หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 20,001,745
Page Views 23,575,841
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

เปิดจม.คณิตถึงมาร์ค เหตุลึกสอบแดงเผาเมืองสะดุด

จาก โพสต์ทูเดย์

เปิดจม.คณิตถึงมาร์ค เหตุลึกสอบแดงเผาเมืองสะดุด

โดย ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

“กระผมจึงมีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือ กับหลายฝ่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย( Stake Holders )  เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งประเด็นที่จะพิจารณาตรวจสอบยังมีความสลับซับซ้อน มีความเกี่ยวเนื่องยึดโยงถึงกันในห้วงระยะเวลาต่างๆ จึงเป็นการยากที่ตัวกระผมเองในฐานะประธานฯ จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประเด็นที่จะตรวจสอบได้โดยลำพังเว้นแต่จะได้ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม"

หมายเหตุ นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหาคณะกรรมการอิสระฯ โดยนายกฯนำเข้าที่ประชุมครม.เป็นวาระพิจารณาจรเรื่องที่2ซึ่งมีเนื้อหาน่า สนใจดังนี้

กระผมขอกราบเรียนว่ากระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่คณะรัฐมนตรีได้กรุณาให้ ความไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการดังกล่าวข้างต้น และกระผมรับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทย

 

คณิต ณ นคร

แต่อย่างไรก็ตาม กระผมใคร่ขอกราบเรียนว่า ภารกิจ 2 ประการที่ได้รับมอบหมายคือ ประการที่หนึ่งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประการที่สองการสรรหาคณะ กรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนนการได้ภายในห้วงเวลาที่กำหนด

ในภารกิจประการแรกเนื่องจากกระผมเข้าใจว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ตามที่คณะรัฐมมนตรีมอบหมาย มิใช่เพียงเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 25532 เท่านั้น  เพราะการดำเนินการในกรอบดังกล่าวย่อมไม่เพียงพอที่จะนำมาสรุปและแสวงหา ทางออกในการปรองดองของชาติตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดได้  แต่เป็นการดำเนินการในการตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุ ที่นำมาสู่ความขัดแย้งเพื่อนำบ้านเมืองไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งเป็นแนวทางในรูปแบบของ Truth and Reconciliation ( TRC ) ที่มีการใช้ในหลายประเทศที่เคยมีความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงทางการ เมือง  ซึ่งกรรมการในลักษณะนี้มีขั้นตอนการดำเนินการกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การแสวงหาความจริงในกรอบที่กว้างขึ้นไปจนถึงกระบวนการเยียวยา เพื่อการปรองดอง

จากกรอบอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางดังกล่าวกระผมจึงมีความจำเป็น ต้องปรึกษาหารือกับหลายฝ่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย( Stake Holders )  เป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นที่จะพิจารณาตรวจสอบยังมีความสลับซับซ้อน มีความเกี่ยวเนื่องยึดโยงถึงกันในห้วงระยะเวลาต่างๆ จึงเป็นการยากที่ตัวกระผมเองในฐานะประธานฯ จะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และประเด็นที่จะตรวจสอบได้โดยลำพัง เว้นแต่จะได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่แนวทางการทำงานที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการชุดนี้สามรรถดำเนินการตามภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

สำหรับภารกิจประการที่สองในการเสนอชื่อกรรมการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ ตารมกรอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นเรื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลโดย ตรงต่อความสำเร็จของภารกิจโดยรวม จึงจำเป็นต้องพิจารณาโดยรอบคอบและปรึกษาหารือกับหลายฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังไม่ได้ข้อยุติในขณะนี้ เนื่องจากการกำหนดองค์ประกอบมีแนวทางในการพิจารณาหลายแบบ อาทิ การให้คู่ขัดแย้งเข้ามาร่วมในคณะกรรมการ หรือการให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ามาร่วมเป็นองค์คณะหรือจะ ใช้กรรมการที่มาจากนักวืชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมยอมรับ  เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละแบบที่กล่าวไปนั้น  ต่างก็มีผลดีและผลเสียแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กระผมก็จะได้พิจารณานำเสนอรายชื่อคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อไป

ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนไปแล้วข้างต้น กระผมจึงขอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรื่อง นี้ออกไปอีก15วัน และขอกราบเรียนว่า กระผมตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของสาธารณชนที่จะได้ทราบ ความคืบหน้าของคณะกรรมการ ขอเรียนยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด.

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view