http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,349,307
เปิดเพจ24,154,774

การบัญชีกับการภาษี:คู่แฝดในทางเศรษฐกิจ (1)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์โดยที่การบัญชีเป็นสังคมศาสตร์ที่ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบกับข้อมูลทางการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ พนักงาน และตัวเจ้าของกิจการเอง เป็นต้น แต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในส่วนของภาครัฐเอง เป็นผู้หนึ่งที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ทำให้บางกรณี การบัญชีกับการภาษีอากรอาจมีมุมมองต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

ในความสัมพันธ์ของการบัญชีกับการภาษีอากรนั้น อาจกล่าวได้ว่าทุกรายการทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่นำหลักการทางบัญชีมาบัญญัติเป็นเงื่อนไขทางภาษีอากรอยู่หลายรายการ เพราะการจัดเก็บภาษีอ้างอิงกับหลักความสามารถในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่ ต้องเสียภาษี ดังนั้น นักบัญชีกับนักภาษีอากรจึงต้องเรียนรู้ที่จะแสวงจุดร่วม และสงวนจุดต่างซึ่งกันและกัน

ระบบภาษีอากรสมัยใหม่ของไทยมีการพัฒนาจากในอดีตก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองไป อย่างมาก หากย้อนดูประวัติศาสตร์การจัดเก็บภาษีอากรก็จะพบว่า ในอดีตอาจไม่ได้ใช้การบัญชีเป็นดัชนีแสดงความสามารถในการเสียภาษี อันแตกต่างไปจากระบบภาษีอากรในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจมีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้น การบัญชีซึ่งถือเป็นภาษาของโลกธุรกิจก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะถือว่าข้อมูลทางการบัญชีที่บันทึกตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเสียภาษีได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการจัดเก็บภาษีอากร ดังเช่นคำปรารภในพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ให้ตราประมวลรัษฎากรขึ้น ตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคม อันเป็นลักษณะของกฎหมายภาษีอากรที่ดี ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรม คือกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ต่างก็ยึดถือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนที่ต่างกันนั้น ผู้ต้องเสียภาษีอากรเพียงแต่ “ปรับปรุงรายการ” บางรายการเพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรเท่านั้น

• ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ให้หักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะรัฐไม่ต้องการให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำ มากจนเกินไป เพื่อรักษาความเป็นธรรมในสังคม 

• บริษัทที่จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ลูกจ้าง สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าห้องพักและค่าห้องสัมมนาภายในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและสนับสนุนให้กิจการพัฒนา ศักยภาพของลูกจ้างให้สูงขึ้น รองรับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์.

Tags : การบัญชีกับการภาษี คู่แฝด ทางเศรษฐกิจ

view

*

view