http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,900
เปิดเพจ23,724,799

เปิดงานวิจัย!ค่าแรง5ปีต่ำกว่า จีดีพี-เงินเฟ้อ

เปิดงานวิจัย!ค่าแรง5ปีต่ำกว่า'จีดีพี-เงินเฟ้อ'

แบงก์ชาติ โชว์ผลวิจัยค่าแรง 5 ปีเพิ่มแค่1.8%ต่ำกว่าจีดีพีซึ่งโตยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8%และยังต่ำกว่าเงินเฟ้อ ที่อยู่ระดับ 2.3%

  ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ “ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทย” ซึ่งรายงานการวิจัยฉบับดังกล่าวเขียนโดย นางสมศจี ศิกษมัต หัวหน้านักวิจัยอาวุโส สายนโยบายการเงิน ธปท. และ นายวรุตม์ เตชะจินดา นักศึกษาฝึกงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้ระบุถึงความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่า ความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเมินได้ในหลายมิติ แต่ในที่นี้จะพิจารณาเรื่อง ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายที่จำเป็นต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาที่นอกเหนือจากประกันสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ายานพาหนะ

 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามคุณภาพ คือ ขนาดของค่าใช้จ่ายตามอัตภาพรวมกับค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย เงินทำบุญ ทอดกฐินและผ้าป่า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิงและพักผ่อน สุดท้ายคือ ความเหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งวัดจาก Real GDP ต่อจำนวนการจ้างงาน
 ถ้าดูจากเกณฑ์ความเหมาะสมใน 2 ข้อแรก คือ ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพและการใช้จ่ายตามคุณภาพ

ผู้เขียนระบุว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับที่สอดคล้องกับการใช้จ่ายตามคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2551-2553 และที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังน้อยกว่าความต้องการใช้จ่ายตามอัตภาพด้วย
 “แม้เมื่อคิดรวมถึงสวัสดิการต่างๆ เงินโบนัส และค่าล่วงเวลา ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน ก็ยังพบว่าค่าตอบแทนจากการทำงานของแรงงานระดับล่างยังต่ำกว่าอัตราค่าจ้างตามคุณภาพในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เป็นเช่นนี้เพราะจำนวนวันหรือชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างล่วงเวลา และเงินโบนัส ล้วนมีความสัมพันธ์และอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ จะเห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีตลาดแรงงานจะปรับตัวโดยลดจำนวนชั่วโมงทำงานและการเลิกจ้าง ซึ่งตรงนี้กระทบโดยตรงต่อค่าต่างตอบแทนของแรงงาน”

 หากพิจารณาในด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของค่าจ้างขั้นต่ำกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยในปี 2542-2553 ขยายตัวเพียง 1.8% ต่อปี เทียบกับ Nominal GDP ซึ่งเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8% ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3% ทั้งนี้ถ้าดูอัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังถือว่าต่ำกว่าผลิตภาพของแรงงานมาโดยตลอด

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ ยังสรุปออกมาด้วยว่า ประเทศไทยใช้ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยที่แต่ละจังหวัดอาจมีอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ทางการกำลังจะเพิ่มมิติของมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้ามาเป็นเกณฑ์ช่วยกำหนดอัตราค่าจ้างในไม่ช้า ซึ่งมีส่วนดีที่จะช่วยให้อัตราค่าจ้างสัมพันธ์กับผลิตภาพของแรงงานมากขึ้น

 ส่วนกระบวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการฯ ที่เป็นแบบไตรภาคีมีข้อดีในด้านการช่วงถ่วงดุลอำนาจ และยังมีคณะอนุกรรมการของแต่ละจังหวัดพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างในจังหวัดของตน ซึ่งเท่ากับเป็นการกระจายอำนาจในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสมตามแต่ละท้องที่ โดยมีฝ่ายรัฐบาลช่วยดูแลในภาพรวมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว ยังไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนหรือสร้างความเป็นธรรมให้แก่แรงงานได้เท่าที่ควร นอกจากนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับแรงงานไร้ฝีมือหนึ่งคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่เท่านั้น แต่ยังไม่รวมถึงครอบครัว และมีประเด็นเรื่องการบังคับใช้ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่ห่างไกล ทำให้แรงงานบางกลุ่มอาจได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

 นอกจากนี้การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังต้องอาศัยข้อมูลในหลายระดับ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ และที่สำคัญต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกำไรที่จะตกอยู่กับนายจ้างกับค่าจ้างที่ตกเป็นรายได้ของลูกจ้าง

 ผู้เขียนงานวิจัยฉบับนี้ ยังระบุด้วยว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงานจะอาศัยเพียงแต่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างเดียวไม่ได้ ควรต้องใช้วิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย เช่น ระบบสวัสดิการสังคม ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะแต่แรงงานเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงคนระดับฐานรากทั้งประเทศ
 ที่สำคัญแนวคิดเรื่องอัตราค่าจ้างควรถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพและผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดแรงงานในระยะยาว เพราะจะช่วยรองรับแนวโน้มของค่าจ้างที่จะสูงขึ้นโดยไม่ก่อปัญหาต่อภาคธุรกิจและการจ้างงาน

Tags : เปิดงานวิจัย ค่าแรง5ปี ต่ำกว่า จีดีพี-เงินเฟ้อ

view

*

view