http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

งัดกฎหมายแข่งขันทางการค้า สกัดฮั้วบริการแพทย์

จากประชาชาติธุรกิจ

ประชุมคณะอนุกรรมการคุมค่ายา-บริการทางการแพทย์นัดแรก 31 ม.ค.นี้ TDRI แนะรัฐตั้งราคากลางยาและเวชภัณฑ์ พร้อมบังคับเอกชนแจ้งเรตค่าบริการขึ้นเว็บไซต์ให้ข้อมูลประชาชนเลือกรับบริการ เสนอใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าลงดาบ รพ.เอกชนฮั้วโขกค่าบริการ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ควบคุมสินค้าเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรักษาพยาบาล ล่าสุด เสนอนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความพร้อมก่อนกำหนดมาตรการ

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายในกล่าวว่า อนุกรรมการฯจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 31 มกราคมนี้ ซึ่งมีการเตรียมข้อมูลไว้แล้ว โดยเฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุขเคยมีการจัดทำดัชนีค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่ายา บัญชีประชาชาติด้านสาธารณสุข ซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากทุกภาคส่วน โดยจะเน้นการกำกับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งคนไข้เป็นผู้เสียค่ารักษา ส่วนโรงพยาบาลของภาครัฐที่กำกับดูแลโดยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการเพราะภาครัฐเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามโครงการต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม หรือ 30 บาท

“รัฐจำเป็นต้องเข้าไปกำกับเพราะธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีตามกลไกตลาด ประชาชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลเท่ากับผู้ให้บริการ ธุรกิจนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการโฆษณาสรรพคุณ ดังนั้นประชาชนมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลตามเรตค่าบริการที่ถูก หรือค่ายาถูกได้ และมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่ารักษา เช่น ความเชี่ยวชาญของแพทย์ รัฐจึงต้องดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และที่สำคัญโรงพยาบาลไม่สามารถนำเรื่องการลงทุนหรือการระดมทุนไปบวกในค่ายาได้ เพราะคนไข้ไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเหมือนนักลงทุนในตลาดหุ้น”

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงแนวทางกำกับดูแลค่ายาว่า 1.ควรทำเปรียบเทียบราคายาร้านทั่วไปกับโรงพยาบาล และที่สำคัญยาชนิดเดียวกันสำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษา 2.ควรมีราคาเท่ากับยาของผู้ป่วยนอก เพราะหากราคาของผู้ป่วยในแพงกว่าก็สะท้อนว่าเป็นการผูกขาดเช่นเดียวกัน เพราะผู้ป่วยในมาผ่าตัดไม่สามารถปฏิเสธยาที่โรงพยาบาลสั่งให้ได้ ไม่มีทางเลือก แม้รู้ว่าราคายานั้นสูงก็เท่ากับเป็นการผูกขาด ณ เวลานั้นโรงพยาบาลมีอำนาจผูกขาด ที่สำคัญควรโฟกัสไปที่เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น น้ำเกลือ เลือด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยในต้องใช้ 3.ต้องติดป้ายแสดงราคายาเพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยรับรู้ราคาก่อน ถ้ารู้แล้วหากผู้ป่วยยังเลือกที่จะรับยาก็เท่ากับว่าผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง

“แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการทางการแพทย์ต้องกำหนดให้โรงพยาบาลแสดงรายการค่ารักษาขึ้นเว็บไซต์ให้ผู้ป่วยรู้และสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะไปใช้บริการหรือไม่ หากรู้ว่าราคาสูงแล้วผู้ป่วยที่มีอำนาจที่จะจ่ายค่ารักษาก็อาจจะยังไปรักษา ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยไทยเท่านั้น ยังรวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาด้วย แนวทางการโชว์บนเว็บไซต์นี้สหรัฐอเมริกาก็เพิ่งผ่านร่างกฎหมายให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งค่าบริการในการรักษาพยาบาลและค่ายาบนเว็บไซต์เช่นเดียวกัน และเริ่มจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมนี้

ต่อประเด็นที่ว่าแม้จะให้แจ้งค่ารักษาพยาบาลก็อาจเกิดการฮั้วราคาค่าบริการหรือค่ายา เพราะโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่มทุนเท่านั้นที่ครอบงำตลาดอยู่ ดร.เดือนเด่นเห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้ที่ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะเท่ากัน เพราะต้นทุนของโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ดังนั้นหากแสดงราคาเท่ากันหรือมีพฤติกรรมร่วมกันกำหนดราคาหรือฮั้ว ประชาชนสามารถร้องเรียนให้ใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการได้

“การจำหน่ายยาในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการผูกขาดตามนิยามผูกขาดตลาด เพราะคนไข้ที่ไปใช้บริการเสมือนถูกบังคับให้ซื้อยาโรงพยาบาล ไม่มีใครกล้าปฏิเสธการซื้อยาจากโรงพยาบาล เมื่อเป็นการผูกขาด จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุม การกำหนดราคากลางยา คืออาศัยราคาตามร้านขายยาทั่วไป และถ้าเป็นโรงพยาบาลนำมาขาย ราคายาชนิดเดียวกันควรบวกมาร์จิ้นไปเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ใช่ปล่อยให้โรงพยาบาลเอาต้นทุนคงที่ เช่น ค่าก่อสร้างไปบวกในค่ายา หากจะบวกควรไปในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าห้อง ที่คนไข้สามารถเห็นและตัดสินใจเลือกได้ ส่วนค่าบริการทางการแพทย์จะต่างจากค่ายา เพราะมีความซับซ้อนกว่าและปัจจุบันโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะต้องควบคุม แต่หากจะกำกับดูแลต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการผูกขาดเกิดขึ้นอย่างไร”


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : งัดกฎหมายแข่งขันทางการค้า สกัดฮั้วบริการแพทย์

view

*

view