http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,351,041
เปิดเพจ24,156,598

ภาษีอากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (8)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีสากลมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีไปจากเดิมค่อนข้างมาก

ทั้ง นี้ก็เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจที่ทวีความซับซ้อนขึ้นจากอดีต เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้การเคลื่อนย้ายทุนในยุคโลกไร้พรม แดน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
    
มาตรฐานการบัญชีสากลในปัจจุบันจึงเน้นการนำข้อมูลบัญชีไปใช้เพื่อการตัดสินใจมากกว่าการเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินงาน
    
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ย่อมหลีกหนีไปจากกติกาสากลนี้ไม่ได้
    
มาตรฐานการบัญชีของไทยจึงต้องก้าวตามและก้าวไปให้ทันตามมาตรฐานการบัญชีสากล เพื่อแสดงความโปร่งใส และมีบรรษัทภิบาล ของผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังที่จะได้มีการสัมมนากันในช่วงต่อไป
   
อย่างไรก็ดีตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจตนารมณ์ของหลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักภาษีอากรตามกฎหมายภาษี อากร มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น บางกรณีผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีจึงอาจจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ

ประเด็นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีสากล นำแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการวัดมูลค่ารายการต่าง ๆ ในงบการเงินมากขึ้น เพื่อให้งบการเงินตอบสนองต่อความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี ยิ่งขึ้น
   
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรยังคงให้ความสำคัญกับราคาทุนเดิมของรายการ เพราะมีความน่าเชื่อถือจากหลักฐานการได้มาของสินทรัพย์ และเป็นหลักประกันถึงความเป็นธรรมในการเสียภาษีว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่องจาก การใช้ดุลพินิจในการทำงานของเจ้าพนักงาน

ประเด็นการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีต้องการให้งบการเงินแสดงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จึงกำหนดหลักการให้ต้องบันทึกประมาณการหนี้สินในงบดุล และบันทึกค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนด้วย
    
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากเป็นรายการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในทางภาษีอากรจึงไม่ยอมรับ เพราะมีข้อถกเถียงถึงการใช้ดุลพินิจในการตั้งจำนวนค่าเผื่อได้

ประเด็นการโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
    
กรณีนี้ในทางการบัญชี กิจการอาจกำหนดค่าตอบแทนเพียงไรก็ได้ ซึ่งไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดหรือแย้งกับมาตรฐานการบัญชี
    
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรไม่ถือเช่นนั้น เนื่องจากอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหลบหลีกภาษี อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
   
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนจะยื่นรายการประเมินตนเอง ผู้ต้องเสียภาษีจึงควรทำการตรวจสอบรายการในแบบแสดงรายการ
    
ซึ่งนับเป็นอีกก้าวกระโดดที่สำคัญของการพัฒนาระบบภาษีในประเทศไทย ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ไทยสืบไป.

 

Tags : ภาษีอากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (8)

view

*

view