http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ใช้ 2 แนวทางช่วย “อ้อย” ขั้นต้น กู้กองทุน/งบรัฐ-ราคาน้ำตาลตกหนัก

จากประชาชาติธุรกิจ

ชาวไร่อ้อยถก “อุตตม” ขอ 2 แนวทางช่วยเหลืออ้อยขั้นต้นต่ำกว่า 700 บาท/ตัน ด้วยการของบฯกลาง 6,500 ล้านบาท หรือดึงเงินกองทุนอ้อยเข้ามาช่วย แต่ต้องไม่ขัดกับข้อตกลง WTO เหตุ “บราซิล” จ้องรัฐบาลไทยอุดหนุนจนบิดเบือนราคาน้ำตาล

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเข้ามาว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชาวไร่อ้อยได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือถึงแนวทางและวิธีการช่วยเหลือหลังจากที่มีการคำนวณราคาค่าอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 2561/2562 เบื้องต้นเฉลี่ยอยู่แค่ 680 บาท/ตัน หรือ”ต่ำกว่า” ปีการผลิตที่ผ่านมามาก โดยที่ประชุมได้สรุปแผนการช่วยเหลือในเบื้องต้นไว้ 2 แนวทาง คือ

1) เงินส่วนต่างที่เก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ประมาน 5 บาท/กก.) หลังลอยตัวราคาน้ำตาลเข้าระบบตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาทนั้นสามารถนำเงินกองทุนส่วนนี้ไปช่วยเหลือให้ชาวไร่อ้อยได้ แต่แนวทางนี้จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเพื่อเห็นชอบและต้องพิจารณาว่า การนำเงินจากกองทุนอ้อยฯเข้าไป “อุดหนุน” ราคาอ้อยขั้นต้นนั้น “จะขัดต่อความตกลงในองค์การการค้าโลก “WTO หรือไม่” แต่ทั้งนี้กองทุนอ้อยฯยังมีหนี้ที่ทำการกู้ยืมมาเพื่อจ่ายค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยก่อนหน้านี้ ดังนั้น เงินที่เก็บเข้ากองทุนอ้อยฯอาจต้องนำมาชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อนและให้ชาวไร่อ้อยรอการชดเชยราคาอ้อยในปีการผลิตถัดไป

2) ให้ของบประมาณกลางปี 2562 ที่เป็น “งบฯฉุกเฉิน” จากรัฐบาล โดยคาดว่าอาจจะต้องใช้เงินจำนวนถึง 6,500 ล้านบาทเพื่อมาจ่ายชดเชยในส่วนของปัจจัยการผลิต อาทิ ค่าปุ๋ย-ค่าน้ำมัน ตามที่ชาวไร่อ้อยร้องขอ แต่จะกำหนดเพดานวงเงินไว้ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไรเพราะบางรายมีอ้อยหลายล้านตัน จึงหวั่นว่าถ้าไม่มีการกำหนดเพดานชาวไร่อ้อยแต่ละรายอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่สมดุลกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ บราซิลซึ่งฟ้องประเทศไทยมีการอุดหนุนราคาอ้อย+น้ำตาลจนเกิดการบิดเบือนราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้น ได้เตรียมเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อติดตามว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยเคยรับปากว่าจะยกเลิกการอุดหนุนนั้น รัฐบาลไทยได้ดำเนินการหรือยัง และ “เพียงพอ” ที่จะให้รัฐบาลบราซิลยุติการฟ้องไทยใน WTO หรือไม่

ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมืองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ภายหลังจากที่กลุ่มชาวไร่อ้อยได้เข้าพบนายอุตตมแล้วว่า ในการหารือที่ประชุมได้เสนอแนวทางไว้หลายแนวทาง เช่น 1) ชาวไร่อ้อยได้เสนอให้กองทุนอ้อยฯกู้เงินเพื่อนำมาช่วยเหลือ 2) ให้รัฐบาลนำงบประมาณกลางที่มีอยู่มาช่วยในส่วนของ “ปัจจัยการผลิต” ซึ่งแนวทางนี้สามารถทำได้ แต่ข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) ระบุไว้ว่า รัฐบาลสามารถนำงบประมาณช่วยสินค้าเกษตรได้ในอัตรา 5-10% ของมูลค่าสินค้าเกษตรนั้น ๆ ในส่วนของปัจจัยการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่าน้ำมัน ค่ายาฆ่าแมลง รวมถึงค่าแรงงาน หากรัฐช่วยเกินกว่า 10% จะถือว่าขัดต่อข้อตกลง WTO ทันที 3) ให้นำเงินจากการเก็บเงินส่วนต่างที่เข้ากองทุนอ้อยฯมาช่วย ซึ่งปัจจุบันเงินส่วนต่างดังกล่าวเก็บเข้ากองทุนมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้จะนำไปจ่าย “ชดเชย” ได้เฉพาะปีการผลิตเก่าของปี 2560/2561 เท่านั้น ขณะที่เงินส่วนต่างเข้ากองทุนที่จะใช้ในปีการผลิต 2561/2562 เพิ่งเริ่มเก็บเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น ในตอนนี้จึงยัง “ไม่มีเงินกองทุน” เข้ามาที่จะนำไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

“กองทุนอ้อยฯคือเงินของชาวไร่สามารถนำออกมาใช้เพื่อช่วยพวกเขาได้ แต่ที่เก็บมาของเก่ามันถูกใช้ไปชดเชยได้เฉพาะของปีการผลิต 2560/61 ส่วนของใหม่เพิ่งเริ่มเก็บคงต้องรอไปจนถึงปีหน้าจนกว่าจะประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วมาคำนวณกันถึงจะรู้ว่า”

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) กล่าวว่า ในฤดูการผลิตปี 2561/62 จะมีโรงงานน้ำตาลทรายเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง จากเดิมมี 54 แห่ง จึงจะมีการประชุม workshop เตรียมความพร้อมในการเปิดหีบอ้อยในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม เพื่อติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยหลังปรับโครงสร้างจากการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย โดยผลผลิตอ้อยปีนี้น่าจะอยู่ที่ 120-125 ล้านตันอ้อยราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในภาวะตกต่ำจากเดิม 16-20 เซนต์/ปอนด์ได้ลดลงเหลือ 10-11 เซนต์/ปอนด์ ขณะที่เงินบาทแข็งค่าอยู่ในระดับ 32.60 บาท ดังนั้น จึงมีผลต่อการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นปี 2561/62 ที่คาดว่า “จะต่ำกว่า 700 บาท/ตันแน่นอน”


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แนวทาง อ้อย ขั้นต้น กู้กองทุน งบรัฐ ราคาน้ำตาล ตกหนัก

view

*

view