http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,398,376
เปิดเพจ24,231,607

เปิดจม.คณิตถึงมาร์ค เหตุลึกสอบแดงเผาเมืองสะดุด

จาก โพสต์ทูเดย์

เปิดจม.คณิตถึงมาร์ค เหตุลึกสอบแดงเผาเมืองสะดุด

โดย ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

“กระผมจึงมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือ กับหลายฝ่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย( Stake Holders )  เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งประเด็นที่จะพิจารณาตรวจสอบยังมีความสลับซับซ้อน มีความเกี่ยวเนื่องยึดโยงถึงกันในห้วงระยะเวลาต่างๆ จึงเป็นการยากที่ตัวกระผมเองในฐานะประธานฯ จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประเด็นที่จะตรวจสอบได้โดยลำพังเว้นแต่จะได้ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม"

หมายเหตุ นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหาคณะกรรมการอิสระฯ โดยนายกฯนำเข้าที่ประชุมครม.เป็นวาระพิจารณาจรเรื่องที่2ซึ่งมีเนื้อหาน่า สนใจดังนี้

กระผมขอกราบเรียนว่ากระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่คณะรัฐมนตรีได้กรุณาให้ ความไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการดังกล่าวข้างต้น และกระผมรับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทย

 

คณิต ณ นคร

แต่อย่างไรก็ตาม กระผมใคร่ขอกราบเรียนว่า ภารกิจ 2 ประการที่ได้รับมอบหมายคือ ประการที่หนึ่งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประการที่สองการสรรหาคณะ กรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนนการได้ภายในห้วงเวลาที่กำหนด

ในภารกิจประการแรกเนื่องจากกระผมเข้าใจว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ตามที่คณะรัฐมมนตรีมอบหมาย มิใช่เพียงเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 25532 เท่านั้น  เพราะการดำเนินการในกรอบดังกล่าวย่อมไม่เพียงพอที่จะนำมาสรุปและแสวงหา ทางออกในการปรองดองของชาติตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดได้  แต่เป็นการดำเนินการในการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุ ที่นำมาสู่ความขัดแย้งเพื่อนำบ้านเมืองไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งเป็นแนวทางในรูปแบบของ Truth and Reconciliation ( TRC ) ที่มีการใช้ในหลายประเทศที่เคยมีความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงทางการ เมือง  ซึ่งกรรมการในลักษณะนี้มีขั้นตอนการดำเนินการกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การแสวงหาความจริงในกรอบที่กว้างขึ้นไปจนถึงกระบวนการเยียวยา เพื่อการปรองดอง

จากกรอบอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางดังกล่าวกระผมจึงมีความจำเป็น ต้องปรึกษาหารือกับหลายฝ่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย( Stake Holders )  เป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นที่จะพิจารณาตรวจสอบยังมีความสลับซับซ้อน มีความเกี่ยวเนื่องยึดโยงถึงกันในห้วงระยะเวลาต่างๆ จึงเป็นการยากที่ตัวกระผมเองในฐานะประธานฯ จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประเด็นที่จะตรวจสอบได้โดยลำพัง เว้นแต่จะได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่แนวทางการทำงานที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการชุดนี้สามรรถดำเนินการตามภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

สำหรับภารกิจประการที่สองในการเสนอชื่อกรรมการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ ตารมกรอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นเรื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลโดย ตรงต่อความสำเร็จของภารกิจโดยรวม จึงจำเป็นต้องพิจารณาโดยรอบคอบและปรึกษาหารือกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังไม่ได้ข้อยุติในขณะนี้ เนื่องจากการกำหนดองค์ประกอบมีแนวทางในการพิจารณาหลายแบบ อาทิ การให้คู่ขัดแย้งเข้ามาร่วมในคณะกรรมการ หรือการให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ามาร่วมเป็นองค์คณะหรือจะ ใช้กรรมการที่มาจากนักวืชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมยอมรับ  เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละแบบที่กล่าวไปนั้น  ต่างก็มีผลดีและผลเสียแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กระผมก็จะได้พิจารณานำเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อไป

ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนไปแล้วข้างต้น กระผมจึงขอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรื่อง นี้ออกไปอีก15วัน และขอกราบเรียนว่า กระผมตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของสาธารณชนที่จะได้ทราบ ความคืบหน้าของคณะกรรมการ ขอเรียนยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด.

view

*

view