http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,352,874
เปิดเพจ24,158,492

ภาษีอากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (1)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์

คอลัมน์ มุมภาษี
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


นับแต่อดีต เราต่างก็ยังคงได้ยินว่าภาษีอากรที่รัฐนำมาใช้ในการจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ ในการบริหารงานภาครัฐตาม “หลักภาษีอากรที่ดี” ซึ่งประกอบด้วย
   
• หลักความเป็นธรรม (Equity)
   
• หลักความแน่นอน (Certainty)
   
• หลักสะดวก (Convenience)
   
• หลักประหยัด (Economy)
   
• หลักอำนวยรายได้ (Productivity)
   
• หลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (Neutrali-ty) และ
   
• หลักความยืดหยุ่น (Flexible)
   
หลักภาษีอากรที่ดีดังกล่าวได้ถูกนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายภาษีอากรที่มีใช้จัด เก็บในประเทศไทยทุกประเภทภาษีอากร โดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ได้มีการเริ่มใช้ภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนทั่วไป อาทิ ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีการธนาคารและประกันภัย อันเป็นภาษีอากรสมัยใหม่ แต่ก็ไม่เป็นระบบดีนัก เนื่องจากมีกฎหมายภาษีอากรที่บัญญัติขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชน ก่อนปี พ.ศ. 2475 อยู่หลายต่อหลายฉบับ
   
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 โดยได้นำ “หลักความเป็นธรรม” อันเป็นหัวใจสำคัญของลักษณะภาษีอากรที่ดีมาบัญญัติเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2482 ตาม “ปีปฏิทินหลวง” ซึ่งเป็นกำหนดการให้จัดเก็บภาษีสรรพากร และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นครั้งแรก อันเป็นปีเดียวกับการมีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 ที่เป็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีฉบับแรก
   
แม้ภาษีอากรจัดเป็นการดึงเม็ดเงินจากภาคเอกชนเข้าสู่ภาครัฐ แต่ภาษีอากรในฐานะที่เป็นรายได้หลักก็มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อน นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ในอันที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม สร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน ช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ และประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร.

Tags : ภาษีอากร การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

view

*

view