http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,800
เปิดเพจ23,727,856

ผลสอบดำเนินงานโครงการ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี

อ่านบทคัดย่อ

การตรวจสอบดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี ภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545


1. บทนำ

โครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี ของเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 ได้เลือกตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่

2. ผลการตรวจสอบ

 พบว่าการดำเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
    2.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 11 ประการ แต่จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เพียง 2 ประการ คือ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์อีก 9 ประการ จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ       กลุ่มวัตถุประสงค์ไม่สามารถบรรลุได้ และกลุ่มวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้หากไม่มีกิจกรรมหรือโครงการอื่นประกอบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
        1) วัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ มี 2 ประการ ได้แก่
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียง เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่โครงการแต่ประการใด
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อเพาะปลูกการเกษตร เนื่องจากโดยรอบอ่างเก็บน้ำไม่มีพื้นที่ใดสามารถทำการเพาะปลูกได้ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชน และติดกับลำน้ำชี
        2) วัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากไม่มีกิจกรรมหรือโครงการอื่นประกอบมีทั้งสิ้น 7 ประการ คือ
    เพื่อให้มีสถานที่สำหรับรองรับและส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
    เพื่อพัฒนาให้จังหวัดยโสธรเป็นจุดเชื่อมต่อ หรือจุดแวะพักของวงจรการท่องเที่ยวต่าง ๆ
    เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและเกิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
    เพื่อให้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลา ส่งเสริมการประมง
    เพื่อให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ชาวคุ้มในชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
    เพื่อให้มีการจ้างงานในท้องถิ่นอันเกิดจากการก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา และการบริการ
    เพื่อรักษาที่สาธารณะประโยชน์ไม่ให้มีการรุกล้ำของชาวบ้านใกล้เคียง
เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นเพียงการก่อสร้างสร้างถนนทางเข้าไปสู่บริเวณริมแม่น้ำชี และ อ่างเก็บน้ำ ทางเดินเท้า และอาคารบริเวณด้านทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเท่านั้น ในบริเวณพื้นที่ ริมชีและอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าวยังมีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีกหลายส่วน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 6 โครงการ
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะสร้างเสร็จทุกโครงการที่กำหนดไว้แล้วนั้น ก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยกิจกรรมของโครงการเอง เนื่องจากกิจกรรมของทั้ง 7 โครงการส่วนใหญ่เป็นเพียงการสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการเท่านั้น อีกประการหนึ่งเนื่องจากการเขียนโครงการที่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทำให้กำหนดผล ที่คาดว่าจะได้รับหรือผลประโยชน์จากโครงการเกินความจริง
    2.2 ผลงานก่อสร้างสวนสาธารณะชำรุดเสียหาย
        1) ถนนทางเข้าโครงการมีรอยแตกตามแนวขวางของถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อของคอนครีต
        2) ทางเดินเท้าทรุดตัวลาดเอียงลงทางริมอ่างเก็บน้ำบุ่งใหญ่
        3) สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ชำรุด
    2.3 งานก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา
จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง พบว่า การติดตั้งวัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน 13 รายการ เนื่องจากรายการวัสดุดังกล่าวไม่ได้กำหนดหรือกำหนดไว้ต่ำกว่าในแบบรูปรายการ นอกจากนั้น เทศบาลเมืองยโสธรยังตรวจพบ เพิ่มเติมอีก 2 รายการ รวมเป็น 15 รายการ ซึ่งเกิดจากเทศบาลเมืองยโสธรมีการปรับลดรายการก่อสร้างที่เทศบาลฯคิดว่าไม่จำเป็นออกจากแบบ รูปรายการ แต่ไม่ได้ตัดออกจากการคำนวณราคากลาง ส่งผลให้ต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ข้อเสนอแนะ

จากประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะสำหรับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร ดังนี้
    1) สั่งการให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการว่ากิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง
    2) ในการจัดทำโครงการโอกาสต่อไป ต้องให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการ และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโครงการ
    3) งานก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ต้องติดตามให้ผู้รับจ้างซึ่งได้แจ้งไปแล้วนั้นมาซ่อมแซมโดยเร่งด่วนหากพบความเสียหายต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างซ่อมแซมโดยเร่งด่วน หากพ้นกำหนดระยะเวลาประกันและเกิดความเสียหาย ให้พิจารณา หาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
    4) พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น


อ่านฉบับเต็ม      
 
view

*

view