http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

นี่คือ 3 ทักษะที่ลูกของคุณต้องมีเพื่อรอรับ อาชีพใหม่ ในอนาคต

จากประชาชาติธุรกิจ

เวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรัม รายงานว่า จากการสำรวจทักษะที่สำคัญของเด็กยุคนี้ที่ต้องมีเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ข้างหน้านั้น พบว่ามีทักษะสำคัญ 10 ด้าน ที่ยังคงอยู่ แต่หากเปรียบเทียบในช่วงนี้ กับในอนาคตปี 2020 จะมีการลำดับความสำคัญของทักษะกันใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ในรายงานของเวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรั่ม Human Capital Report ชื่อเรื่อง “การเตรียมตัวผู้คนสู่อาชีพในอนาคต” มองว่า ปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาโดยทั่วไปไม่เชื่อมโยงกับทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับการสร้าง “ทักษะ” สำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ Fourth Industrial Revolution

โดยเมื่อพิจารณา 10 ทักษะสำคัญสำหรับการเติบโตของเด็กในอนาคต มีการจัดลำดับความสำคัญจาก 1 ถึง 10 ใหม่ โดยเทียบให้เห็นระหว่างปี 2015 กับปี 2020 โดยเดิมหากพิจารณามุมมองจากปี 2015 มองว่า 3 ทักษะสำคัญแรกของเด็กนั้น อันดับ 1 คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ที่ยังถูกจัดว่าสำคัญมาก ในปี 2020 แต่ที่หายไปคือ ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เคยมีความสำคัญในอันดับ 2 ได้เขยิบลงมาเป็นอันดับ 5 ในอนาคตปี 2020

ขณะที่อันดับ 3 ทักษะการบริหารจัดการคน พอมาปี 2020 ตกลงไปเป็นอันดับ 4 ขณะที่ทักษะที่เบียดแซงขึ้นมาอย่างมาก คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จากเคยอยู่อันดับ 10 ในปี 2015 ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ในปี 2020

สรุปว่า 3 ทักษะสำคัญในปี 2020 มองว่า คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน , ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ ทักษะของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับฐานการพัฒนาสู่อาชีพในอนาคต


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ทักษะที่ลูกของคุณต้องมี รอรับอาชีพใหม่ ในอนาคต

view

*

view