สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยุคสมัยของชาวมิลเลนเนียล กับ FA อีกหนึ่งอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

มิลเลนเนียล (Millennials) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ เจเนเรชัน วาย (Gen Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.1980-2000 ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ภาคธุรกิจ และนักการตลาด ให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้ที่เกิดในช่วง 20 ปีนี้ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริโภคที่กลายเป็นกำลังซื้อสำคัญ

ทั่วโลกคาดว่า ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-38 ปีนั้น มีมากกว่า 1,800 ล้านคนจากจำนวนประชากรโลกประมาณ 7,000 ล้านคน ขณะที่ในประเทศไทย ขนาดประชากรกลุ่มมิลเลนเนียล ถือว่ากินสัดส่วนถึง 1 ใน 3 หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน

จากผลการศึกษาของเฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย ในปีนี้ พบว่า กลุ่มมิลเลนเนียล มีมุมมองด้านการใช้ชีวิต และการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนยุคก่อน ยกตัวอย่างเช่น มุมมองที่ว่าแม้ “เงิน” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ “การมีความสุข” กลับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าเงิน ดังนั้น ร้อยละ 67 ของชาวมิลเลนเนียล จึงให้ความสำคัญกับเรื่องการมีสุขภาพกาย และใจที่ดี อันจะนำมาสู่ความสุข นอกจากนี้ ร้อยละ 55 ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเงินอย่างมาก [1] 

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาชีพที่ได้รับความนิยมจนถึงขั้นเป็นหนึ่งอาชีพในฝันของชาวมิลเลนเนียลหลายๆ คนก็คือ FA (Financial Advisor) หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน

ด้วยจุดเด่นของอาชีพ FA คือ ชีวิตไม่ถูกผูกติดกับโต๊ะทำงาน หรือเวลาเข้างาน, สามารถทำรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนประจำ, ได้พบเจอกับผู้คนที่หลากหลายวงการ-อาชีพ และเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในโลกยุคดิสรัปชัน (Disruption) เช่นปัจจุบัน FA จึงเป็นอาชีพที่ท้าทายให้หลายๆ คนก้าวเข้ามาสัมผัส และไขว่คว้าโอกาส


ล่าสุด ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ และภูมิภาค ได้เปิดเผยก้าวสำคัญ เพื่อพลิกโฉมธุรกิจรับดิจิทัล ดิสรัปชัน ด้วยการประกาศช่องทางขายประกันชีวิตใหม่ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (FA - Financial Advisor) เพื่อมุ่งเน้นตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางการเงินของลูกค้ายุคใหม่ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละบุคคล พร้อมเสริมหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ 

โดย SCBLIFE ตั้งเป้าว่า ทีมที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนการเงินและสร้างความมั่นคงในชีวิตตามความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกัน ก็จะตอบโจทย์วิถี และเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของ FA เองที่มีความต้องการดังนี้ คือ

• มีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด กำหนดได้ด้วยตนเอง 
• มีอิสระในการทำงานที่สามารถเลือกได้ทั้งเวลา และสถานที่
• เน้นการขายอย่างมีคุณภาพ คัดสรรผลิตภัณฑ์ และความคุ้มครอง เพื่อการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Need Based Selling) 
• มีคอร์สอบรมที่เน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และการบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพราะ “ดีเอ็นเอ” ของ FA ในแบบของ SCBLIFE คือ คนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการถูกผูกติดกับเงินเดือน และสามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด ชอบอิสระในการทำงาน คนรุ่นใหม่ที่รักการเรียนรู้ และต้องการจะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินระดับมืออาชีพ แสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพ และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคม และประเทศ จากการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะทำให้คนที่เรารัก หรือคนรู้จัก มีการบริหารการเงินของตนเองได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีมีใบอนุญาตตัวแทน (AG license) มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ (IC license) หรือมีประสบการณ์งานขาย บริการ หรือเคยทำงานประกันชีวิต หรือสถาบันการเงิน เช่นหลักทรัพย์ กองทุน ธนาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีความสนใจ ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน กองทุน หลักทรัพย์ ประกันชีวิต ธนาคาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ชอบพบปะผู้คน ก็ถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการเข้าสู่ทีม FA ของ SCBLIFE 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้ที่ โทร.02-257-9394 หรือ http://bit.ly/scblifefapr02

อ้างอิง : 
[1] ทำความเข้าใจพฤติกรรม “มิลเลนเนียลไทย” กลุ่มเป้าหมายแห่งอนาคตที่มาพร้อมความย้อนแย้งในตัวเอง; https://www.brandbuffet.in.th/2018/10/thai-millennial-behavior-fleishman-hillard/


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยุคสมัย #ชาวมิลเลนเนียล #FA #อาชีพในฝัน #คนรุ่นใหม่

view