http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2018
ผู้เข้าชม20,537,066
เปิดเพจ24,414,500
Gold charts on InfoMine.com

กรมบัญชีกลาง แจงแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

จากประชาชาติธุรกิจ

กรมบัญชีกลางแจงแนวทางในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีดำเนินการก่อน พ.ร.บ.ฯ มีผลใช้บังคับ หากเกิดปัญหาหรือต้องการผ่อนผัน ให้เสนอ กวพ.อ. พิจารณา และกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวให้หน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอเวลาอุทธรณ์

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คือก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาข้อหารือหรือต้องขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ใดๆ ในช่วงระหว่างที่การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือ ยังไม่ได้มีการตรวจรับและจ่ายเงิน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาข้อหารือหรืออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกแล้ว พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นมีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว รวมทั้งหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ กรณีนี้ เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เพื่อไม่ให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกรณี ต้องการให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และคุ้มค่ามากขึ้น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : กรมบัญชีกลาง แจงแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

view

*

view