http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,112,469
เปิดเพจ23,726,443

ล้วงที่ประชุม กกต. เหตุใดต้องรับรอง จตุพร

จาก โพสต์ทูเดย์

อินไซด์ที่ประชุม กกต. กับข้อกฎหมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนรับรอง "จตุพร" เป็นส.ส. 

โดย....นิติพันธุ์ สุขอรุณ

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณากรณีของนายจตุพร พรหมพันธ์ ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ที่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีความเห็นว่านายจตุพร ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่

ด้านข้อกฎหมาย ที่ประชุมได้หยิบยกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 100 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ,(2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ,(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ,(4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

มาตรา 101 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ,(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ,(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาต้องเป็นสมาชิกพรรคการ เมืองใดพรเรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง ได้เสนอข้อพิจารณาและความเห็นทางกฎหมายในที่ประชุม ไว้ตามลำดับดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ตามรธน. มาตรา 101 (3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ในประเด็นนี้ นายจตุพร จะขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และเมื่อใดนั้น เห็นว่า นายจตุพร มีคุณสมบัติครบถ้วนในขณะสมัครรับเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาโดยตลอด ก่อนถึงวันเลือกตั้ง หากจะมีกรณีที่ทำให้นายจตุพร ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) โดยผลของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 มาตรา 19 และมาตรา 8 และจะต้องพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 ซึ่งมีองค์ประกอบว่าจะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือก ตั้ง 

2. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 (3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. มาตรา 100 (1) (2) หรือ (4)

ในประเด็นนี้ ไม่มีข้อต้องพิจารณาว่านายจตุพร มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่แต่ประการใด เพราะบทบัญญัติได้ยกเว้นให้นายจตุพร ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ แม้จะถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

3. สนง. กกต. โดย งานด้านบริหารการเลือกตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้ นายจตุพร ยังเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย จึงไม่ต้องร้องขอต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา  45 พ.ร.ป. การเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2550 และแก้ไขไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)

4. กรณีเมื่อถึงวันเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 และนายจตุพร ยังถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลนั้น สนง. กกต. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าองค์ประกอบครบถ้วน มาตรา 101 (3) และพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง แล้วนายจตุพร จะพ้นจากการเป็นสมาชิพรรคเพื่อไทยในวันนั้น

แต่เนื่องจากเกิดในห้วงเวลาดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อำนาจ กกต. หรือศาลฎีกาในการเพิกถอนการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นกรณีที่ กกต.อาจประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจึงส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาว่าสมาชิกสภาพของ สส. สิ้นสุดลงตาม พ.ร.ป. กกต. มาตรา 10 (11) หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ป. กกต. มาตรา 10 (11) บัญญัติว่า ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง หรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของ รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง

สดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง เปิดเผยว่า ความเห็นของฝ่ายกฎหมายและด้านบริหารงานเลือกตั้งของสำนักงานกกต.ได้เสนอกรณี นายจตุพรไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งให้เป็นส.ส.ได้ หรือไม่ โดยกกต.จะประกาศรับรองให้นายจตุพรเป็นสส.ไปก่อนพร้อมกับผู้สมัครที่ได้รับ เลือกตั้งรายอื่นๆ ที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ซึ่งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 236 เรื่อง เมื่อกกต.ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้ใดถูกร้องคัดค้านก็สามารถประกาศรับรองได้ภายใน วันที่ 12 ก.ค.นี้

“กรณีของนายจตุพร กกต.จะรับรองให้เป็นส.ส.และจะยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายจตุพรว่าสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยกกต.จะส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทันที และจะขึ้นอยู่กับประธานสภาฯว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเมื่อใด เนื่องจากในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาไว้” นางสดศรี กล่าว

ส่วนการได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองความเป็นสส. ก็จะได้ตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศรับรองการเป็นส.ส.ของนายจตุพร ส่วนการปฏิญาณตนเป็นเพียงพิธีกรรม

ฉะนั้น เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายจตุพร จะสามารถเดินเข้าสู่สภาหินอ่อนได้อย่างสบายใจ เพราะจะมีเอกสิทธิ์ความเป็นสส.คุ้มครองทันที่ และแม้ว่าจะยังถูกจำคุกอยู่ พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณีต้องสั่งปล่อยทันที ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ขอร้อง ตามมาตรา 131 วรรค4

Tags : ล้วงที่ประชุม กกต. เหตุใดต้องรับรอง จตุพร

view

*

view