http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลไซเบอร์

จากประชาชาติธุรกิจ

บทบรรณาธิการ

เทคโนโลยียุคใหม่แม้ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต แต่ท่ามกลางประโยชน์อเนกอนันต์ก็อาจมีโทษมหันต์ โดยเฉพาะอันตรายจากข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำมาใชในทางที่ไม่สุจริตโดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลโดย Niall Merrigan นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยว่า ข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน True Move H ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ รั่วไหลจากระบบ ไปอยู่ใน Amazon S3 bucket ซึ่งไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอ ทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

แม้บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารวดเร็ว พร้อมแสดงความเสียใจและให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและวิตกกังวลกับสาธารณชนในวงกว้าง

เพราะก่อนหน้านี้ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟซบุ๊ก ก็เพิ่งจะออกมา ยอมรับว่า ข้อมูลของผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วโลกราว 87 ล้านคนรั่วไหล ส่งผลให้เครือข่ายโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของโลกถูกวิพากษ์วิจารณ์และโดนกดดันอย่างหนักให้แสดงความรับผิดชอบ

ทั้งสองกรณีแม้จะมีปัญหาแตกต่างกัน แต่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายซึ่งแฝงมากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นในวิถีชีวิต โจทย์ใหญ่จึงอยู่ที่นำข้อมูลมาใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด และมีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ

เพื่อป้องกันไม่ให้ภัยจากไซเบอร์เกิดขึ้นซ้ำรอย ข้อมูลลับส่วนบุคคล องค์กร รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงในระดับชาติมีความเสี่ยงถูกแฮก โดนล้วง หรือเกิดหลุดรั่วไหล ไม่ว่าจะโดยเจตนา ไม่เจตนา หรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ทุกภาคส่วนควรใช้โอกาสนี้ขบคิดหาทางแก้ โดยเร่งพัฒนาเครื่องมือ มาตรการเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในข้อมูลข่าวทั้งระบบ โดยยกระดับการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ

เพราะภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกรวมทั้งเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ขณะที่ภาครัฐกำลังเร่งผลักดันประเทศก้าวสู่อนาคตใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ big data จะยิ่งสำคัญ และจำเป็นขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณ การยกระดับความปลอดภัยในข้อมูลข่าวสารไม่ให้ถูกล้วงหรือรั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลยได้ ทุกฝ่ายจะได้มั่นใจว่าไม่มีภัยแฝงมากับไซเบอร์


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลไซเบอร์

view

*

view