http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,952
เปิดเพจ23,735,338

ภาษีอากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (8)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีสากลมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีไปจากเดิมค่อนข้างมาก

ทั้ง นี้ก็เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจที่ทวีความซับซ้อนขึ้นจากอดีต เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้การเคลื่อนย้ายทุนในยุคโลกไร้พรม แดน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
    
มาตรฐานการบัญชีสากลในปัจจุบันจึงเน้นการนำข้อมูลบัญชีไปใช้เพื่อการตัดสินใจมากกว่าการเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินงาน
    
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ย่อมหลีกหนีไปจากกติกาสากลนี้ไม่ได้
    
มาตรฐานการบัญชีของไทยจึงต้องก้าวตามและก้าวไปให้ทันตามมาตรฐานการบัญชีสากล เพื่อแสดงความโปร่งใส และมีบรรษัทภิบาล ของผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังที่จะได้มีการสัมมนากันในช่วงต่อไป
   
อย่างไรก็ดีตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เจตนารมณ์ของหลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักภาษีอากรตามกฎหมายภาษี อากร มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น บางกรณีผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีจึงอาจจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ

ประเด็นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีสากล นำแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการวัดมูลค่ารายการต่าง ๆ ในงบการเงินมากขึ้น เพื่อให้งบการเงินตอบสนองต่อความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี ยิ่งขึ้น
   
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรยังคงให้ความสำคัญกับราคาทุนเดิมของรายการ เพราะมีความน่าเชื่อถือจากหลักฐานการได้มาของสินทรัพย์ และเป็นหลักประกันถึงความเป็นธรรมในการเสียภาษีว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่องจาก การใช้ดุลพินิจในการทำงานของเจ้าพนักงาน

ประเด็นการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีต้องการให้งบการเงินแสดงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จึงกำหนดหลักการให้ต้องบันทึกประมาณการหนี้สินในงบดุล และบันทึกค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนด้วย
    
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากเป็นรายการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในทางภาษีอากรจึงไม่ยอมรับ เพราะมีข้อถกเถียงถึงการใช้ดุลพินิจในการตั้งจำนวนค่าเผื่อได้

ประเด็นการโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
    
กรณีนี้ในทางการบัญชี กิจการอาจกำหนดค่าตอบแทนเพียงไรก็ได้ ซึ่งไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดหรือแย้งกับมาตรฐานการบัญชี
    
ในขณะที่กฎหมายภาษีอากรไม่ถือเช่นนั้น เนื่องจากอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหลบหลีกภาษี อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
   
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนจะยื่นรายการประเมินตนเอง ผู้ต้องเสียภาษีจึงควรทำการตรวจสอบรายการในแบบแสดงรายการ
    
ซึ่งนับเป็นอีกก้าวกระโดดที่สำคัญของการพัฒนาระบบภาษีในประเทศไทย ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ไทยสืบไป.

 

Tags : ภาษีอากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (8)

view

*

view