http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พระราชดำรัสในหลวง ให้รมต.ซื่อสัตย์เสียสละ อย่าแก่งแย่ง

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ในหลวงมีพระ ดำรัส แก่รัฐมนตรีใหม่ ให้ตั้งใจจริง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประเทศและประชาชน ถ้ามีคนขวาง ก็อย่าใส่ใจ และอย่าแก่งแย่งกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน ออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรววัฒนธรรม นายวีระชัย วีระเมธีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในโอกาสนี้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายสมชาย พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

จากนั้นจึงทรงมีพระราชดำรัส "บัดนี้ ท่านได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้ว โดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่สำหรับให้งานของประเทศ ซึ่งเป็นการดี เพราะว่าจะต้องมีคนที่จะช่วยกันทำหน้าที่รัฐมนตรี และแสดงตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง เพราะว่าบ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่โดยความซื่อสัตย์ โดยความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การทำงานรัฐมนตรีจะต้องทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หมายความว่าจะต้องทำตามด้วยความเสียสละ เพื่อให้งานไปโดยดี ตามตั้งใจจริงๆ ประเทศชาติก็ทำงานได้ดี จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติทำไปด้วยดี คือหมายความว่าแต่ละคนจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และแสดงความเสียสละ หมายถึงว่า จะต้องทำงานโดยตั้งใจ เพื่อส่วนรวม ทำตั้งใจดี ด้วยความตั้งใจจริงๆ คือ ไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ก็ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆ โดยทำงานด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม อาจจะยากหน่อย แต่ว่าจะต้องทำให้ได้ ถ้าทำได้ นับว่าท่านได้ช่วยเหลือบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน ถ้าทำได้อย่างนี้ ชาวบ้าน หมายถึงประชาชนจะอยู่ได้มีความสุข ท่านเองก็จะมีความสุข

ถ้ากระทำด้วยความตั้งใจดี ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนว่าจะทำและขอให้ทำได้ตามที่ตั้งใจ แล้วก็ท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม หมายความว่าท่านเองก็จะได้ทำเพื่อท่านเอง เพื่อท่านจะได้ทำหน้าที่ ท่านมีโอกาสที่จะทำ ท่านมีโอกาสทำเป็นจุดหมายสูงสุด ก็ขอให้ท่านได้ทำสำเร็จ ถ้าท่านทำสำเร็จ ก็หมายความว่างานที่ท่านทำซึ่งมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อบ้านเมือง และเพื่อความชื่อเสียงของบ้านเมือง ถ้าท่านทำได้แล้ว ท่านได้ทำสิ่งที่สูงสุด ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จ มีคนขัดขวางก็ ท่านไม่ต้องเอาใจใส่ ท่านต้องเอาใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จ ถ้าทำได้ก็นับว่าท่านได้ทำด้วย ความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้จริง ความสำเร็จนี้จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง แก่ประชาชนทั้งหมด ถ้ามีคนขัดขวางก็ไม่ต้องใส่ใจ ท่านต้องเอาใจใส่แต่งานที่ดี ที่ท่านทำสำหรับส่วนรวม ถ้าทำได้ก็นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้"


 

ในหลวงรับสั่งให้รมต.ทำงานซื่อสัตย์

จาก โพสต์ทูเดย์   

07 มิถุนายน 2553 เวลา 20:11 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯนำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯเพื่อถวาย สัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม นายวีระชัย วีระเมธีรกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์รมว.อุตสาหกรรม

ในโอกาสนี้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายสมชาย พฤฒิกัลป์ ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรีดัง นี้

บัดนี้ ท่านได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้ว โดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่สำหรับให้งานของประเทศ ซึ่งเป็นการดี เพราะว่าจะต้องมีคนที่จะช่วยกันทำหน้าที่รัฐมนตรี และแสดงตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง เพราะว่า บ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่โดยความซื่อสัตย์ โดยความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การทำงานรัฐมนตรีจะต้องทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หมายความว่าจะต้องทำตามด้วยความเสียสละ เพื่อให้งานไปโดยดี ตามตั้งใจจริงๆ ประเทศชาติก็ทำงานได้ดี จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติทำไปด้วยดี

คือหมายความว่าแต่ละคนจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และแสดงความเสียสละ หมายถึงว่า จะต้องทำงานโดยตั้งใจ เพื่อส่วนรวม ทำตั้งใจดี ด้วยความตั้งใจจริงๆ คือ ไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ก็ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆ โดยทำงานด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม อาจจะยากหน่อย แต่ว่าจะต้องทำให้ได้ ถ้าทำได้ นับว่าท่านได้ช่วยเหลือบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน ถ้าทำได้อย่างนี้ ชาวบ้าน หมายถึงประชาชนจะอยู่ได้มีความสุข ท่านเองก็จะมีความสุข

ถ้ากระทำด้วยความตั้งใจดี ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนว่าจะทำและขอให้ทำได้ตามที่ตั้งใจ แล้วก็ท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม หมายความว่าท่านเองก็จะได้ทำเพื่อท่านเอง เพื่อท่านจะได้ทำหน้าที่ ท่านมีโอกาสที่จะทำ ท่านมีโอกาสทำเป็นจุดหมายสูงสุด ก็ขอให้ท่านได้ทำสำเร็จ

ถ้าท่านทำสำเร็จ ก็หมายความว่างานที่ท่านทำซึ่งมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อบ้านเมือง และเพื่อความชื่อเสียงของบ้านเมือง ถ้าท่านทำได้แล้ว ท่านได้ทำสิ่งที่สูงสุด ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จ มีคนขัดขวางก็ ท่านไม่ต้องเอาใจใส่ ท่านต้องเอาใจใส่แต่งานที่ดี ที่ท่านจะทำสำหรับส่วนรวม ถ้าทำได้ก็นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้

และความสำเร็จนี้จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง แก่ประชาชนทั้งหมด แม้แต่คนที่เป็นฝ่ายค้านท่าน ถ้าท่านทำงานด้วยความตั้งใจดี งานก็จะสำเร็จดี บ้านเมืองจะก้าวหน้า บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข ท่านเองก็จะมีความสุข ก็ขอให้ท่านทำงานด้วยความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้า มีความสงบสุข ตามที่ท่านตั้งใจไว้

Tags : พระราชดำรัสในหลวง รมต. ซื่อสัตย์ เสียสละ อย่าแก่งแย่ง

view

*

view