http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แก้เศรษฐกิจรากหญ้าอย่าเกียร์ว่าง

จากประชาชาติธุรกิจ

บทบรรณาธิการ

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศเป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงที่มีข่าวดีเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัว 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส และคาดการณ์ ว่าทิศทางเศรษฐกิจจากนี้ไปถึงปีหน้าจะขยายตัวต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2561 จะเติบโต 4-5%

สวนทางกับเศรษฐกิจท้องถิ่นรากหญ้าที่ยังซบเซาหนัก จากปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ เพราะตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแม้รัฐจะออกหลากหลายมาตรการช่วยเหลือเยียวยา แต่ยังแก้ไม่ตก ส่งผลให้เกษตรกรทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ เผชิญสารพัดปัญหา ทั้งเรื่องปากท้องค่าครองชีพ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

ชี้ให้เห็นว่า GDP ในภาพรวมของประเทศที่เติบโต สร้างความปีติยินดีให้กับรัฐบาลที่สามารถพลิกสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้กลับมาฟื้น ไม่ได้สะท้อนปัญหาของคนในระดับกลางและล่าง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง

เพราะขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ คนระดับบนประสานเสียงรับการขยายตัวของ GDP ที่สร้างสถิติใหม่ ภาคการส่งออกขยายตัวได้ตามเป้า การท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มได้เหนือความคาดหมาย แต่ภาคการเกษตร กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอียังตกที่นั่งลำบาก

เท่ากับเศรษฐกิจเวลานี้ยังโตแบบกระจุก คนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคการเกษตรกับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีกว่า 80% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคนยังมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะอานิสงส์แผ่ไปไม่ถึง

อย่างชาวสวนยางพาราที่ยังต้องทนอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาตกต่ำต่อเนื่อง แม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือแต่ไม่ได้ผล สถานการณ์ราคายางมีแต่ดิ่งลง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งช่วงปรับเปลี่ยน ครม.ยิ่งทำให้เกิดสุญญากาศ จนน่าห่วงว่าการแก้ไขปัญหาราคายางซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วจะถูกปล่อยเกียร์ว่าง เพราะต้องรอนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ เฉกเช่นเดียวกับพืชผลการเกษตรอีกหลายชนิดที่กำลังมีปัญหารอให้รัฐบาลมาแก้ไข

หากเป็นอย่างนั้นภาคการเกษตรฐานรากของประเทศจะยิ่งจมดิ่ง ความเหลื่อมล้ำในสังคมยิ่งมีเพิ่มขึ้น ทำให้เป้าหมายหลักในการนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางห่างไกลออกไปอีก


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แก้เศรษฐกิจ รากหญ้า อย่าเกียร์ว่าง

view

*

view