http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,018
เปิดเพจ23,727,012

ระวังผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2552 ก็ถึงช่วงเวลาการยื่นงบดุลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กรมสรรพากร
   
เพราะนับต่อจากนี้ไปจนวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 กรรมการบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลายต้องปฏิบัติการเกี่ยว กับงบดุล และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 แล้วแต่กรณี
   
ในปีนี้วันที่ครบ 150 วันที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 คือวันที่ 30 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงขยายเวลาออกไปให้ตรงกับการยื่นงบดุล คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
   
ในหลายปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้เคยมีหนังสือเตือนท่านผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวังและพยายาม ติดตามตรวจตราในการจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีว่า ปรากฏว่ามีบางบริษัทห้างร้านได้ว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย บัญชี รายงานตามประมวลรัษฎากร และให้ผู้รับจ้างยื่นแบบแสดงรายการภาษี พร้อมทั้งใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
   
โดยจากการตรวจพบว่า มีหลายกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้จัดทำบัญชี และยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างอาจไม่รู้ถึงความผิดพลาดนั้น ๆ แต่ต้องก้มหน้ารับภาระภาษี (กรรม) และเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
   
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาประเด็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว ในปีนี้จึงขอนำคำเตือนของกรมสรรพากรมาเรียกแจ้งท่านผู้ประกอบการอีกครั้ง หนึ่ง ดังนี้
   
1. เลือกใช้บริการจากผู้รับจ้างทำบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง
   
2. เรียกเอกสารพร้อมสมุดบัญชีและรายงานมาตรวจดูทุกเดือนว่ามีการจัดทำบัญชีเป็น ปัจจุบันหรือไม่ ใช้เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการ
   
3. หากมีการชำระภาษีอากรใด ๆ ให้เรียกดูต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากร และสำเนาแบบแสดงรายการภาษี พร้อมทั้งงบการเงินจากผู้รับจ้างทำบัญชี และจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการทุกครั้ง
   
4. ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ผู้ประกอบการควรตรวจดูรายการที่ต้องแจ้งในแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
   
5. ผู้ประกอบการพึงตรวจดูว่าไม่มีการใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการไม่ได้ มีการซื้อสินค้า หรือใช้บริการจริงในการลงบัญชีและรายงานตามประมวลรัษฎากร
   
6. ตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดให้ตรงกับมูลค่าที่มีอยู่จริงและตรงตาม รายงานสินค้าและวัตถุดิบ.

view

*

view