http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พระบรมอัฐิ-พระบรมราชสรีรางคาร

จากประชาชาติธุรกิจ

ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม วันต่อมาได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าพระบรมมหาราชวัง

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี เจ้าพนักงานอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร จากพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยไปประดิษฐานพักไว้ในพระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับพระบรมอัฐิ กับพระบรมราชสรีรางคาร มีความหมายแตกต่างกัน โดยพระบรมอัฐิ หมายถึง กระดูกชิ้นใหญ่ ๆ ที่จะเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางคาร หมายถึง เถ้าที่เหลือนอกจากกระดูก เรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือหลังจากการถวายพระเพลิง

โดยมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ กับพระบรมราชสรีรางคาร 2 วันและในวันที่ 29 ตุลาคมอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ยังพระวิมานแว่นฟ้า แห่งแรกอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ส่วนพระผอบบรมราชสรีรางคารอัญเชิญบรรจุใต้ฐานพระประธานภายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้ในส่วนของพระบรมอัฐิของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ยังได้บรรจุลงในพระโกศ 6 องค์ด้วยกัน ซึ่งมีพระโกศทรงพระบรมอัฐิ 3 แบบด้วยกัน รวมถึงพระโกศพระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

แบบที่ 1 พระโกศทองคำลงยาทรง 9 เหลี่ยมตลอดองค์ ส่วนองค์พระโกศเป็นลายกลีบบัวจงกลซ้อนขึ้นไปหาปากพระโกศ จำนวน 4 ชั้น ตรงกลางทำเป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และมีการประดับเพชรรัตนชาติอย่างอลังการเพื่อให้สมพระเกียรติ รวม 5,368 เม็ด ออกแบบโดย นายอำพล สัมมาวุฒิ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน

แบบที่ 2 พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม จำนวน 4 องค์ ออกแบบโดย นายณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

แบบที่ 3 พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม ที่จะทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกแบบโดย นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร

view

*

view