http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

บทเรียนจากการไม่อ่านข้อมูลการลงทุน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จารุพรรณ อินทรรุ่ง
ก.ล.ต. คู่คิดนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


เรื่องราวดี ๆ ในวันนี้ ที่เก็บมาฝากคุณผู้อ่าน เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนคุณภาพสองท่าน ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ชนิดชนะตลาดกันปีละ 100-200% เคล็ดลับการลงทุนทั้งสองท่านบอกตรงกันว่าอยู่ที่ “อ่าน อ่าน และก็อ่าน ข้อมูลการลงทุน” ค่ะ ฟัง ๆ แล้วก็เหมือนไม่มีอะไรใหม่ เพราะทุกคนทราบดีว่าการอ่าน และติดตามข้อมูลการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทำมักสวนทางกัน การลงทุนเลยไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

สิ่งที่น่าสนใจและสมควรเป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนคุณภาพทั้ง สองท่านนั้น คือ ในอดีตพวกเขาก็เป็นผู้ลงทุนธรรมดาเหมือนคุณ ๆ ค่ะ ไม่ใช่ยอดมนุษย์เก่งฉกาจอัจฉริยะมาจากไหน ด้านการศึกษาก็ไม่ได้จบเรื่องการเงินการลงทุนมาโดยตรง ตัดสินใจซื้อหุ้นทีก็อาศัย “verb to เดา” บวกความชอบส่วนตัวเป็นหลัก แล้ววันหนึ่ง ผลลัพธ์จากวิธีการแบบนี้ก็ทำให้พวกเขาผิดหวังกันไปมิใช่น้อย

ผิดที่ตัดสินใจบน “ความเชื่อ&ความชอบ”
ผู้ลงทุนท่านแรกเริ่มจาก การลงทุนในหุ้นกลุ่มอาหารตัวหนึ่ง เพราะความชอบเนื่องจากเห็นว่า อาหารเป็นปัจจัย 4 ซึ่งอย่างไรคนก็ต้องกินอยู่เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น ธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี ต่อมาไข้หวัดนกเริ่มระบาด แนวโน้มธุรกิจของหุ้นตัวที่เขาลงทุนอยู่เริ่มแย่ลงจากรายได้ที่ลดลงต่อ เนื่องทุกไตรมาส ราคาหุ้นก็ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน แต่เขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าขาดทุนไม่เป็นไร เพราะยังหวังเงินปันผลซึ่งจะจ่ายถึง 50% ของกำไรสุทธิ

ในที่สุด กว่าความจริงจะออกมาว่า บริษัทขาดทุนไม่มีเงินมาจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นในปีนั้น ราคาหุ้นก็รูดต่ำลงไปมากจนเขาต้องตัดใจขายขาดทุนไปกว่า 30%

บทเรียนครั้งนั้น เขาพบว่า หากเขา อ่านงบการเงิน เป็น เขาคงรู้ก่อนแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินเยอะ แถมรายได้ลดลงเรื่อย ๆ ไม่น่าจะมีเงินสดพอที่จะมาจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งยังมีเงินไม่พอในการดำเนินธุรกิจจนต้องเพิ่มทุนด้วย หลังจากนั้น เขาจึงเริ่มฝึกฝนตัวเองจนสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้สามารถเลือกซื้อหุ้นที่มีคุณภาพดีขึ้น แหล่งข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่เขาชอบดูเป็นพิเศษ อยู่ ในแบบ 56-1 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) ดูได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th <http://www.sec.or.th> (ตรงเมนู shortcut ค่ะ)

 พลาดตรงไม่ดูความเห็นผู้สอบบัญชี
ส่วนผู้ลงทุน คุณภาพอีกท่านหนึ่งไม่เชิงว่าไม่อ่านข้อมูลการลงทุนค่ะ แต่เหมือนว่าอ่านไม่ครบถ้วนมากกว่า เขาเล่าว่า ตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต เพราะเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนมีตัวเลขกำไรน่าสนใจมาก ปรากฏว่า ไม่ได้ดูข้อมูลสำคัญ คือ ไม่ได้ดูความเห็นของผู้สอบบัญชีที่แสดงต่อความถูกต้องของงบการเงินบริษัทใน หน้ารายงานสอบทานงบการเงินค่ะ โดยกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีบอกไว้ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลงบการ เงินดังกล่าว แต่เผอิญเขา “ไม่ได้เปิดรับสัญญาณ” กว่าจะได้ทราบว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ก็ตอนที่มีข่าว ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบ และราคาหุ้นลดลงมาจนในที่สุด ต้องตัดใจขายขาดทุน หลังจากนั้น เขาตั้งใจไว้เลยค่ะว่าถ้าจะลงทุนหุ้นตัวไหน จะต้องดูข้อมูลรายละเอียดของบริษัททุกหน้า เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นงบการเงิน เขาจะพลิกไปที่หน้าความเห็นผู้สอบบัญชีก่อนเข้าไปดูรายละเอียดข้างในค่ะ
 เคล็ด ลับความสำเร็จ “พึ่งพิงข้อมูลจากการอ่านและวิเคราะห์” 

จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานั้นเอง กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ลงทุนทั้งสองท่านกลับมาทบทวนหาสาเหตุและทาง แก้ไข โดยให้ความสำคัญกับการอ่านข้อมูลการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก เพราะบทเรียนจากการไม่อ่านข้อมูลการลงทุน หรืออ่านไม่ครบถ้วนนั้น พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำให้การลงทุนของเขาพลาดเป้า ล้มเหลวอย่างไรบ้าง

ก่อนจากกันวันนี้ มี เคล็ดลับการลงทุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ จากทั้งสองท่านมาฝากกันค่ะว่า       อย่าเชื่อข่าวลือ อย่าดูเพียงข้อมูลตัวเลขในอดีต อย่าหวังเก็งกำไร แต่ให้พึ่งพิงการอ่านข้อมูลการลงทุนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากแบบ 56-1 งบการเงิน รายงานประจำปี ข่าวบริษัทในหนังสือพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำข้อมูลที่อ่านและศึกษามาไปวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ อย่างหุ้นกลุ่มวัฏจักรที่ผลประกอบการและราคาขึ้นลงเป็นรอบ ๆ เช่น กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นั้น  ควรจะเข้าลงทุนเมื่อใด หรือการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถานการณ์รอบตัวได้ เช่น เมื่อเกิดภาวะโลกร้อน บริษัทที่ขายเครื่องดื่มและบริษัทที่ขายแอร์ก็น่าจะได้ประโยชน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนและเป็นผู้ ลงทุนที่ชนะตลาดได้เช่นกัน และ ถ้าคุณไม่พร้อม ที่จะศึกษาและติดตามข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ ขอแนะนำให้ลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ จะเหมาะกว่าค่ะ

view

*

view