http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สำรวจตลาดคน’ดิจิทัล’ ปี’62 แข่งเดือด บริษัทอัพเงินเดือนเพิ่ม 40%

จากประชาชาติธุรกิจ

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส สำรวจเงินเดือน และแนวโน้มการจ้างงานปี 2562 ของไทย เผยแทบทุกสายงานและอาชีพต้องการคนมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ระบุสายงานซัพพลายเชนและจัดซื้อจะได้อัพเงินเดือนเพิ่ม30-40% ขณะที่สายธนาคารต้องการเสริมทัพในการทำแพลตฟอร์มใหม่ ๆ

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) สำรวจเงินเดือน และแนวโน้มการจ้างงานปี 2562 ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจของภาพรวมตลาดการจ้างงาน ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงลักษณะความต้องการคนของแต่ละสายงาน

ตลาดภูมิภาคต้องการ Glocal 

“แกริต บุคกาต” กรรมการผู้จัดการ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทยและเวียดนาม ฉายภาพว่าท่ามกลาง digital disruption ส่งผลให้ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถด้านดิจิทัล ทั้งในเชิงการตลาดและไอที โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีด้าน AI, big data, cybersecurity และ e-Commerce

“การสรรหาบุคลากรจะเน้นไปที่การดึงดูดแรงงานท้องถิ่นที่มีลักษณะ glocal มาทำงานด้วย กล่าวคือ เป็นคนท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติมาก่อน ทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ”

Work-life Balance สำคัญสุด

ผลการสำรวจยังพบอีกว่าตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ front office หรือต้องพบปะลูกค้า เช่น การตลาด หรือฝ่ายขาย หากต้องการย้ายงาน เงินเดือนใหม่ต้องสูงกว่าเงินเดือนเดิม 20-30% ขณะที่อัตราการเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยของผู้ย้ายงานในตำแหน่งงาน back office อย่างการเงิน เอชอาร์ จะอยู่ที่ 15-20%

สำหรับปัจจัยที่ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานมี 4 ประเด็น อันดับแรกคือ work-life balance ความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ถัดมาคือเรื่องค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังมองถึงการได้รับการส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการเทรนนิ่ง และโอกาสในการทำงาน หรือ career path

ทักษะดิจิทัลแทรกซึมทุกอาชีพ

ในส่วนของทักษะที่ทุกสายอาชีพต้องการคือด้านดิจิทัล โดยต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเดิม และมีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผสมผสานกันด้วย ยกตัวอย่างสายงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการคนที่สามารถเทรนนิ่งพนักงานให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้ หรือเป็นคนที่เคยอยู่ในองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก manual มาสู่ดิจิทัล

“เพราะเขารู้ว่าควรจะสื่อสารอย่างไร เพื่อให้คนในองค์กรไม่ต่อต้าน และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามเป้าหมาย”

ขณะที่สายงานการเงินและธนาคาร ถึงแม้จะมีการทยอยปิดสาขา แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำธุรกรรมจะลดลง โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะปรับรูปแบบไปเป็นการขอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ธนาคารต้องการคนที่มีความรู้ด้านดิจิทัลมาเสริมทัพในการทำแพลตฟอร์มใหม่ ๆ

นอกจากนี้ สายงานซัพพลายเชนและจัดซื้อ ต้องการคนมาช่วยวางแผนระบบให้มีความเป็นโกลบอลมากขึ้น ทั้งด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุน และสามารถส่งของไปถึงลูกค้าให้เร็วที่สุด โดยจากการสำรวจพบว่าคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลในสายงานนี้จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 30-40% 

สายงานขาย-ตลาดเติบโตแรง

ผลสำรวจของโรเบิร์ต วอลเทอร์สยังระบุด้วยว่ากลุ่มงานที่จะสดใสในปีหน้าคือสายงานขายและการตลาด ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพนักงานขายและการตลาดที่สามารถนำทักษะดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ทั้งระบบ tracking, การซื้อสินค้า หรือการติดตามยอดขาย รวมถึงการสื่อสารไปถึงผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานต้องการพนักงานขายที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นขยายตัวเข้ามาในไทยอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังต้องการคนที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติด้วย เพราะตอนนี้บริษัทไทยจำนวนมากมีการขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ

งานด้านกฎหมายบูม

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตาคือ นักกฎหมาย ซึ่งจะเป็นตำแหน่งงานใหม่ในปีหน้าของบริษัทต่าง ๆ จากเดิมที่องค์กรไม่มีการว่าจ้างนักกฎหมายเข้าไปอยู่ในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของคอนแทร็กต์หรือรายโปรเจ็กต์
แต่ด้วยการทำธุรกิจต้องเกี่ยวพันกับหลายกฎหมาย เช่น การจัดทำสัญญาเชิงพาณิชย์, กฎหมายแรงงาน, การลงทุน, การควบรวมกิจการ, การบริหารความเสี่ยง โดยบางสัญญา หรือนิติกรรมต้องการคำแนะนำทันทีในการตัดสินใจ ส่งผลให้บริษัทต้องการมีนักกฎหมายประจำองค์กรเลย

เพราะนักกฎหมายจากสำนักกฎหมายอาจไม่เข้าใจธุรกิจของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง การมีนักกฎหมายของตัวเองก็เหมือนกับการรับพนักงานที่ต้องเรียนรู้ถึงลักษณะธุรกิจของบริษัทด้วย ขณะเดียวกัน องค์กรต้องการคนแบบ all in one หรือคนคนเดียวที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายหลายสาขา โดยบริษัทจะว่าจ้างนักกฎหมายอย่างน้อย 1 คนเข้าไปอยู่ในองค์กร ซึ่งเทรนด์นี้จะเห็นชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : #สำรวจตลาด คนดิจิทัล ปี’62 แข่งเดือด เงินเดือนเพิ่ม

view

*

view