ้าแฝก
จุดแสดงรากหญ้าแฝก


ส่วนที่ 10 : ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกภายในงาน อาทิเช่น เสื้อยืด, หมวก เป็นต้น

โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกรวมถึงเงินบริจาคภายในงาน ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อใช้พัฒนาสังคมตามแนวทางที่พระองค์ทรงมอบไว้ต่อไป

โซนสมบัติพระราชา
โซนสมบัติพระราชา


และนี่ก็คือความงดงามทรงคุณค่าของ ของสวน“หยาดเหงื่อพระราชา” ที่ผู้มาเที่ยวชม นอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการร่วมประดับสวนด้วยดอกดาวเรืองแล้ว ยังจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ได้เปิดโครงการหยาดเหงื่อพระราชา พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมปลูกต้นดาวเรือง ณ สวนหยาดเหงื่อพระราชา มีประชาชนจากทั่วประเทศไทยเดินทางมาร่วมปลูกต้นดาวเรืองไม่เว้นแม้แต่ในวันที่ฝนตก ในวันที่น้ำท่วม จนวันนี้ทุกต้นดาวเรืองที่ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกได้บานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงาม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมสวน “หยาดเหงื่อพระราชา” ได้ที่ บริเวณรัชดาภิเษกซอย 8 (ฝั่งตรงข้ามเอสพลานาดรัชดา ทางออก MRT ประตู 2) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. โดยสามารถนำต้นดาวเรืองจากที่บ้านหรือมารับที่บริเวณงาน 

จุดรับต้นดาวเรือง
จุดรับต้นดาวเรือง


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : งดงามทรงคุณค่า  สวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง เรียนรู้ ศาสตร์แห่งพระราชา บานในใจ

view

*

view