http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,437,065
เปิดเพจ24,273,687

ระวังผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2552 ก็ถึงช่วงเวลาการยื่นงบดุลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กรมสรรพากร
   
เพราะนับต่อจากนี้ไปจนวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 กรรมการบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลายต้องปฏิบัติการเกี่ยว กับงบดุล และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 แล้วแต่กรณี
   
ในปีนี้วันที่ครบ 150 วันที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 คือวันที่ 30 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงขยายเวลาออกไปให้ตรงกับการยื่นงบดุล คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
   
ในหลายปีที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้เคยมีหนังสือเตือนท่านผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวังและพยายาม ติดตามตรวจตราในการจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีว่า ปรากฏว่ามีบางบริษัทห้างร้านได้ว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย บัญชี รายงานตามประมวลรัษฎากร และให้ผู้รับจ้างยื่นแบบแสดงรายการภาษี พร้อมทั้งใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
   
โดยจากการตรวจพบว่า มีหลายกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้จัดทำบัญชี และยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างอาจไม่รู้ถึงความผิดพลาดนั้น ๆ แต่ต้องก้มหน้ารับภาระภาษี (กรรม) และเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
   
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาประเด็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว ในปีนี้จึงขอนำคำเตือนของกรมสรรพากรมาเรียกแจ้งท่านผู้ประกอบการอีกครั้ง หนึ่ง ดังนี้
   
1. เลือกใช้บริการจากผู้รับจ้างทำบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง
   
2. เรียกเอกสารพร้อมสมุดบัญชีและรายงานมาตรวจดูทุกเดือนว่ามีการจัดทำบัญชีเป็น ปัจจุบันหรือไม่ ใช้เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการ
   
3. หากมีการชำระภาษีอากรใด ๆ ให้เรียกดูต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากร และสำเนาแบบแสดงรายการภาษี พร้อมทั้งงบการเงินจากผู้รับจ้างทำบัญชี และจัดเก็บไว้ ณ สถานประกอบการทุกครั้ง
   
4. ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ผู้ประกอบการควรตรวจดูรายการที่ต้องแจ้งในแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
   
5. ผู้ประกอบการพึงตรวจดูว่าไม่มีการใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการไม่ได้ มีการซื้อสินค้า หรือใช้บริการจริงในการลงบัญชีและรายงานตามประมวลรัษฎากร
   
6. ตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดให้ตรงกับมูลค่าที่มีอยู่จริงและตรงตาม รายงานสินค้าและวัตถุดิบ.

view

*

view