http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,115,580
เปิดเพจ23,729,755

การบัญชีกับการภาษี:คู่แฝดในทางเศรษฐกิจ (1)

จาก เดลินิวส์ออนไลน์
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์โดยที่การบัญชีเป็นสังคมศาสตร์ที่ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบกับข้อมูลทางการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ พนักงาน และตัวเจ้าของกิจการเอง เป็นต้น แต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในส่วนของภาครัฐเอง เป็นผู้หนึ่งที่ใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ทำให้บางกรณี การบัญชีกับการภาษีอากรอาจมีมุมมองต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

ในความสัมพันธ์ของการบัญชีกับการภาษีอากรนั้น อาจกล่าวได้ว่าทุกรายการทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่นำหลักการทางบัญชีมาบัญญัติเป็นเงื่อนไขทางภาษีอากรอยู่หลายรายการ เพราะการจัดเก็บภาษีอ้างอิงกับหลักความสามารถในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่ ต้องเสียภาษี ดังนั้น นักบัญชีกับนักภาษีอากรจึงต้องเรียนรู้ที่จะแสวงจุดร่วม และสงวนจุดต่างซึ่งกันและกัน

ระบบภาษีอากรสมัยใหม่ของไทยมีการพัฒนาจากในอดีตก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองไป อย่างมาก หากย้อนดูประวัติศาสตร์การจัดเก็บภาษีอากรก็จะพบว่า ในอดีตอาจไม่ได้ใช้การบัญชีเป็นดัชนีแสดงความสามารถในการเสียภาษี อันแตกต่างไปจากระบบภาษีอากรในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจมีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้น การบัญชีซึ่งถือเป็นภาษาของโลกธุรกิจก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะถือว่าข้อมูลทางการบัญชีที่บันทึกตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเสียภาษีได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการจัดเก็บภาษีอากร ดังเช่นคำปรารภในพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ให้ตราประมวลรัษฎากรขึ้น ตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคม อันเป็นลักษณะของกฎหมายภาษีอากรที่ดี ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรม คือกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ต่างก็ยึดถือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนที่ต่างกันนั้น ผู้ต้องเสียภาษีอากรเพียงแต่ “ปรับปรุงรายการ” บางรายการเพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรเท่านั้น

• ทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ให้หักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะรัฐไม่ต้องการให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้ต่ำ มากจนเกินไป เพื่อรักษาความเป็นธรรมในสังคม 

• บริษัทที่จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ลูกจ้าง สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าห้องพักและค่าห้องสัมมนาภายในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและสนับสนุนให้กิจการพัฒนา ศักยภาพของลูกจ้างให้สูงขึ้น รองรับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์.

Tags : การบัญชีกับการภาษี คู่แฝด ทางเศรษฐกิจ

view

*

view