http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พิพิธภัณฑ์ดิน ศูนย์ฯพิกุลทอง แหล่งศึกษาดินใต้พระบารมี

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดินทำกินในถิ่นทุรกันดาร จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2555 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (The International Union of Soil Science) จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Science) นอกจากนี้ทางองค์การสหประชาชาติ(UN) ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดิน
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดิน


สำหรับหนึ่งในสถานที่ที่เป็นโครงการต้นแบบในการแก้ปัญาเรื่องดินก็คือที่ “ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ตั้งอยู่ที่ ต.ทะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้พระอัจฉริยะภาพ คิดค้นวิธีการที่เรียกว่า“แกล้งดิน” เพื่อแก้ปัญหาดินพรุ หรือ ดินเปรี้ยว ที่เป็นพื้นดินมีสภาพน้ำขัง มีสภาพความเป็นกรดอย่างรุนแรง ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพ จนสามารถใช้เพาะปลูก ทำการเกษตรได้

ลักษณะของดินประเภทต่างๆ
ลักษณะของดินประเภทต่างๆ


นอกจากนี้ที่ศูนย์ฯพิกุลทอง ยังได้มีการจัดทำสร้าง“พิพิธภัณฑ์ดิน”ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดินที่สำคัญของเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับดินในจังหวัดนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์ดิน จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559 ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรด้านดินตามรอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

พิพิธภัณฑ์ดิน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพทางด้านดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงแบ่งเบาพระราชภาระสนองเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ดินของจริงที่นำมาจัดแสดง
ดินของจริงที่นำมาจัดแสดง


ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่องราวความสำคัญของดิน ลักษณะดินที่ดีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างไร, ดินนา ดินไร่ ดินสวน ที่ดีเป็นอย่างไร, การลักษณะชุดดินต่างๆที่พบในจังหวัดนราธิวาส และชุดดินที่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ชุดดินมูโน๊ะ ชุดดินระแงะ ชุดดินกาบแดง และชุดดินนราธิวาส เป็นต้น

บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ดิน
บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ดิน


นอกจากนี้ก็ยังจัดแสดง ลักษณะของดินประเภทต่างๆ โดยมีการนำดินของจริง ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎร และดำเนินด้านการพัฒนาดินในที่ต่างๆ มาจัดแสดงเปรียบเทียบกัน อาทิ ดินที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ดินพรุยาเจา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส,ดินที่ภูพาน จ.สกลนคร,ดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้มอ.โพธาราม จ.ราชบุรี และดินที่ศูนย์ฯพิกุลทอง จ.นราธิวาสเป็นต้น

ส่วนจัดแสดงเรื่องราวป่าพรุ
ส่วนจัดแสดงเรื่องราวป่าพรุ


รวมถึงนำเสนอเรื่องราวของป่าพรุ ลักษณะการเกิดพรุ ดินมีปัญหาในพื้นที่พรุ และตัวอย่างชุดดินในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งเป็นการนำดินของจริงในพื้นที่ต่างๆ มาจัดแสดงให้ชมกัน 

ส่วนในช่วงบริเวณทางออกก็จะมีโซนจัดจำหน่ายผลิภัณฑ์จากทางศูนย์ฯพิกุลทอง และของที่ระลึกในชุมชนภายใต้ชื่อร้าน “พิกุลทอง” ให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นที่ระลึกกัน


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : #พิพิธภัณฑ์ดิน #ศูนย์ฯพิกุลทอง #แหล่งศึกษาดิน  พระบารมี

view

*

view