http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

บทเรียนจากการไม่อ่านข้อมูลการลงทุน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จารุพรรณ อินทรรุ่ง
ก.ล.ต. คู่คิดนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


เรื่องราวดี ๆ ในวันนี้ ที่เก็บมาฝากคุณผู้อ่าน เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนคุณภาพสองท่าน ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ชนิดชนะตลาดกันปีละ 100-200% เคล็ดลับการลงทุนทั้งสองท่านบอกตรงกันว่าอยู่ที่ “อ่าน อ่าน และก็อ่าน ข้อมูลการลงทุน” ค่ะ ฟัง ๆ แล้วก็เหมือนไม่มีอะไรใหม่ เพราะทุกคนทราบดีว่าการอ่าน และติดตามข้อมูลการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่รู้กับสิ่งที่ทำมักสวนทางกัน การลงทุนเลยไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

สิ่งที่น่าสนใจและสมควรเป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ลงทุนคุณภาพทั้ง สองท่านนั้น คือ ในอดีตพวกเขาก็เป็นผู้ลงทุนธรรมดาเหมือนคุณ ๆ ค่ะ ไม่ใช่ยอดมนุษย์เก่งฉกาจอัจฉริยะมาจากไหน ด้านการศึกษาก็ไม่ได้จบเรื่องการเงินการลงทุนมาโดยตรง ตัดสินใจซื้อหุ้นทีก็อาศัย “verb to เดา” บวกความชอบส่วนตัวเป็นหลัก แล้ววันหนึ่ง ผลลัพธ์จากวิธีการแบบนี้ก็ทำให้พวกเขาผิดหวังกันไปมิใช่น้อย

ผิดที่ตัดสินใจบน “ความเชื่อ&ความชอบ”
ผู้ลงทุนท่านแรกเริ่มจาก การลงทุนในหุ้นกลุ่มอาหารตัวหนึ่ง เพราะความชอบเนื่องจากเห็นว่า อาหารเป็นปัจจัย 4 ซึ่งอย่างไรคนก็ต้องกินอยู่เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น ธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี ต่อมาไข้หวัดนกเริ่มระบาด แนวโน้มธุรกิจของหุ้นตัวที่เขาลงทุนอยู่เริ่มแย่ลงจากรายได้ที่ลดลงต่อ เนื่องทุกไตรมาส ราคาหุ้นก็ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน แต่เขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าขาดทุนไม่เป็นไร เพราะยังหวังเงินปันผลซึ่งจะจ่ายถึง 50% ของกำไรสุทธิ

ในที่สุด กว่าความจริงจะออกมาว่า บริษัทขาดทุนไม่มีเงินมาจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นในปีนั้น ราคาหุ้นก็รูดต่ำลงไปมากจนเขาต้องตัดใจขายขาดทุนไปกว่า 30%

บทเรียนครั้งนั้น เขาพบว่า หากเขา อ่านงบการเงิน เป็น เขาคงรู้ก่อนแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินเยอะ แถมรายได้ลดลงเรื่อย ๆ ไม่น่าจะมีเงินสดพอที่จะมาจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งยังมีเงินไม่พอในการดำเนินธุรกิจจนต้องเพิ่มทุนด้วย หลังจากนั้น เขาจึงเริ่มฝึกฝนตัวเองจนสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้สามารถเลือกซื้อหุ้นที่มีคุณภาพดีขึ้น แหล่งข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่เขาชอบดูเป็นพิเศษ อยู่ ในแบบ 56-1 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) ดูได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th <http://www.sec.or.th> (ตรงเมนู shortcut ค่ะ)

 พลาดตรงไม่ดูความเห็นผู้สอบบัญชี
ส่วนผู้ลงทุน คุณภาพอีกท่านหนึ่งไม่เชิงว่าไม่อ่านข้อมูลการลงทุนค่ะ แต่เหมือนว่าอ่านไม่ครบถ้วนมากกว่า เขาเล่าว่า ตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต เพราะเห็นว่าในงบกำไรขาดทุนมีตัวเลขกำไรน่าสนใจมาก ปรากฏว่า ไม่ได้ดูข้อมูลสำคัญ คือ ไม่ได้ดูความเห็นของผู้สอบบัญชีที่แสดงต่อความถูกต้องของงบการเงินบริษัทใน หน้ารายงานสอบทานงบการเงินค่ะ โดยกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีบอกไว้ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลงบการ เงินดังกล่าว แต่เผอิญเขา “ไม่ได้เปิดรับสัญญาณ” กว่าจะได้ทราบว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ก็ตอนที่มีข่าว ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบ และราคาหุ้นลดลงมาจนในที่สุด ต้องตัดใจขายขาดทุน หลังจากนั้น เขาตั้งใจไว้เลยค่ะว่าถ้าจะลงทุนหุ้นตัวไหน จะต้องดูข้อมูลรายละเอียดของบริษัททุกหน้า เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นงบการเงิน เขาจะพลิกไปที่หน้าความเห็นผู้สอบบัญชีก่อนเข้าไปดูรายละเอียดข้างในค่ะ
 เคล็ด ลับความสำเร็จ “พึ่งพิงข้อมูลจากการอ่านและวิเคราะห์” 

จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานั้นเอง กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ลงทุนทั้งสองท่านกลับมาทบทวนหาสาเหตุและทาง แก้ไข โดยให้ความสำคัญกับการอ่านข้อมูลการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก เพราะบทเรียนจากการไม่อ่านข้อมูลการลงทุน หรืออ่านไม่ครบถ้วนนั้น พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำให้การลงทุนของเขาพลาดเป้า ล้มเหลวอย่างไรบ้าง

ก่อนจากกันวันนี้ มี เคล็ดลับการลงทุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ จากทั้งสองท่านมาฝากกันค่ะว่า       อย่าเชื่อข่าวลือ อย่าดูเพียงข้อมูลตัวเลขในอดีต อย่าหวังเก็งกำไร แต่ให้พึ่งพิงการอ่านข้อมูลการลงทุนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากแบบ 56-1 งบการเงิน รายงานประจำปี ข่าวบริษัทในหนังสือพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำข้อมูลที่อ่านและศึกษามาไปวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ อย่างหุ้นกลุ่มวัฏจักรที่ผลประกอบการและราคาขึ้นลงเป็นรอบ ๆ เช่น กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ นั้น  ควรจะเข้าลงทุนเมื่อใด หรือการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถานการณ์รอบตัวได้ เช่น เมื่อเกิดภาวะโลกร้อน บริษัทที่ขายเครื่องดื่มและบริษัทที่ขายแอร์ก็น่าจะได้ประโยชน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนและเป็นผู้ ลงทุนที่ชนะตลาดได้เช่นกัน และ ถ้าคุณไม่พร้อม ที่จะศึกษาและติดตามข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ ขอแนะนำให้ลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ จะเหมาะกว่าค่ะ

view

*

view