http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท18/09/2018
ผู้เข้าชม20,430,182
เปิดเพจ24,266,374

กฎกพ.ฟันขรก.หัวงูบังคับใช้29ก.ย.

กฎกพ.ฟันขรก.หัวงูบังคับใช้29ก.ย.

จาก โพสต์ทูเดย์

กฎสำนักงานก.พ.เอาผิดข้าราชการหื่นมีผลบังคับใช้29ก.ย.นี้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้เผยแพร่ว่า   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว ระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 83 (8 ) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33  มาตรา 43  และมาตรา 64  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( 29 กันยายน  2553 )

ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้า ราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ

โดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมต่อ การกระทำนั้น หรือทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ ถือว่าเป็น การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83 (8)

( 1 ) กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด  การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

( 2 ) กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย  เป็นต้น

( 3 ) กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น

( 4 ) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจารส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น

( 5 ) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำ ไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

ให้ไว้ ณ วันที่ 27  กันยายน พ.ศ. 2553   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี    ประธาน ก.พ.


อุทธาหรณ์ก่อนทำผิด “ชู้กับวินัย”

จาก โพสต์ทูเดย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิงสาว) ได้เข้าไปกระทำการร่วมรักกับชายในห้องส้วมภายในที่ทำงาน นานประมาณ 1 ชั่วโมง โทษที่ได้รับคือ ให้ออก (ปัจจุบันคือ โทษปลดออก ) ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

กลายเป็นข่าวอื้อฉาวไม่จบไม่สิ้น กรณีการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ นับตั้งแต่มีข่าวเกรียวกราวการเปิดใจของข้าราชการสาวในรัฐสภาถูกอดีตประธาน สภารายหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ และมาล่าสุด กรณีคลิปหวิว บิ๊กตำรวจบรรเลงเพลงเลิฟซีนกับตำรวจสาวในห้องทำงาน 

ความพยายามหาทางให้ข้าราชการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  ไม่ใช่แต่การออกกฎกพ.เพื่อกำหราบข้าราชการหัวงูจัดการกับบรรดาข้าราชการใช้ วาจาแทะโลม แต๊ะอั๊งทางเพศฯลฯ จะถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว หากแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ก็มีการออกกฎระเบียบ ลงโทษ ไว้เป็นบรรทัดฐานเช่นเดียวกัน

หนังสือ “อุทาหรณ์ก่อนทำผิด ชู้กับวินัย  เคยถูกจัดทำขึ้นโดยสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.  ซึ่งทำการรวบรวมเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลของ นายเอกศักดิ์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ สำนักงาน ก.พ. ในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40  ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเผยแพร่

หนังสือหนา 28 หน้า แบ่งเป็น 4 บท มีสาระประโยชน์ให้ข้าราชการทั่วไป รวมถึงผู้ที่กำลังมีพฤติการณ์ในทางไม่เหมาะสม หรือกระทำแล้วได้เรียนรู้ไว้เป็นอุทธาหรณ์     โอกาสนี้ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม ขอคัดเฉพาะบทที่ 3 กรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับข้าราชการชายและหญิง ซึ่งแยกเป็น 5 กรณี  1. เป็นชู้ มีชู้ 2. ชู้สาว 3. การข่มขืนกระทำชำเรา 4. การกระทำอนาจาร 5. การกระทำผิดวินัยกรณีอื่น มานำเสนอ

ตัวอย่าง เป็นชู้ มีชู้

1.เจ้าหน้าที่หญิงผู้หนึ่ง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับชายคนหนึ่งจนถึงขั้นได้เสียกันโดยผู้ถูกลงโทษไม่ ทราบว่าชายผู้นั้นมีภรรยาแล้ว ต่อมาเมื่อทราบว่าชายผู้นั้นมีภรรยาแล้วก็ยังติดต่อกันอีกจนภรรยาของชายผู้ นั้นร้องเรียนขึ้นและชายได้หย่าขาดจากภรรยาแล้วมาจดทะเบียนสมรสกับผู้ถูกลง โทษ โทษที่ได้รับคือ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ฐานประพฤติชั่ว

2. ข้าราชการชายผู้หนึ่ง ได้รู้จักกับหญิงมีสามีผู้หนึ่งซึ่งมีความประพฤติไม่ค่อยดีและแยกกันอยู่กับ สามี แต่ผู้ถูกลงโทษไม่ทราบว่าหญิงนั้นมีสามีแล้ว วันที่รู้จักกันนั้นได้พากันไปรับประทานอาหารดื่มสุราและเบียร์ตามร้านอาหาร หลายแห่ง จนกระทั่งเวลาประมาณ 24.00 น. จึงได้พากันไปพักผ่อนหลับนอนและได้เสียกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยสมัครใจ และหลังจากนั้นก็ได้ไปหาผู้หญิงนั้นที่บ้านอยู่เสมอๆ  ทั้งที่ผู้ถูกลงโทษก็มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว โทษที่ได้รับคือ ตัดเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 2 เดือน ฐานประพฤติชั่ว

จากรายงานการลงโทษที่ส่วนราชการรายงานมายัง ก.พ. ดังกล่าวใน จะแสดงให้เห็นว่า กรณีมีชู้หรือเป็นชู้นั้น การได้เสียกันโดยสมัครใจ มิใช่เหตุที่จะนำมาเป็นเหตุลดหย่อนโทษจากความผิดวินัยร้ายแรงเป็นความผิด วินัยไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด เหตุที่จะนำมามาเป็นข้ออ้างเพื่อลดหย่อนโทษได้นั้นอยู่ที่ว่าในขณะเป็นชู้ หรือมีชู้นั้น รู้หรือไม่ว่าหญิงหรือชายนั้นมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้ว   ส่วนการที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันโดยไม่สมัครใจ ก็อาจเป็นการข่มขืนกระทำชำเราหรืออนาจาร แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นความผิดอาญาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินการทางวินัยก็ได้แล้วแต่ กรณี

ในการพิจารณาของ ก.พ.นั้น ก.พ.ได้วางแนวทางการลงโทษ กรณีเป็นชู้หรือมีชู้ไว้ว่า ควรลงโทษให้ออกจากราชการ ซึ่งจะเป็นปลดออก หรือไล่ออก ก็แล้วแต่พฤติการณ์ของการกระทำเป็นเรื่องๆ ไป  ตัวอย่างเช่น

เจ้าหน้าที่ชายผู้หญิง ได้ร่วมประเวณีกับหญิงลูกจ้างซึ่งมิใช่ภรรยาของตนในห้องๆหนึ่งในราชการหลายครั้ง และเป็นระยะเวลาหลายปี โทษที่ได้รับ คือ ให้ออก (ปัจจุบันคือ โทษปลดออก) ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

หนังสือได้กล่าวถึง ตัวอย่างเหตุการณ์ชู้สาวจะได้รับการลงโทษอย่างไรไว้ด้วย เช่น  เจ้า หน้าที่ธุรการ(หญิงสาว) ได้เข้าไปกระทำการร่วมรักกับชายในห้องส้วมภายในที่ทำงาน นานประมาณ 1 ชั่วโมง โทษที่ได้รับคือ ให้ออก (ปัจจุบันคือ โทษปลดออก ) ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

2. พยาบาล(สาว) ได้พาเพื่อนชายเข้าไปพลอดรักและกอดปล้ำกันในห้องอุบัติเหตุเป็นเวลานานหลาย ชั่วโมง จนกระทั่งมีคนไข้ปวดท้อง เจ้าหน้าที่อื่นจึงไปตามฉีดยาให้คนไข้ โทษที่ได้รับคือ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

3. ข้าราชการชายผู้หนึ่ง ได้เข้าไปนอนข้างๆและจับแขนหญิงสาวซึ่งกำลังหลับนอนหลับอยู่ในมุ้งและอยู่ใน ห้องเดียวกับผู้ถูกลงโทษ(นอนมุ้งคนละหลัง) หญิงสาวแจ้งความดำเนินคดี คู่กรณีประนีประนอมยอมความกัน และฝ่ายหญิงถอนคำร้องทุกข์ คดีถึงที่สุด โทษที่ได้รับคือ ตัดเงินเดือน 10 % ฐานประพฤติชั่ว

4. เจ้าหน้าที่หญิงผู้หนึ่งติดต่อสนิทสนมกับข้าราชการชายอีกหน่วยงานหนึ่งมีการ นัดหมายพบปะเที่ยวเตร่กันสองต่อสองทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ ทางชู้สาวกัน เป็นเหตุให้ภรรยาของข้าราชการชายผู้นั้นร้องเรียน โทษที่ได้รับคือ ตัดเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน ฐานประพฤติชั่ว  

5.เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด มีความสัมพันธ์รักใคร่ชอบพอกับลูกจ้าง(สาวโสด) โดยเปิดเผย  แต่ไม่ถึงขั้นได้เสีย ทั้งๆที่ตนมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ โทษที่ได้รับคือ ภาคทัณฑ์ฐานประพฤติชั่ว

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายร้อยตัวอย่างซึ่งไม่ได้กล่าวถึง ทั้งกรณี การข่มขืนกระทำชำเรา  การกระทำอนาจาร  การกระทำผิดวินัยกรณีอื่น  แต่ทั้งหมดทั้งปวงล้วนแต่สะท้อนให้เห็นว่า ทุกสังคมย่อมมีกฎกติกา ระเบียบแบบแผนกำหนด เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี โดยเฉพาะการรักษาภาพลักษณ์วงการข้าราชการไทยไม่ให้ฟอนเฟะมากกว่านี้

Tags : กฎกพ. ฟันขรก. หัวงู บังคับใช้

view

*

view