http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,623
เปิดเพจ23,732,937

ผลการตรวจเทศบาลตำบล ดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบ

ผลการตรวจสอบเทศบาลตำบลโพทะเลดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบ
13 มิ.ย. 2546
    สตง. เผยพฤติการณ์การดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกกรณีตัวอย่างการจัดซื้อกระชังเลี้ยงปลา และเครื่องทำขนมจีนของเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ภายหลังการเข้าตรวจสอบพบว่าวัสดุที่จัดซื้อบางรายการ ไม่มีการส่งมอบตามสัญญาหรือส่งมอบไม่ครบตามสัญญา ในขณะที่บางรายการมีการส่งมอบหลังจากที่มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินแล้ว พร้อมชี้เชื่อว่ายังมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกมากจึงฝากเตือนมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหากเกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวอีก สตง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) ได้เข้าตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อกระชังเลี้ยงปลาและเครื่องทำขนมจีน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 575,600 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ภายหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการ จัดซื้อวัสดุดังกล่าว ผลการตรวจสอบสืบสวนปรากฏพฤติการณ์โดยสรุป ดังนี้
    1. สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลได้ทำสัญญาซื้อวัสดุเพื่อทำกระชังเลี้ยงปลา จำนวน 10 รายการ จำนวนเงินตามสัญญา 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2544 ตามเอกสารหลักฐานผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามใบส่งมอบและใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับในวันเดียวกันว่า มีวัสดุปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยได้เบิกจ่ายเงินจำนวน 525,000 บาท ให้ผู้ขายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 แต่จาก การตรวจสอบสืบสวนของ สตง. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าวัสดุที่จัดซื้อยังไม่มีการส่งมอบตามสัญญา จำนวน 6 รายการ และส่งมอบไม่ครบตาม สัญญาจำนวน 1 รายการ
    2. สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 50,600 บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาท) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2544 ตามเอกสารหลักฐานผู้ขายได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีน จำนวน 5 รายการ ตามใบส่งของและใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับในวันเดียวกัน ว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องตามใบสั่งซื้อ โดยได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย จำนวน 50,600 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 แต่จากการ ตรวจสอบสืบสวนของ สตง. พบว่ามีการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 ซึ่งเป็นการส่งมอบภายหลังจาก การตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ 64 และยังลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุมีปริมาณและคุณภาพครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ทั้งที่โดย ข้อเท็จจริงในวันตรวจรับพัสดุ ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบ และหรือส่งมอบ  แต่ยังไม่ครบตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นการทำเอกสาร ใบตรวจรับพัสดุเป็นเท็จในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 575,600 บาท อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (4) จึงให้ดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป ทั้งนี้ สตง. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลการดำเนินการเป็นประการใดจะต้องแจ้งให้ สตง. ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามนัยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2542 สตง. ได้แถลงในตอนท้ายว่า เชื่อว่ายังมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ในหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรณีที่ เกิดขึ้นจะมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดี พร้อมฝากเตือนมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหากเกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก สตง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ข้อมูลจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
view

*

view